Restrukturalizace a insolvence

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Náš specializovaný tým odborníků v oblasti restrukturalizací a insolvencí patří mezi největší v České republice. Dokážeme jej přizpůsobit potřebám jednotlivých kauz a podle okolností případu využít i zkušeností jiných odborníků naší kanceláře, a tím i garantovat špičkovou úroveň právních služeb v mimosoudních i soudních řešeních úpadkové či předinsolvenční situace.

  • Naše přímé zastoupení v České republice a na Slovensku, jakož i síť dlouhodobě spolupracujících zahraničních právních kanceláří, nám umožňují věnovat se komplexním případům s přesahem do zahraničí.
  • Máme bohaté zkušenosti získané na základě spolupráce s nejširší korporátní a privátní klientelou v České republice i na Slovensku, které jsou podpořené dlouholetou stabilitou celého týmu.
  • Detailní znalost justičního prostředí nám umožňují vždy přizpůsobit procesní postupy konkrétním okolnostem případu.
  • V oficiální české soutěži Právnická firma roku se náš tým trvale umísťuje v kategorii „Restrukturalizace a insolvence“ mezi nejvíce doporučovanými firmami.
  • Naši právníci se pravidelně věnují publikační a lektorské činnosti v oblasti insolvenčního práva a zapojují se také do diskuzí týkajících se změn právních předpisů mimo jiné na úrovni České advokátní komory, Turnaround Management Association ČR, INSOL Europe a Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Zastupování v insolvenčních řízeních a souvisejících případech 

V oblasti insolvencí zastupujeme finanční instituce či jiné aktéry ve všech významných insolvenčních řízeních z poslední doby. Pro naše klienty mimo jiné přihlašujeme pohledávky do insolvenčních řízení, zastupujeme je ve věřitelských orgánech, vyjednáváme a sestavujeme reorganizační plány, zajišťujeme efektivní dohled nad činností insolvenčního správce či realizujeme správu a zpeněžení zajištěného majetku.

Klienty současně zastupujeme ve věcech souvisejících s insolvenčním řízení, jako je zejména zastupování v řízeních o odpůrčích žalobách či o vyloučení aktiv z majetkové podstaty nebo při obraně proti neoprávněným insolvenčním návrhům. Pravidelně též poskytujeme poradenství související s povinností členů představenstva jednat s péčí řádného hospodáře a podat včasný insolvenční návrh, a s tím odpovídající problematikou náhrady případné újmy.

Restrukturalizace finanční zadluženosti a subjektů v potížích

V oblasti neformální restrukturalizace máme významné zkušenosti s poskytováním právních služeb jak na straně věřitelů, tak i dlužníků. V této oblasti především připravujeme ve spolupráci s odbornými konzultanty plány neformální restrukturalizace finanční angažovanosti, a chráníme naše klienty před právními riziky souvisejícími s odvrácením potenciálního úpadku.

Články - Rubriky
Autoři: Dušan Sedláček Dne 22. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen pod č. 284/2023 zákon o preventivní restrukturalizaci, s účinností od 23. 9. 2023. Tímto zákonem současně dochází k částečné a také o více než rok opožděné transpozici směrnice EU 2019/1023 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytovala právní poradenství Czechoslovak Capital Partners (CSCP) jako největšímu věřiteli společnosti MERKO CZ, která je tradičním výrobcem betonáren a dalších příslušenství pro výrobu betonu, v rámci její insolvenční reorganizace. Insolvenční soud vzal na vědomí splnění podstatných částí reorganizačního plánu dlužníka, a tím reorganizace úspěšně skončila. Právní služby zahrnovaly poradenství při odkupu úvěrové […]
Zdroj: epravo.cz Autor: Jan Králíček V rámci tohoto článku si představíme aktuální soudní praxi k otázce „vytěsnění“ věřitele z insolvenčního řízení, tedy konkrétně situace, kdy je přihlášená pohledávka věřitele uhrazena třetí osobou, a to se souhlasem dlužníka a proti vůli původního věřitele, a následků takového postupu. Nedávná rozhodnutí insolvenčních soudů dospívají v jednotlivých případech k odlišnému výkladu. Za „vytěsnění“ věřitele […]
Autoři: Dušan Sedláček, Jan Králíček V reakci na krizi způsobenou epidemií onemocnění COVID-19 byl přijat tzv. Lex Covid Justice a na něj navazující tzv. Lex Covid Justice II, kterými došlo k řadě významných změn mj. i v oblasti insolvenčního práva. Těmto zákonům jsme se věnovali podrobně v předešlých článcích dostupných zde a zde. Jedním z mimořádných opatření bylo i pozastavení […]
Zdroj: Epravo.cz (16. 12. 2020) Autoři: Dušan Sedláček, Jan Králíček Kvůli pandemii nemoci COVID-19 nabývá na důležitosti včasná implementace evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci a insolvenci[1] do českého právního řádu. Nová právní úprava nastaví komplexní pravidla pro tzv. preventivní restrukturalizaci. To by mělo výrazně zjednodušit a zrychlit revitalizaci podniků v potížích. České právo zatím nemá funkční […]
Autoři: Dušan Sedláček, Jan Králíček Na krizi způsobenou virem SARS CoV-2 původně reagoval zákon č. 191/2020 Sb. označený rovněž jako tzv. Lex Covid justice, kterým došlo i k řadě významných změn v oblasti insolvenčního práva. Základní přehled informací k tomuto zákonu jsme zveřejnili v článku z 1. 4. 2020, který je dostupný na tomto odkazu. Nyní došlo ke schválení nového […]
Poradenskou skupinu HAVEL & PARTNERS pro oblast M&A, která je největší a nejzkušenější ve střední Evropě, rozšířil na pozici counsel advokát Petr Dohnal. Zabývat se bude především akvizicemi a poradenstvím v rámci reorganizačních projektů. Jeho nástupem kancelář dál posiluje své komplexní služby určené firmám, které se v souvislosti s aktuální krizí dostávají do ekonomických obtíží. „Jsem velmi potěšen, […]
V reakci na ekonomické dopady krize a závažné finanční problémy mnohých firem vytváří největší a nejúspěšnější česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS unikátní tým specialistů, který od září rozšířili také zkušení právníci Jan Králíček a Vojtěch Šváb. Ti budou spolu s největším odborným týmem v této oblasti připraveni klientům v obtížné finanční situaci poskytnout nejkomplexnější právní poradenství na česko-slovenském trhu. „Aktuální […]
HAVEL & PARTNERS, největší a nejúspěšnější česko-slovenská advokátní kancelář, reaguje na aktuální pokles české ekonomiky, jehož důsledkem jsou závažné finanční problémy mnohých firem. Propojuje proto zkušený tým z oblasti financování a bankovnictví s týmem specializujícím se na oblast restrukturalizací a insolvencí. Vzniká tak největší odborný tým právníků zkušených v této oblasti, který je připraven klientům v obtížné finanční situaci […]
Zdroj: CZECHCRUNCH (9. 4. 2020) Pandemie koronaviru a související vládní nařízení způsobily problémy mnoha podnikatelům, kterým nečekaná situace udělala logicky čáru přes rozpočet, a to doslova. Desítky tisíc provozoven hlásí zavřeno nebo omezený provoz a většina z nich včetně mnoha podnikatelů kvůli tomu zápasí s udržením cash-flow. Častým problémem v oblasti likvidity firem je, že […]
Současnou krizi způsobenou virem SARS CoV-2 lze považovat za zcela mimořádnou. Opatření přijímaná pro zamezení zrychlení nákazy mohou mít až devastující dopad na řadu jinak zdravých společností. Hlavním problémem se u řady podnikatelů v relativně krátkém časovém horizontu může ukázat nedostatek volné likvidity pro úhradu splatných závazků. Neschopnost dostát svým splatným závazkům z důvodu masivního […]
K 13. 5. 2019 nastupuje do naší kanceláře na pozici counsel Josef Adam, zkušený manažer a vedoucí in-house právník. Josef v letech 2009–2018 působil jako člen představenstva ve společnostech Český Aeroholding a České aerolinie, kde kromě právního oddělení vedl též oddělení finanční, lidských zdrojů a informačních technologií. Byl jednou z  klíčových osob, která vyjednala vstup společnosti Korean […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross