Mgr. Bc. Libor Novák

Advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
libor.novak@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Libor Novák se specializuje na právo veřejných zakázek a související veřejnoprávní obory, jako jsou obecné správní právo, přestupkové právo a trestní odpovědnost právnických osob. Věnuje se i problematice podnikového compliance, a to zejména u veřejnoprávních institucí a organizací. Poskytoval však poradenství i v souvislosti s obecným závazkovým právem (např.  při soupisu a vyjednávání komplikovaných dodávkových smluv v oblasti drážní dopravy, nebo v rámci problematiky ochrany před zneužitím práva v rozporu s dobrými mravy).

V oblasti veřejných zakázek má rozsáhlé zkušenosti s vyřizováním námitek a obranou zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy. Podílel se mimo jiné na zadávání veřejných zakázek na projektovou přípravu staveb hodnocených metodou Best Value Approach a složitých infrastrukturních projektech v oblasti dopravy. Mimo to se podílel i na výběru poskytovatelů sdílených elektrokol pro územní samosprávné celky formou koncese, nebo zavádění dynamického nákupního systému a rámcových dohod v oblasti informačních a komunikačních technologií.

S problematikou compliance získal zkušenosti při nastavování pravidel etických kodexů zaměstnanců a dodavatelů veřejné správy pro ministerstva a státní organizace; a dále při úpravách jejich vnitřního prostředí a předpisové základny (z metodického a organizačního hlediska), a to za účelem získání certifikace ISO 37001 (Anti-Bribery) nebo ISO 37301 (Compliance management systém). Podílel se také na návazném interním vyšetřování compliance incidentů.

V HAVEL & PARTNERS působil v letech 2010 až 2014 při studiu jako praktikant a právní asistent. Následně přešel do veřejného sektoru na Ministerstvo školství, kde prováděl audity veřejných zakázek spolufinancovaných z dotačních programů, a dále na Správu železnic, kde vystřídal několik in-house pozic a naposledy působil jako vedoucí právního oddělení na odboru nákupu a veřejných zakázek. Do naší advokátní kanceláře se vrátil zpět v roce 2021. S ohledem na svou předešlou právní praxi byl zařazen na interní pozici „právního experta“, a to až do složení advokátní zkoušky v prosinci 2023.

V akademické oblasti v minulosti vyučoval předměty s právní tématikou na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity, nebo na pražské soukromé Vysoké škole ekonomiky a managementu. Jako autor nebo spoluautor sepsal na dvě desítky odborných publikací.

Členství v profesních sdruženích
Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (2019), titul Mgr.
  • revize systému podnikového compliance a zavádění norem ISO 37001 a ISO 37301 u organizací v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury (pražské městské společnosti) – ukončeno úspěšnou certifikací
  • příprava etického kodexu a compliance programu pro platformu zabývající se odpovědným veřejným zadáváním
  • poradenství a soupis právních stanovisek při zadávání sektorových veřejných zakázek zadavatelům z oblasti dopravy a energetiky
  • poradenství a soupis právních stanovisek při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti
  • právní poradenství při koncesních řízení na výběr poskytovatele systému sdílených elektrokol
  • právní poradenství při zavádění dynamických nákupních systémů a rámcových dohod v oblasti ICT technologií
  • poradenství a soupis právních stanovisek na téma proprietárního uzamčení dodavatele (vendor lock-in) u zadavatelů využívajících složité dopravní technologie
Autoři: Libor Novák, Robert Nešpůrek Zdroj: FairWhistle Blog Zákon o ochraně oznamovatelů vyžaduje, aby povinné osoby umožnily oznamovatelům (tj. především zaměstnancům, OSVČ, ale i smluvním partnerům jako např. dodavatelům), učinit v rámci své organizace oznámení písemně, ústně a na žádost i osobně. Dále zákon požaduje, aby obsah oznámení a totožnost oznamovatele znala pouze tzv. příslušná osoba, tj.  za tímto účelem jmenovaný […]
Periodikum Veřejné zakázky:   NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (I.). Veřejné zakázky, č. 09/2019.   NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (II.). Veřejné zakázky, č. 11/2019.   NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross