Duševní vlastnictví

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Náš tým specializující se na duševní vlastnictví patří k největším v České republice a na Slovensku. Celkem 25 zkušených právníků a patentových zástupců nabízí bezkonkurenční míru specializace v jednotlivých oborech s detailní znalostí trhu a posledních trendů dynamicky se rozvíjejícího digitálního světa. Poskytujeme poradenství největším nadnárodním společnostem, zavedeným rodinným firmám i fyzickým osobám; v řadě případů jsme nastavovali politiku ochrany a monetizace duševního vlastnictví startupům, a pomohli tak k jejich úspěšnému růstu.

Právo duševního vlastnictví slouží k ochraně autorských děl, vynálezů, technologických řešení a dalších nápadů, databází, počítačových programů aj.  Chytrý nápad, promyšlený produkt – to je to, co přináší vysokou návratnost a konkurenční výhodu. Právo duševního vlastnictví poskytuje nástroj, jak takový nápad chránit, komerčně nabízet bezpečně ostatním a dále jej rozvíjet. Duševní vlastnictví často motivuje investora pro vstup do společnosti a napomáhá dalšímu rozvoji Vašeho podnikání.

Dlouhodobě se věnujeme zejména těmto oblastem:

 • rešerše a příprava a podání přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů, patentů či užitných vzorů (národní či mezinárodní cestou nebo na úrovni EU) a volba optimální registrační strategie (s ohledem na rozsah ochrany a náklady s tím spojené)
 • správa a ochrana portfolia zapsaného průmyslového vlastnictví, jeho udržování, monitoring a ochrana za pomoci moderních softwarových řešení
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a úřadů EUIPO, Evropské patentové organizace a WIPO při řízeních o zápisu průmyslového vlastnictví, včetně řízení o námitkách nebo dalších sporných řízení (návrhy na výmaz zapsaného průmyslového vlastnictví apod.)
 • zajišťování platnosti udělených evropských patentů (validace) na území České republiky a Slovenska včetně odborných překladů do češtiny a slovenštiny
 • zastupování v soudních sporech včetně soudů EU, podávání předběžných opatření, zastupování v arbitrážích, vymáhání práv duševního vlastnictví kdekoli na světě, vyjednávání při řešení sporů s třetími stranami
 • provádění rešerší a vyhodnocování zápisné způsobilosti nebo případného zásahu do práv třetích osob u patentů i dalšího průmyslového vlastnictví, včetně posuzování problematiky tzv. „paralelních dovozů“
 • provádění právních prověrek (due diligence) při prodeji nebo akvizici duševního vlastnictví
 • nastavování licenčních strategií a příprava licenčních smluv na míru
 • posuzování on-line nakládání s obsahem chráněným autorským právem a prostřednictvím vyhodnocování naplnění otázek tzv. služby informační společnosti a naplnění podmínek bezpečného přístavu
 • nastavování interních procedur na ochranu obchodního tajemství a ochrany a evidence jakéhokoli duševního vlastnictví
 • monitoring dovozů a vývozů padělků za aktivní účasti celní správy, stejně jako následná spolupráce s celní správou (včetně Generálního ředitelství cel) při zadržování a likvidaci nedovolených napodobenin
 • zastupování ve všech typech řízení celních orgánů či České obchodní inspekce a v soudních řízeních o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, popř. i v trestním řízení, kterého se klient účastní jako osoba poškozená
 • zastupování ve všech typech sporů o doménová jména a poskytování služeb souvisejících s doménovými jmény

AUTORSKÉ PRÁVO

Autorská díla nás obklopují všude. Od počítačových programů přes fotografie nebo videa, design, složení hudby, vytvoření reklamní kampaně, napsání blogu na internetu, úpravy dokončené architektonické stavby či využití jejího vzhledu až po sdílení jakéhokoli digitálního obsahu a využívání on-line platforem – zde všude se setkáváme s autorskými právy. Poskytujeme specializované poradenství ve všech těchto záležitostech.

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

Mezi průmyslová práva patří zejména ochranné známky, průmyslové vzory (design), patenty a užitné vzory a slouží k ochraně brandu, designu nebo unikátní technologie. Tato práva je nutno zavčas registrovat, hlídat jejich případné zneužití a chránit je před zásahy třetích osob.

Ochrana průmyslových práv byla v minulosti často podceňována a řešila se až na poslední chvíli; to představuje v řadě případů problém, protože se uplatňuje princip „kdo dřív přijde, ten dříve registruje průmyslové vlastnictví“. Nastavení vhodné průmyslověprávní strategie má tedy zásadní vliv na úspěch v boji proti padělkům.

PATENTY A UŽITNÉ VZORY

Patent nebo užitný vzor (tzv. malý patent) může majiteli poskytnout monopol, a tím bezkonkurenční podnikatelskou výhodu vůči konkurentům.

Aby patent nebo užitný vzor dokázal poskytnout očekávanou ochranu, je potřeba nastavit správnou patentovou strategii, zpracovat patentové rešerše a připravit patentové přihlášky. To vyžaduje kombinaci špičkových právních kapacit kombinovaných s technickou a praktickou zkušeností patentových zástupců. Právě tento unikátní kombinovaný tým dokážeme v HAVEL & PARTNERS klientům nabídnout.

Poskytujeme tuzemským i mezinárodním klientům kompletní servis v oblasti patentové ochrany ve všech technických oborech, validací evropských patentů, dodatkových ochranných osvědčení a užitných vzorů v České republice a na Slovensku. Zastupujeme naše klienty při řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR a na Slovensku, před Evropským patentovým úřadem i před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

Spolupracujeme se stovkami zahraničních poradců a partnerů, díky kterým dokážeme zajistit odpovídající patentovou ochranu prakticky kdekoli na světě přes jedno kontaktní místo naší kanceláře.

Je-li třeba, náš zkušený litigační tým s právníky specializovanými na patentové spory dokáže společně s patentovými zástupci efektivně vymáhat porušení patentových práv vůči třetím osobám. Stejně tak bráníme práva našich klientů, pokud se kdokoli třetí domáhá jakýchkoli patentových práv proti nim, ať už jde o spory mezi konkurenty nebo o vydírání tzv. patentových trollů.

DOMÉNOVÉ SPORY

V souvislosti s rozmachem internetu vznikla nová skupina sporů, se kterými našim klientům pomáháme – doménové spory. Pravidelně zastupujeme klienty v doménových sporech vůči doménovým spekulantům. Máme zkušenosti s vedením doménových sporů před obecnými soudy i před orgány tzv. alternativního řízení doménových sporů prakticky po celém světě.

Současně našim klientům poskytujeme i další služby týkající se doménových jmen – od registrace, koupě či převodu přes ocenění až po automatický monitoring konfliktních doménových jmen.

KNOW-HOW A OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

Nejen průmyslové vlastnictví, ale také další znalosti, dovednosti, postupy a metody mají svou hodnotu a přinášejí konkurenční výhodu. Klientům nabízíme poradenství při nastavení řádné ochrany know-how anebo obchodního tajemství, případně je zastupujeme v soudních sporech, kde se domáhají ochrany svého obchodního tajemství.

BOJ PROTI PADĚLKŮM A NEDOVOLENÝM NAPODOBENINÁM

Pokud je správně nastavena strategie ochrany duševního vlastnictví, zbývá již jen málo k tomu, aby mohlo být duševní vlastnictví efektivně vymáháno. Jednou ze standardních cest je zejména zajišťování padělků a nedovolených napodobenin ve všech segmentech jejich prodeje či distribuce, ať již při dovozu zboží do České republiky či na vnitřním trhu v obchodech, stáncích, na tržištích a na internetu. Vedle aktivního monitoringu vnitřního trhu je pak při zadržování a následné likvidaci padělků klíčová naše intenzivní spolupráce s celní správou, popř. s Českou obchodní inspekcí. Klíčovou roli zde sehrává kvalitní ochrana prostřednictvím ochranných známek, průmyslových vzorů a patentů.

LICENCOVÁNÍ

Vedle řádné ochrany duševního vlastnictví je zapotřebí důkladně a důmyslně nastavit také licenční strategie, které umožní bezpečně nabízet a distribuovat a těžit výnosy z úsilí a investic, které byly vloženy do vytvoření duševního vlastnictví.

TRANSAKCE

Nejen při prodeji duševního vlastnictví, ale také v případě akvizice duševního vlastnictví třetích osob je zapotřebí ověřit, zda jsou dostatečně zajištěna všechna práva, a nastavit příslušné záruky a ochranu kupujícího proti nárokům třetích stran. V oblasti transakcí máme nespočet zkušeností z obou stran.

Všem těmto tématům se věnujeme v rámci odborných publikací, přednášek a také na našem blogu https://www.havelpartners.blog/dusevni-vlastnictvi/

Právnická firma roku 2018 v kategorii Duševní vlastnictví.
Kancelář se dlouhodobě umisťuje mezi nejvíce doporučovanými
advokátními kancelářemi.

Pfr Cr Oborove 3

Články - Rubriky
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS zastupovala soukromého sběratele Richarda Fuxu, pro kterého zajišťovala komplexní právní i daňové poradenství při prodeji jeho rozsáhlé unikátní sbírky děl secesního malíře Alfonse Muchy mezinárodní investiční skupině WOOD & Company. Tým kanceláře spolupracoval s Richardem Fuxou dlouhodobě, zprvu zajišťoval zejména otázky spojené s duševním vlastnictvím sbírky těchto secesních děl. Postupně v souvislosti se […]
Co mají společného soudní spory a právo duševního vlastnictví s šermem a historií? To popisuje v rozhovoru Vojtěch Zavadil, který tyto zájmy propojuje jako koncipient. „V HAVEL & PARTNERS můžu výzvy překonávat v práci i ve volném čase,“ naznačuje. Vojta se v týmu pro oblast technologií specializuje na právo IP a IT, mediální právo, kyberbezpečnost a právní otázky spojené s umělou inteligencí. A ve […]
Zdroj: Marketing & Média Autorky: Tereza Hrabáková, Karolína Steinerová Parodie může být podstatou úspěšné komunikace. Jejím účelem by ale nemělo být uvedení v omyl ani vyvolávat nebezpečí záměny. Vtip a parodie prodávají. Lidé takovou reklamu sami sdílejí na sociálních sítích a marketingové týmy si mnou ruce, že se stal z jejich reklamy virál. Parodie v reklamě […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS rozšiřuje praxi práva duševního vlastnictví o tým H&P Patents zaměřený na komplexní servis klientům při vyhledávání optimální strategie v oblasti průmyslového vlastnictví zahrnující získání ochrany patentem, užitným vzorem nebo průmyslovým vzorem v České republice, na Slovensku i v zahraničí. H&P Patents dále poskytuje služby při získání dodatkových ochranných osvědčení a při validacích evropských […]
Autoři: Robert Nešpůrek, Ivan Rámeš, Tomáš Pavlica, Kateřina Trzaska, Tomáš Havelka NOVÝ SYSTÉM BUDE MÍT DOPAD NA VŠECHNY EVROPSKÉ PATENTY, I TY JIŽ EXISTUJÍCÍ. JSTE PŘIPRAVENI? Od 1. června 2023 vstoupí v účinnost systém tzv. jednotného evropského patentu (JP). S ním zahájí fungování i zcela nová instituce – Jednotný patentový soud (JPS). Připravovaný mechanismus tak přinese největší […]
„Vím, že balanc není pojem jen v józe nebo běhu. V HAVEL & PARTNERS vybalancuju prostor pro know–how i volný čas,“ říká právní asistentka Anna Sergejko. Letos končí vysokou školu, u nás v kanceláři je už ale pátým rokem. Jako členka našeho commercial týmu se zapojuje do velkých projektů. Do toho zvládla dva Erasmy – v Antverpách […]
Odborníci advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťovali pro největší českou společnost ŠKODA AUTO patřící do koncernu Volkswagen komplexní právní podporu při řešení sporů o užívání označení ŠKODA. Dlouholeté spory se strojírenskými společnostmi ze Škoda Group, které spadají pod skupinu PPF, ukončila dohoda všech stran o převodu práv k ochranným známkám ŠKODA. Dohoda odstraňuje neshody týkající se mnohaletého souběžného […]
Tým odborníků z HAVEL & PARTNERS pomohl společnosti Roche, přednímu nadnárodnímu výrobci specializovaných léčivých přípravků, vyhrát spor o české doménové jméno s názvem jednoho z těchto léčivých přípravků. Na základě rozhodnutí Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rámci ADR řízení následně došlo k bezúplatnému převedení doménového jména na společnost Roche. Při registraci nového léčivého přípravku […]
Zdroj: ARCHITECT+ Nápad se v architektuře cení. Stavby s jedinečnou myšlenkou můžou být inspirací nejen pro další generace, ale zejména pro projekty, které už tak originální nejsou. Příkladem může být třeba medializovaný případ plagiátorství v architektuře. Na Slovensku postavili podle návrhu českého Atelieru SAD unikátní benzínku, jenže o pár let později vznikla nápadně podobná pumpa v Praze. Jak […]
Zdroj: HOTCAST O digitalizaci advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS hovoří Dalibor Kovář v novém díle HOTCASTU experta na digitalizaci Filipa Dřímalky.  Dozvíte se, jak se pracuje v jedné z největších advokátních kanceláří, jaká témata dnes v digitalizaci řeší moderní právnické firmy, jakým směrem se vyvíjí digitální podpisy nebo jaké novinky v ověřování identity nás čekají. Poslechněte […]
Zdroj: Právní rádce (duben 2022) Autoři: Robert Nešpůrek, Pavel Amler, Tomáš Lupač Digitální tokeny NFT se staly a jsou jedním z největších hybatelů v uměleckém odvětví za poslední dekádu. Jaká jsou však s nimi spojena rizika? Blockchain, kryptoměny, decentralizované financování, web3 anebo NFT – to jsou pojmy, které v poslední době v odborných kruzích významně […]
Žebříček World Trademark Review 1000 zařadil advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS počtvrté v řadě mezi významné firmy v oblasti duševního vlastnictví a ochranných známek. Specializovaný tým pro tuto oblast zmiňuje ranking mezi nejlepšími kancelářemi v České republice i na Slovensku. A zároveň v žebříčku uspěli individuálně i čtyři odborníci kanceláře pro právo duševního vlastnictví, kteří získali hodnocení jako […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross