Mgr. Romana Derková

Counsel
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
romana.derkova@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Romana Derková je členkou právního týmu kanceláře zaměřeného na právo hospodářské soutěže, právo veřejné podpory a právo veřejných zakázek. Zaměřuje se na právo veřejných zakázek, ve kterém má díky svému předchozímu dlouhodobému působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v pozici ředitelky Odboru kontroly veřejných zakázek jedinečné zkušenosti a know-how, spojené zejména s kontrolou zadávacích řízení a komplexní dokumentace zadavatele, s metodickým řešením dílčích otázek i s legislativní činností v této oblasti.

V oblasti veřejných zakázek a koncesí se specializuje na poskytování komplexního právního poradenství zadavatelům i dodavatelům, administraci zadávacích řízení, provádění auditů veřejných zakázek a kontroly dotovaných projektů, zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo v řízeních před správními soudy. Ve své praxi se dále zaměřuje na právní poradenství v oblasti zajišťování dopravní obslužnosti podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.

Od roku 2004 se věnuje pravidelné přednáškové činnosti v oblasti veřejných zakázek a publikuje odborné články. Je členkou redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala 9 let v Sekci veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, od roku 2007 jako ředitelka Odboru kontroly veřejných zakázek, v období od září 2009 do května 2010 rovněž jako zástupce místopředsedy Úřadu.

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (1998), titul Mgr.
 • zpracování připomínek k návrhům zákonů o veřejných zakázkách (zákony č. 40/2004 Sb. a č. 137/2006 Sb.), ke koncesnímu zákonu (zákon č. 139/2006 Sb.) i k jejich následným novelizacím
 • zpracování desítek rozhodnutí Sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • zpracování významných výkladových stanovisek k zákonu o veřejných zakázkách
 • jednání s ústředními orgány státní správy v oblasti sjednocování výkladové praxe
 • metodické vedení a školení ostatních kontrolních orgánů (rady regionálních operačních programů, finanční úřady)
 • vedení kontrolních skupin při kontrolách v sídle zadavatelů podle zákona o státní kontrole
 • administrace koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury financované z prostředků OPŽP
 • příprava zadávacích podmínek a administrace projektů v oblasti dopravní obslužnosti krajů
 • příprava zadávacích podmínek koncesního řízení na výběr provozovatele kulturního domu
 • příprava zadávacích podmínek koncesního řízení na výběr provozovatele kulturního domu
 • příprava zadávacích podmínek koncesního řízení na provozovatele duty-free shopů
 • právní poradenství zadavatelům sektorových veřejných zakázek v oblasti autobusové, železniční a letecké dopravy, energetiky a vodárenství
 • ex ante a ex post kontroly dotovaných zakázek, právní poradenství související s přípravou rozhodnutí o stanovení finanční opravy
 • právní poradenství dodavatelům při přípravě nabídek, prokazování kvalifikace a zpracování podání
 • zpracování správních žalob a právní zastupování klientů v řízeních před Krajským soudem v Brně, včetně účastí na ústních jednáních
Články - Rubriky
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS navazuje na svůj úspěšný rok další vlnou interních povýšení. Dosavadní partneři Veronika Dvořáková a Ivan Rámeš se stávají společníky kanceláře, z pozice counsel se od 1. 1. 2022 na post partnerů posouvají Lenka Štiková Gachová, Michal Smrček a Josef Žaloudek. Interní povýšení zaznamenalo také dalších 12 advokátů na […]
Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková, Marek Jaroš Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o zásadním rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 70/2018-138 (viz zde) ze dne 27. 5. 2020 k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Krajský soud v něm potvrdil, že (i) nákup akcií, obchodních podílů a závodů nespadá pod ZZVZ a […]
Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková, Matúš Holubkovič Zdroj: Epravo.cz Vláda České republiky vyhlásila na území České republiky nouzový stav, z důvodu ohrožení zdraví výskytem koronaviru.[1] Zadavatelé musí zajistit razantní opatření a tím i nezbytné zakázky, jako jsou dodávky na dezinfekční prostředky, zdravotnický materiál, bezdotykové vybavení či související služby, a to rychle. Kromě toho vzniká potřeba […]
Autoři: Adéla Havlová, Romana Derková Vláda České republiky vyhlásila na území České republiky nouzový stav, z důvodu ohrožení zdraví výskytem koronaviru.[1] Zadavatelé musí zajistit razantní opatření a tím i nezbytné zakázky, jako jsoudodávky nadezinfekční prostředky, zdravotnický materiál, bezdotykové vybavení či související služby, a to rychle. Kromě toho vzniká potřeba i dalších zakázek, které nebude možné […]
Nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek a nález Ústavního soudu k rozhodování úředníků o vynaložení veřejných finančních prostředků
Specializovaný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pro veřejný sektor pod vedením partnerky Adély Havlové, senior advokátky Romany Derkové a advokátky Jany Petrové poskytl právní poradenství společnosti Letiště Praha, a. s., při výběru nového provozovatele duty free obchodů na Letišti Václava Havla Praha. V náročném koncesním řízení, v němž rozhodovaly z  50 % nabízená výše nájemného a […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS (do 31. 12. 2017 Havel, Holásek & Partners) realizovala s novým rokem další vlnu interních kariérních posunů. Společníkem kanceláře (tzv. ekvity partnerem) se s  účinností od 1. 1. 2018 stal dosavadní partner Ludvík Juřička. Na pozici partnerky se k  témuž datu posunula Veronika Ryšávková, která zároveň zůstává marketingovou ředitelkou kanceláře. […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross