Veřejný sektor a regulace

Popis služby
Ocenění a média
Tým

V rámci široké oblasti veřejného sektoru poskytujeme komplexní právní a poradenské služby orgánům veřejné správy a jejich partnerům. Mezi naše klienty patří zadavatelé, příjemci a poskytovatelé dotací, tuzemští i zahraniční dodavatelé a poskytovatelé služeb veřejnému sektoru a účastníci správních řízení. Klienty běžně zastupujeme v řízeních vedených u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, finančních úřadů, stavebních úřadů a dalších orgánů státní správy a rovněž v řízeních před soudy. V České republice i na Slovensku pokrývá náš specializovaný tým všechny právní oblasti relevantní pro veřejný sektor včetně náhrady újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Proč si nás vybrat?

 • specializovaný tým 30 právníků pro veřejný sektor v 6 kancelářích
 • více než 160 realizovaných projektů v posledních třech letech
 • zkušenost se všemi typy zadávacích řízení a jejich perfektní znalost
 • úzká specializace a detailní znalost trhu v jednotlivých oblastech (IT a telekomunikace, stavebnictví včetně projekčních prací, dodávky technologií, odborné konzultační služby
 • unikátní reference z pilotních vládních projektů PPP a regionálních PPP realizovaných v ČR a SR
 • prvenství v soutěži Právnická firma roku v kategorii Veřejné zakázky v letech 2009, 2011, 2016 a 2019 a pravidelné zařazení do výběru velmi doporučovaných kanceláří v této kategorii
 • aktivní účast v expertním týmu Ministerstva pro místní rozvoj pro novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek a pro rekodifikaci veřejného stavebního práva
 • aktivní účast v profesních sdruženích Asociace veřejných zakázek (AVZ), Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), Platforma pro transparentní veřejné zakázky a Unie administrátorů veřejných zakázek
 • vynikající orientace v legislativě, přímá vazba na veřejnou správu, včetně zastoupení v Legislativní radě vlády a v komisi pro veřejné právo České advokátní komory
 • tým se specialisty, kteří v minulosti zastávali vedoucí funkce ve veřejném sektoru; bývalý náměstek několika ministrů, ředitelé ÚOHS a seniorní právník Evropské komise
 • vazba na akademickou sféru díky zapojení do výuky na katedře správního práva a správní vědy na Právnické fakultě UK v Praze
 • osobní zkušenosti s úřady a prosazováním záměrů napříč politickým spektrem v celé ČR

Naše služby

Veřejné zakázky z pohledu zadavatele i dodavatele

 • konzultace k zadávacím procesům podle nejlepší praxe (best practice), doporučení vhodné strategie zajištění potřeb zadavatele a smluvních vztahů s dodavateli, využití předběžných tržních konzultací a inovativních přístupů
 • komplexní organizace zadávacího řízení nebo vybrané konzultace v jeho průběhu včetně zastupování a asistence v řízeních před ÚOHS, ÚVO a správními soudy
 • revize standardní vzorové dokumentace k zadávání veřejných zakázek
 • posouzení smluv na veřejné zakázky (v rámci DD) z pohledu rizik jejich zneplatnění
 • revize a praktické nastavení interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek
 • komplexní příprava a kompletace nebo dílčí revize nabídek včetně případné koordinace více subjektů podávajících společnou nabídku
 • příprava námitek a návrhů na ÚOHS nebo ÚVO, popř. zastupování před soudy
 • poradenství v souvislosti s pravidly hospodářské soutěže ve veřejných zakázkách (bid rigging)

Dotace z fondů EU

 • pro poskytovatele dotace – komplexní kontroly poskytování dotací z pohledu právních předpisů a pravidel příslušného operačního programu
 • pro příjemce dotace – asistence při realizaci zadávání výběrových řízení, procesní obrana při krácení dotací pro porušení pravidel programu

Veřejná podpora

 • poradenství poskytovatelům, příjemcům i jejich konkurentům napadajícím ilegální podpory u Evropské komise i vnitrostátních soudů

PPP projekty a koncese

 • právní analýzy využití PPP projektů a koncesí
 • komplexní právní poradenství při realizaci PPP projektů (koncesních řízení)

Specifické druhy poradenství v oblasti veřejného sektoru

 • poradenství a zastupování ve sporech v souvislosti s postupy dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • poradenství v souvislosti s Registrem smluv
 • poradenství a podpora orgánům územně samosprávných celků v souvislosti s projednáním vztahů a projektů podle zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze

Legislativa

 • poradenství v souvislosti s legislativním procesem
 • zpracování návrhů zákonů, oponentních a pozměňovacích návrhů, věcných záměrů právních úprav, posuzování RIA, CIA, tvorba analýz a stanovisek k připravované nebo existující právní úpravě
 • podpora při prosazování právní úpravy ve všech fázích legislativního procesu
 • účast v expertních legislativních skupinách a zapojení do připomínkového procesu
 • analýza a podpora při implementaci práva EU do českého právního řádu
 • monitoring legislativy
 • compliance analýza, příprava vnitřních předpisů a interních metodik
 • posuzování ústavnosti legislativy a jejího souladu s právem EU

Správní a ústavní právo

 • poradenství a zastupování ve správních řízeních
 • poradenství a zastupování v soudním řízení správním
 • poradenství v oblasti ústavního práva a zastupování před Ústavním soudem
 • zpracování právních stanovisek a konzultace ohledně relevantní hmotněprávní a procesněprávní úpravy

Právnická firma roku v kategorii Veřejné zakázky v letech 2009, 2011, 2016, 2019.
Kancelář se dlouhodobě umisťuje mezi nejvíce doporučovanými
advokátními kancelářemi.

Pfr Cr Oborove 3

Články - Rubriky
Autoři: František Korbel, Jiří Buryan Od 1. července 2024 nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon (má číslo 283/2021 Sb.). Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o požadavcích na výstavbu byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 12. června 2024 (tj. něco málo přes dva týdny před její účinností) s číslem 146/2024 Sb. Nová vyhláška nahrazuje stávající předpisy, […]
Zdroj: Veřejné zakázky (2/2023) Autor: Michal Petřík Dnes si budu povídat s předními experty a osobnostmi našeho oboru, Adélou Havlovou a Josefem Hlavičkou z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. S Adélou byl v našem časopise rozhovor v roce 2016 a trošku budeme na témata navazovat. S Pepou budeme otevírat nová témata, no a uvidíme, kam […]
Specialisté z kanceláře HAVEL & PARTNERS pod vedením partnera Františka Korbela, counsela Jana Fikara a advokáta Tomáše Kalenského zastupovali Hlavní město Praha při úspěšném vyjednávání první smlouvy o spolupráci v souladu s pražskou Metodikou spoluúčasti investorů. Na základě té developeři přispívají na rozvoj území, ve kterém je realizovaný jejich developerský projekt. Zastupitelstvo hlavního města Prahy […]
Specializovaný tým kanceláře HAVEL & PARTNERS pod vedením partnera Josefa Hlavičky a vedoucí advokátky Kamily Kulhánkové úspěšně zajišťoval organizaci architektonické soutěže na podobu nové budovy Vltavské filharmonie v Praze. Jejím vítězem se stalo dánské studio Bjarke Ingels Group. Unikátní stavba, která vyroste na Bubenském nábřeží v blízkosti stanice metra Vltavská, by podle plánů vedení města měla být […]
Specializovaný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pro oblast veřejného sektoru v čele s partnerkou Adélou Havlovou a counselem Ondrejem Čurillou úspěšně pomohl Správě železnic zavést nový, maximálně zjednodušený a efektivní systém zadávání sektorových veřejných zakázek. Správa železnic nově zavádí systém kvalifikace, který umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních předem na období […]
V rámci svých pro bono aktivit organizovala advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS pro Nadaci rodiny Vlčkových architektonický workshop, v němž odborná porota vybírala vítězný návrh pro rekonstrukci usedlosti Cibulka v Praze. Nadace zde plánuje vybudovat dětský hospic s paliativním centrem. Novou podobu tohoto historického komplexu v pražských Košířích navrhne vítězné studio Petr Hájek Architekti.   Odborný […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS jako právní poradce Technické správy komunikací (TSK) zajišťovala organizaci výběrového řízení na dodavatele kompletní rekonstrukce Libeňského mostu v Praze, realizovanou metodou Design & Build, kdy zhotovitel stavbu nejen staví, ale též projektuje. Zhotovitelem bude firma Metrostav TBR, která celkovou opravu mostu i komunikací včetně dalších úprav vysoutěžila za nabídkovou cenu […]
Odborný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťoval pro Ministerstvo obrany České republiky dlouhodobé právní poradenství při přípravě a vyjednávání mezivládní smlouvy na nákup izraelského systému protivzdušné obrany SPYDER od státní společnosti Rafael Advanced Defense Systems Ltd. pro Armádu České republiky za 13,7 miliardy Kč (včetně DPH), jakož i smlouvy na servis tohoto systému za […]
Autor: Ondrej Čurilla, Adéla Havlová Soudní dvůr EU publikoval rozsudek, který může být relevantní pro praxi při zadávání rámcových dohod. V České republice se ustálil výklad, a to i na úrovni rozhodovací praxe ÚOHS, že zadavatel je sice povinen stanovit předpokládanou hodnotu (PH), ale nemá povinnost ji publikovat ani uvádět v zadávací dokumentaci (tj. může být interním […]
Zdroj: komunalniekologie.cz Má obec možnost, jak zjistit, zda osoby podnikající na jejím území mají uzavřenou smlouvu na svoz odpadu přímo se svozovou firmou? Podnikatelé na výzvu obce často nereagují. Umožňuje obcím zákon dotázat se svozové firmy, se kterými podnikateli z obce má uzavřenou smlouvu? Tento dotaz přišel do naší poradny. Obrátili jsme se proto na Mgr. Petra […]
Zdroj: Eprávo.cz Autorky: Adéla Havlová, Petra Kašpárková Téma omezení plnění veřejných zakázek ze strany dodavatelů z vybraných 3. zemí ve společnosti aktuálně rezonuje více než kdy dříve. Jistou pozornost k němu přitáhla kauza vylučování společností Huawei a ZTE z veřejných zakázek, v návaznosti na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost („NÚKIB“) z konce […]
Zdroj: Odpadové fórum (č. 4) Autorky: Adéla Havlová, Anna Černá Téma cirkulárního zadávání veřejných zakázek ve společnosti rezonuje stále více. Cesta k nastavení běžné a správné aplikace českými zadavateli v praxi tak, aby zadávací podmínky v tendrech padaly na úrodnou půdu a dodavatelé jim vycházeli vstříc, je teprve „prošlapávána“. Co nás čeká? Výchozí stav a […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross