ESG

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Stále důležitější součástí investic a obchodních strategií se stávají dopady na životní prostředí, společenská odpovědnost a otázky spojené s řízením firem, ve zkratce ESG.

Pro inovativní společnosti, které chtějí uspět v nové, uhlíkově neutrální ekonomice, je neméně důležité i důkladné pochopení souvisejících příležitostí a výzev. Přechod na udržitelné modely fungování a podnikání je již nyní významnou výhodou v byznysu a do budoucna bude i nutností.

Náš specializovaný tým je kdykoliv připraven poskytnout vám komplexní i dílčí poradenství dle vašich potřeb a podpořit váš byznys.

Pomůžeme vám porozumět požadavkům na udržitelnost, které jsou relevantní pro vaše podnikání. Provedeme audit shody ESG a připravíme pro vás program ESG na míru – od řízení dodavatelských řetězců, budování důvěry investorů přes ochranu zdraví zaměstnanců až po odpovědné a udržitelné zadávání veřejných zakázek. Nabízíme individualizované poradenství ve všech právních, daňových a dalších odborných otázkách souvisejících s ESG.

Dopady na životní prostředí

 • Předpisy a povolení v oblasti životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti
 • Využívání přírodních zdrojů
 • Ekologická odpovědnost
 • Nakládání s odpady a nebezpečnými materiály
 • Předpisy a stavební projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie (vítr, slunce, biomasa, biopaliva, vodní energie, čistý vodík atd.)
 • Spory a soudní řízení týkající se životního prostředí
 • Obchodování s emisemi
 • Právní úprava v oblasti chemikálií, včetně registrace, hodnocení a povolování chemických látek (REACH), biocidů a detergentů

Financování

 • Zelené dluhopisy
 • Zelené úvěry
 • Zelené fondy a správa investic
 • Pojištění korporátní odpovědnosti a odpovědnosti za výrobky, klimatického rizika, kybernetického rizika a dalších rizik souvisejících s ESG
 • Externí spolufinancování projektů v oblasti udržitelnosti formou dotací či zvýhodněných úvěrů

Řízení společností a compliance

 • Řízení společnosti a vztahy mezi vlastníky
 • Předpisy pro boj proti korupci a podvodům
 • Komplexní řešení whistleblowingu
 • Interní vyšetřování, řízení rizik a spory
 • Předpisy proti praní peněz
 • Dodržování obchodních podmínek a sankce
 • Směrnice, monitorování a školení

Obchodní a regulatorní záležitosti

 • Předpisy týkající se výrobků a jejich bezpečnosti (požadavky na uvádění na trh a značení, certifikace atd.)
 • Ochrana duševního vlastnictví pro udržitelné zboží a služby

Pracovněprávní problematika

 • Práva zaměstnanců a kolektivní pracovní vztahy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Zásady pro odměňování a pobídky
 • Zásady oznamování protiprávního jednání, zásady proti obtěžování a diskriminaci
 • Předpisy týkající se rozmanitosti a inkluze

Ostatní

 • Přizpůsobení interních předpisů a kodexů společnosti národní právní úpravě
 • Soudní spory a hloubkové prověrky týkající se všech výše uvedených oblastí
 • Komunikace s příslušnými regulačními úřady a veřejnými institucemi
 • Zadávání veřejných zakázek
 • Sponzorské a jiné obchodní vztahy mezi společnostmi a neziskovými a občanskými organizacemi
Články - Rubriky
Zdroj: Estate (8/2023) Evropská unie na své cestě za uhlíkovou neutralitou přijímá legislativní opatření, která mají podle plánu Fit for 55 zajistit, že se do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o víc než polovinu. S novou regulací přichází i zelená revoluce v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Právníci z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS přibližují, jaká opatření se […]
Autor: Petr Opluštil, Denisa Vaňková Evropská komise 31. července 2023 vydala finální znění prvního souboru závazných pravidel nefinančního reportingu, tzv. Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Tyto standardy konkretizují obsah a strukturu zveřejňování informací o udržitelnosti, které budou muset dotčené společnosti reportovat na základě směrnice o nefinančním reportingu (CSRD). Dokument stanovující pravidla pro […]
Autoři: Petr Opluštil, Lívia Djukić                                 Dne 5. dubna 2023 publikovala Evropská komise dlouho očekávaný návrh technických screeningových kritérií pro zbývající 4 environmentální cíle EU Taxonomie (Taxonomy Environmental Delegated Act – „TEDA“). Co je jejich cílem a jakých činností se týká? Co je cílem nařízení TEDA? EU Taxonomie je klasifikační systém, který pomáhá společnostem a […]
HAVEL & PARTNERS se jako jediná advokátní kancelář v Česku a na Slovensku zařadila do prestižního přehledu The Legal 500 EMEA Green Guide. Ten zveřejňuje seznam nejlepších advokátních kanceláří se zaměřením na služby v oblasti udržitelnosti a prosazování principů zelené transformace v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky.  „Poradenství v oblasti ESG a udržitelnosti je […]
Autor: Kateřina NešpůrkováSpolupracoval: Martin Peckl Proč nová legislativa vzniká Požáry v továrnách, zřícené doly, nevyhovující pracovní podmínky, dětská práce, otrávené řeky, oceány zahlcené odpadky [1].  Toto a řadu dalších nežádoucích jevů s sebou přináší globalizace. Velké společnosti hledají nejlevnějšího dodavatele ve světě. Důsledky jsou dramatické: žijeme ve světě, kde největší výrobci bot ve skutečnosti boty nevyrábí, ale […]
Autor: Lívia Djukić Spolupracovala: Kateřina Nešpůrková Po téměř deseti letech debat došlo na evropské půdě ke schválení Směrnice EU o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností. Směrnice, v zahraničí známá pod označením „Women on Boards Directive“, představuje další z řady připravovaných compliance povinností s přesahem do tématu ESG, kterým rezonuje i téma genderové rovnosti a rovnosti odměňování. […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross