Doprava a logistika

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Oboru dopravy a logistiky se věnujeme od založení naší kanceláře. Jedná se o komplexní odvětví představující jednu z klíčových oblastí ekonomiky, s řadou právních témat a silným vlivem souvisejícím s nárůstem e-commerce a nových technologií (elektromobilita, autonomní řízení, efektivita doručování, automatizovaná výdejní místa, bezhotovostní platby apod.). Kritéria jako rychlost, spolehlivost, personalizace a automatizace jsou a budou rozhodujícími atributy pro úspěšné podnikání v této oblasti.

Nabízíme komplexní a vysoce efektivní řešení jak institucím a orgánům zajišťujícím rozvoj silniční, železniční, letecké i vodní dopravy na území České republiky a Slovenska, tak významným hráčům ze soukromé sféry. Známe specifika těchto odvětví a rozumíme potřebám našich klientů. Podporujeme je při úspěšné realizaci jejich projektů a plníme jejich náročné požadavky a potřeby vyplývající z jejich podnikání.

Nabízíme komplexní právní a daňový servis, mimo jiné:

 • přípravu či revize smluvních dokumentů souvisejících s problematikou dopravy a logistiky (např. smluv o poskytování logistických služeb, přepravě, skladování, dodávkách vozidel, leasingových smluv aj.), včetně obchodních podmínek v rámci B2C i B2B vztahů
 • přípravu či revizi smluv na dodávku specializovaných technologií a SW v oblasti logistiky (např. pro řízení doručovatelů/kurýrů, objednávkového a skladového systému, pro výpočet časově efektivních tras atp.) a související nastavení a kontrolu potřebných práv duševního vlastnictví k technologiím a SW
 • podporu při získávání potřebných povolení a poradenství v oblasti regulatoriky, včetně souvisejícího zastupování před příslušnými orgány státní správy
 • poradenství v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek, při přípravě zadávacích podmínek a smluvní dokumentace pro dopravní projekty realizované veřejnými zadavateli včetně nabídkových řízení na veřejné služby v přepravě cestujících
 • poradenství v souvislosti s mezinárodní přepravou zboží, a to i s ohledem na celní a daňověprávní problematiku
 • poradenství v oblasti pracovního práva s důrazem na komplexní právní podporu zaměstnavatelům a zaměstnancům (včetně jejich rodinných příslušníků) v oblasti cizineckého práva
 • poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví, např. při nákupu a prodeji nemovitostí a nemovitostních projektů, při pronájmu bytových, kancelářských, velkoobchodních a maloobchodních prostor, včetně přípravy komplexních nájemních struktur a související právní dokumentace
 • poradenství v oblasti fúzí, akvizic, přeměn a restrukturalizací, prodeje jednotlivých aktiv, obchodních podílů, akcií, závodů nebo jejich částí, nájmu závodů či jejich částí
 • poradenství v oblasti financování podnikatelské činnosti dopravních a logistických společností, včetně problematiky leasingu a nastavení strategie správy vozového parku
 •  poradenství v oblasti pojištění rizik souvisejících s dopravou a logistickými činnostmi
 • zastupování v řízeních před kontrolními orgány, které dohlíží na regulaci oblasti dopravy a logistiky, zastupování před ÚOHS, v mimosoudních řízeních či před soudy, včetně sporů s mezinárodním prvkem; naši právníci se podílejí na řešení sporů, kde se účastní jako rozhodci rozhodčích řízení, včetně mezinárodního rozhodčího řízení podle pravidel ICC

Všem těmto tématům se věnujeme v rámci odborných publikací, přednášek a také na našem blogu.

Články - Rubriky
Specializovaný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pro veřejný sektor pod vedením partnerky Adély Havlové, senior advokátky Romany Derkové a advokátky Jany Petrové poskytl právní poradenství společnosti Letiště Praha, a. s., při výběru nového provozovatele duty free obchodů na Letišti Václava Havla Praha. V náročném koncesním řízení, v němž rozhodovaly z  50 % nabízená výše nájemného a […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross