Dědické právo

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naše kancelář prostřednictvím týmu pečujícího o privátní klientelu disponuje specializovanou skupinou odborníků pro komplexní právní poradenství v oblasti dědického práva a souvisejících právních odvětvích se zaměřením na:

 • preventivní strukturování dědického nástupnictví (mezigeneračního předání majetku)
 • poradenství a zastupování v pozůstalostních (dědických) řízeních
 • dědické spory poradenství v případě narušení schopnosti právně jednat (nemoc, zranění apod.)
 • dědictví s mezinárodním prvkem
 • související daňové otázky (včetně přeshraničních otázek)

Poskytujeme právní, daňové, ale i obchodní poradenství a podporu při analýze situace, nastavení strategie či implementaci odsouhlasených řešení, včetně přípravy potřebných dokumentů či komunikace se spolupracujícím notářem. Přirozenou součástí je také přímé zastupování v pozůstalostním řízení nebo dědických soudních sporech, či podpora správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti při výkonu jejich činnosti.

Garantujeme maximální profesionalitu a plné pochopení potřeb našich klientů s ohledem na citlivost k životním situacím, jimž čelí. Součástí týmu jsou výhradně zkušení partneři a seniorní advokáti s rozsáhlými praktickými zkušenostmi napříč právnickými obory i při řešení sporů mezi dědici. Díky strategicky umístěným kancelářím v Praze, Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě poskytujeme právní služby na území celé České republiky a Slovenska.

SLUŽBY

Strukturování mezigeneračního předání majetku

 • analýza struktury majetku, rodinné situace a otázek nástupnictví s cílem doporučení vhodného řešení pro případ narušení schopnosti právně jednat nebo pro případ smrti
 • výběr vhodného přístupu a strategie při plánování přesunu majetku odpovídající komunikace v rámci rodiny – relevantním rodinným příslušníkům
 • řešení majetkového nástupnictví a ochrana rodinného majetku alternativní formou za života – založení i správa vhodných typů rodinných fundací (rodinný nadační fond apod.)
 • poradenství v souvislosti s pořízením pro případ smrti (pořízení či zrušení závěti, dědické smlouvy, dovětku, zřízení odkazu, náhradnictví či svěřenského nástupnictví)
 • otázky možného vydědění nepominutelných dědiců (zejm. marnotratných dětí)

Pozůstalostní řízení

 • komplexní podpora a zastupování v pozůstalostním řízení, včetně komunikace s notářem a dědici
 • podpora či převzetí role správce pozůstalosti či vykonavatele závěti v pozůstalostním řízení
 • vypořádání pozůstalosti (dědická dohoda, potvrzení dle dědických podílů, vzdání se dědictví nebo odmítnutí dědictví, vypořádání společného jmění manželů)
 • právní pomoc při předluženém dědictví

Dědické spory a jejich narovnání

 • řešení sporů o dědické právo (ochrana oprávněného dědice v řízení před notářem, napadení závěti, spory o dědické právo před soudem)
 • analýza situace klienta a návrh vhodného přístupu a strategie řešení v rámci dědického sporu, posouzení pravděpodobného výsledku sporu
 • zastupování v soudních sporech, kde se můžeme opírat o zkušenosti jednoho z největších litigačních týmů v České republice a znalost justičního prostředí
 • schopnost plnit roli mediátorů – hledat a vyjednat obchodní řešení nastalé situace (podstatné zkrácení doby majetkového vypořádání)

Narušení schopnosti právně jednat

 • řešení pro případ narušení schopnosti právně jednat
 • pomoc v případě omezení svéprávnosti člena rodiny, prohlášení člena rodiny za nezvěstného či prohlášení domněnky smrti člena rodiny
 • ustanovení opatrovníka

Dědická řízení s mezinárodním prvkem

 • řešení dědických řízení s mezinárodním prvkem (v EU i mimo EU)
 • zajištění uplatnění dědických práv klientů v zahraničí

Daňové poradenství v souvislosti s dědickým řízením a přechodem majetku

 • daňové dopady dědických dohod
 • zahraniční daňové aspekty přechodu majetku (zahraniční dědické daně)
 • zohlednění (budoucích) lokálních majetkových daní (včetně dědických)
Články - Rubriky
Zdroj: Euro Pozůstalostní řízení trvají i několik let. Včasné řešení může pozůstalým zásadně usnadnit život, upozorňuje Jiří Kunášek, partner právní kanceláře Havel & Partners, v níž se podílí na vedení skupiny pro oblast dědického práva. Jak se postupuje, když v případě smrti neexistuje závěť, dědická smlouva ani jiný institut? Postupuje se podle zákona, který dědice rozděluje do šesti dědických tříd. […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross