Soudní spory a arbitráže

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Náš právní tým pro zastupování v soudních sporech a arbitrážích patří mezi nejlépe hodnocené právní týmy působící v České republice. Pravidelně se řadí mezi velmi doporučované týmy (top tier) v soutěži Právnická firma roku.

Mezi naše klienty patří nejvýznamnější domácí a zahraniční korporace, úspěšní soukromí podnikatelé i veřejné orgány.

Klienti se na nás obracejí v situacích, kdy potřebují řešit právně a technicky komplikované spory, které s sebou nesou velká finanční nebo reputační rizika.   

Základem naší pomoci při řešení sporů je špičková právní práce. Klientům ale dokážeme pomoci i v oblastech souvisejících s vedením sporů, jako např. v oblasti mediální a PR, při financování vedení sporů nebo v oblasti ekonomických a technických analýz.

Zastupování před soudy při řešení obchodních sporů

Klienty zastupujeme ve všech oblastech práva, a to primárně při řešení komplikovaných obchodních sporů. Máme bohaté zkušenosti s řešením sporů v podstatě ve všech podnikatelských odvětvích. Vzhledem k velikosti našeho právního týmu a rozsahu poskytovaných právní služeb máme osobní zkušenosti s významnou částí soudců působících v ČR i na Slovensku. Klienty zastupujeme ve všech fázích soudního řízení, vč. řízení před Nejvyšším soudem ČR a Ústavním soudem.

Zastupování v arbitrážích

Zastupovali jsme zájmy klientů v několika desítkách sporů vedených před různými arbitrážními institucemi, a to jak před tuzemským Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, tak i v zahraničí před Rozhodčím soudem při Mezinárodní obchodní komoře (ICC) v Paříži, Rozhodčím soudem při Stockholmské obchodní komoře (SCC) a dalšími rozhodčími institucemi. Partneři naší kanceláře mají s arbitrážním řízením bohaté zkušenosti a sami působí jako rozhodci u českého Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR, Vídeňského arbitrážního soudu (VIAC), Londýnského arbitrážního soudu (LCIA) a Rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha.

Spory z průmyslových a autorských práv

Díky unikátní kombinaci advokátů specializujících se na spory z průmyslových práv a interního patentního týmu, včetně zkušených patentových zástupců dokážeme klienty zastupovat v těch nejsložitějších případech, kde jsou předmětem sporu ochranné známky, průmyslové vzory, patenty, užitné vzory nebo autorská práva. Úspěšně jsme zastupovali významné světové společnosti ve věcech porušování práv duševního vlastnictví, paralelních dovozů či padělků v České republice a na Slovensku.

Zastupování při soudním přezkumu správních rozhodnutí

Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů při soudním přezkumu rozhodnutí správních orgánů v ČR i v SR, včetně zastupování před Nejvyšším správním soudem. Hájili jsme zájmy klientů v žalobách proti rozhodnutím celé řady správních orgánů, včetně soudní obrany klientů proti rozhodnutím finanční správy, rozhodnutím v oblasti stavebního práva nebo proti rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu osobních údajů apod.

Zastupování před mezinárodními soudy

Zastupujeme klienty také před mezinárodními soudy včetně Soudního dvora Evropské unie (Lucemburk), Evropského soudu pro lidská práva (Štrasburk), Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (Washington) nebo Arbitrážního soudu pro sport (Lausanne).

Zastupování klientů v zahraničí

V případě sporů před zahraničními soudy vyhledáme nejvhodnější zahraniční advokátní kancelář, se kterou právní zastupování klienta koordinujeme. Díky rozsáhlé síti našich mezinárodních kontaktů jsme schopni najít nejvhodnějšího advokáta pro každý spor vedený v zahraničí, ať už by se jednalo o prestižní mezinárodní právní firmu či o místního advokáta s potřebnými lokálními znalostmi. Vzhledem k významnému postavení naší advokátní kanceláře v regionu střední Evropy jsme často vyhledáváni také jako právní poradci renomovaných mezinárodních právnických firem v soudních a arbitrážních řízeních s českým či slovenským prvkem.

Zajištění výkonu soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů

Zajišťujeme také právní služby spojené s výkonem soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů po ukončení řízení. Úzce spolupracujeme s předními exekučními úřady v České republice a na Slovensku, jakož i s detektivními a bezpečnostními agenturami a terénními pracovníky.

Mimosoudní řešení sporů

Pomáháme klientům ve všech fázích vedení sporu včetně procesu mimosoudního urovnání sporu. Naši advokáti mají rozsáhlé zkušenosti s řešením již vzniklých sporů smírnou cestou a působí v této oblasti také jako zapsaní mediátoři.

Řešení trestních kauz

V rámci exkluzivní spolupráce se specialisty na trestní právo z advokátní kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI zajišťujeme při řešení sporů i zastupování v souvisejících kauzách s trestněprávními aspekty.

Články - Rubriky
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v soudním sporu úspěšně zastupovala americkou společnost GoDaddy Inc., spadající do jedné z největších celosvětových platforem poskytujících registraci internetových domén. Společnost GoDaddy Inc. žaloval vlivný podnikatel s konexemi na Rusko a dožadoval se odstranění investigativních internetových článků. Zároveň požadoval finanční kompenzaci.   Specializovaný tým pro oblast soudních sporů, v čele s partnerem Janem Šturmem a […]
Zdroj: Týdeník Euro Autor: Jan Šturm Před více než rokem brněnský Nejvyšší soud svým revolučním rozhodnutím připravil české firmy (právnické osoby) o možnost požadovat omluvu či peněžitou kompenzaci v případě zásahu do jejich dobré pověsti. Verdikt Nejvyššího soudu obrátil dosavadní převažující rozhodovací praxi soudů o 180 stupňů. Pokud by totiž vaši firmu pomluvil nepřející soused […]
Odborníci advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťovali pro největší českou společnost ŠKODA AUTO patřící do koncernu Volkswagen komplexní právní podporu při řešení sporů o užívání označení ŠKODA. Dlouholeté spory se strojírenskými společnostmi ze Škoda Group, které spadají pod skupinu PPF, ukončila dohoda všech stran o převodu práv k ochranným známkám ŠKODA. Dohoda odstraňuje neshody týkající se mnohaletého souběžného […]
Zdroj: Hospodářské novinyAutor: Jan Šturm Vlastníte firmu a nepohodnete se s vlivnými ekology. Ti na web napíšou, že vaše společnost podvádí na dotacích a že běží trestní stíhání. Jsou to ale lži. Jdete za svým právníkem, aby vám poradil, co s tím. A právník jen vzdychne. Nejvyšší soud totiž nedávno rozhodl, že obchodní společnost, které […]
Zdroj: Právní rádce (září 201) Autorky: Kateřina Staňková, Anežka Selingerová Ani letos neochudíme fanoušky správního práva o pravidelný přehled rozhodovací činnosti rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (1). Níže najdete shrnutí jeho dosavadních rozhodnutí. I v letošním roce lze v rozhodovací činnosti rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (2) rozpoznat vliv pandemie. Zvláště v úvodu roku rozšířený […]
Zdroj: Právní rádce (červenec/srpen 2021) Autorka: Kateřina Staňková Soudy již zrušily mnoho restriktivních opatření, která měla zabránit šíření koronaviru. Jak se to projeví v odpovědnosti za přestupky spočívající v porušení těchto opatření? A s jakými přestupky se vlastně setkáváme v době koronavirové? (1) V době pandemie covidu-19 byla na území České republiky vydávána restriktivní opatření […]
Zdroj: Soudní rozhledy 6/2021,Autoři: Jan Šturm, Juraj Dubovský, Ondřej Mocek Úvod a vymezení diskutované právní otázky Dne 17. 3. 2020 vydal NS rozsudek sp. zn. 26 Cdo 1524/2019 Rc 94/2020 týkající se mimo jiné problematiky právního režimu přezkumu oprávněnosti výpovědi podnájemní smlouvy. Závěry zde vyslovené NS nedlouho poté potvrdil ve svém rozsudku z 22. 9. […]
Zdroj: Právní rádce (červen 2021) Autoři: Kateřina Staňková, Jozef Lucák Krizová situace vyvolaná pandemií onemocnění covid-19 měla a má dopady nejen zdravotní či ekonomické, ale přímo ovlivňuje i právní prostředí. Vláda, respektive ministerstvo zdravotnictví s cílem zabránit šíření epidemie onemocnění covid-19 zahájily před více než rokem svoji pandemickou normativní činnost. Ministerstvo vydalo loni dne 10. […]
Zdroj: Hospodářské noviny Autorky: Kateřina Staňková, Barbora Sahánková Nejvyšší správní soud nedávno výrazně změnil přístup správních soudů k zahájení řízení z moci úřední, tedy bez žádosti. Jde o případy, kdy je úřad nečinný a tato nečinnost zasahuje do práv osoby, která se zahájení řízení domáhá. Podle soudu se proti tomu tato osoba může bránit žalobou. Jedná […]
Zdroj: Právní rádce (5/2021) Autorky: Kateřina Staňková, Barbora Sahánková V jakých případech nemá odvolání odkladný účinek? Kdy ho může správní orgán vyloučit a co je povinen při tom dodržet? Odkladný účinek odvolání nastává automaticky ze zákona a je hlavním účinkem odvolání (1), což je projevem odvolání jako řádného opravného prostředku. Jako téměř každé pravidlo v právu ani […]
Partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS František Korbel jako právní zástupce telekomunikační společnosti České Radiokomunikace a.s. uspěl u Ústavního soudu se stížností proti usnesení Nejvyššího soudu ve sporu o odstranění stavby televizního převaděče Petrov. Kancelář tak významně přispěla k důležitému precedentu v oblasti telekomunikačních staveb, který zvyšuje právní jistotu všech provozovatelů telekomunikačních sítí, ale v širším smyslu […]
Zdroj: Právní rádce (4/2021) Autoři: Kateřina Staňková, Barbora Sahánková K tomu, aby působil odkladný účinek odvolání, musí být odvolání včasné a přípustné. Právě na tyto dvě hlavní podmínky a také na podstatu suspenzivního účinku se nyní podíváme podrobněji. Správní řád vychází z pravidla dvojinstančního přezkumu rozhodnutí. Toto pravidlo zaručuje účastníkům správního řízení, že se mohou […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross