Mezinárodní rozhodčí řízení a ochrana investic

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Klientům poskytujeme komplexní právní služby v oblasti mezinárodních arbitráží a ochrany zahraničních investic a soustřeďuje odborníky poskytující poradenství ohledně všech aspektů práva, které v rámci obchodní či investiční arbitráže mohou vyvstat. Tým specializovaný na mezinárodní rozhodčí řízení tvoří deset právníků včetně tří partnerů, a jedná se tak o jeden z největších specializovaných týmů tohoto druhu v České republice a na Slovensku.

Specializovaný tým poskytuje poradenství klientům z řad soukromých i státních či jiných veřejných subjektů v souvislosti s mezinárodními spory vzniklými v jakékoli oblasti hospodářské činnosti jako je např. stavebnictví, doprava a strojírenství, realitní developerská činnost, ropný průmysl a energetika, telekomunikace či pojišťovnictví. Kromě zastupování v rozhodčích řízeních právníci kanceláře pomáhají svým klientům ve všech ostatních fázích procesu řešení arbitrážních sporů včetně zajištění ochrany přeshraničních investic při jejich vzniku, přípravy strukturovaných rozhodčích doložek, předprocesního poradenství, řízení o žalobách na zrušení rozhodčích nálezů, mimosoudních vyrovnání a uznání a výkonu rozhodčích nálezů.   

Kancelář pravidelně zastupuje klienty v mezinárodních arbitrážích před stálými rozhodčími soudy i v ad hoc rozhodčích řízeních vedených podle zavedených pravidel mezinárodního rozhodčího řízení typu rozhodčích pravidel ICC, LCIA, SCC, UNCITRAL, VIAC nebo Švýcarských pravidel pro mezinárodní rozhodčí řízení. Při zastupování klientů kancelář využívá spolehlivé sítě spolupracujících advokátních kanceláří v zahraničí, jež právníkům kanceláře umožňuje vést rozhodčí řízení v jakékoliv zemi, právním řádu a jazyce. Díky významnému postavení v regionu jsme často vyhledáváni jako právní poradce renomovaných mezinárodních právnických firem v rozhodčích řízeních s českým či slovenským prvkem.   

Seniorní právníci kanceláře jsou rovněž činní jako rozhodci v řízeních vedených podle uznávaných pravidel pro mezinárodní rozhodčí řízení, jako jsou např. rozhodčí pravidla ICC i stěžejních pravidel pro vedení rozhodčích řízení v České republice a na Slovensku.   

Při zastupování ve sporech právníci spolupracují s našimi dalšími specializovanými týmy, jejichž členové jsou zmiňováni jako přední odborníci prakticky všemi prestižními mezinárodními publikacemi včetně PLC Cross-border, European Legal 500 nebo Chambers Global. Tato praxe umožňuje kanceláři vést s požadovanou mírou odbornosti arbitráže v jakémkoliv oboru práva, a zároveň díky této zkušenosti právníci kanceláře působí v jiných řízeních jako rozhodci či stranami ustanovení právní znalci.   

Naší právníci jsou zapojeni do činnosti profesních organizací a stálých rozhodčích soudů, jako jsou např. Národní výbor ICC Česká republika, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky či Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha. Ve snaze šířit povědomí o mezinárodním rozhodčím řízení a sdílet své zkušenosti s nastupující generací právníků advokáti kanceláře pravidelně publikují a přednášejí, účastní se konferencí, seminářů a workshopů a podporují ty, kteří se chtějí v praxi či jinak tomuto oboru věnovat.

Články - Rubriky
Autoři: Dušan Sedláček, René Cienciala Představitelé členských států EU podepsali dne 15. ledna 2019 společnou deklaraci („Deklarace “) o právních důsledcích přelomového rozhodnutí Soudního dvora EU („SDEU“) ve věci Achmea a o blížícím se ukončení ochrany zahraničních investic v EU na základě dosud platných dohod o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy EU (tzv. „intra-unijní […]
Autoři: Dušan Sedláček, Petr Sprinz, René Cienciala Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) včera rozhodl, že rozhodčí doložky mezi investory a státy obsažené v dohodách o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy EU (tzv. „intra-unijní BIT“) nejsou slučitelné s unijním právem. Pozadí případu V napjatě očekávaném rozsudku ve věci Achmea proti Slovensku (C‑284/16) velký senát SDEU rozhodoval o předběžné otázce […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross