Farmacie a zdravotnictví

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Na farmaceutický a zdravotnický sektor (Life Sciences) a jeho právní regulaci se zaměřujeme dlouhodobě. Náš specializovaný tým více než 10 právníků disponuje unikátním know-how, praktickými zkušenostmi a detailním přehledem o tržních standardech.

Mezi naše klienty se řadí přední světoví výrobci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, kosmetických přípravků a doplňků stravy, distributoři, nemocnice, polikliniky, soukromí lékaři, výzkumné ústavy, laboratoře, lékárny, biotechnologické společnosti a další osoby a instituce, které v těchto oblastech podnikají či vykonávají státní působnost.

Našim klientům radíme v jednotlivých oblastech farmaceutické a zdravotnické regulace a v dalších specializovaných oblastech, které s farmacií a zdravotnictvím úzce souvisejí, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, veřejných zakázek, M&A, hospodářské soutěže či IP/IT. Při poskytování poradenství v těchto dílčích specializovaných oblastech čerpáme z naší bohaté praktické zkušenosti. Naše služby zohledňují veškerá specifika farmaceutického a zdravotnického sektoru.

Věnujeme se zejména těmto oblastem:

SEKTOR FARMACIE A ZDRAVOTNICKÝCH VÝROBKŮ

 • Léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, kosmetika, doplňky stravy
 • „Market Access“ agenda
  - úhrada z veřejného zdravotního pojištění; cenová regulace
  - smlouvy se zdravotními pojišťovnami (risk sharing)
  - posouzení a nastavení různých distribučních modelů (klasická distribuce, direct-to-hospital, komisionářský model, konsignační sklady)
 • „Compliance“ agenda – interakce se zdravotnickými odborníky a poskytovateli zdravotních služeb
  - poskytování grantů, sponzoring, spolupráce s odborníky, pacientskými organizacemi či odbornými společnostmi, vzdělávací akce pro odborníky
  - příprava smluvní dokumentace
  - posouzení z hlediska právních předpisů i etických kodexů (AIFP, EFPIA, MedTech, atd.)
  - transparency & disclosure
 • obchodní smlouvy
  - distribuční a logistické smlouvy
  - bonusová ujednání a související poradenství
  - smlouvy o průzkumu trhu
  - smlouvy o koupi dat
  - registr smluv, obchodní tajemství a související poradenství
  - elektronické podpisy
 • regulatorika
  - regulace výroby, dovozu, distribuce, výdeje a prodeje
  - registrace, notifikace či ohlášení u příslušných správních orgánů
  - digitalizace (zásilkový prodej, home delivery atp.)
  - požadavky na označování výrobků
  - stažení výrobku z trhu
 • reklama
  - posouzení reklamních materiálů, včetně TV spotů
  - osvětové kampaně
 • klinické hodnocení a „Medical Affairs“ agenda
  - smlouvy o klinickém hodnocení
  - informovaný souhlas pacienta
  - zajištění léčby po ukončení klinického hodnocení (post-trial access)
  - specifické léčebné programy (compassionate use)
  - programy na podporu pacientů (patient support programmes)
 • odpovědnost výrobců a nároky na náhradu újmy způsobené léčivým přípravkem či jiným výrobkem
 • zastupování ve správních a soudních řízeních (zejm. před Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ministerstvem zdravotnictví)
 • příprava legislativních návrhů (např. v oblasti cenové politiky léčiv)
 • vztahy s neziskovým sektorem

SEKTOR ZDRAVOTNICTVÍ

 • zakládání a přeměny poskytovatelů zdravotních služeb
 • regulace poskytování zdravotních služeb – nemocnice a kliniky
 • úhrady z veřejného zdravotního pojištění
 • vyjednávání smluv se zdravotními pojišťovnami
 • compliance programy
 • profesní odpovědnost a pojištění
 • práva a povinnosti pacientů, lékařů i vzdělávacích institucí
 • telemedicína
 • vedení zdravotnické dokumentace, GDPR compliance

NÁVYKOVÉ LÁTKY

 • povolení k nakládání s návykovými látkami
 • poradenství v oblasti výroby, distribuce a prodeje konopí a produktů z něj
 • regulatorní povinnosti související se zacházením s návykovými látkami
 • audity a komplexní nastavení evidence návykových látek u poskytovatelů zdravotních služeb a zacházení s nimi
 • využívání kanabinoidů a dalších látek v potravinách a jiných výrobcích

Všem těmto tématům se věnujeme v rámci odborných publikací a přednášek a také na našem blogu.

Autoři: František Neuwirth, Vlaďka Laštůvková Držitele rozhodnutí o registraci, distributory a lékárny mohou čekat nové povinnosti za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků na českém trhu. Vláda totiž dne 14. června 2023 schválila novelu zákona o léčivech. Návrh nyní míří k projednání do Poslanecké sněmovny. Cílem novely je zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v Česku a […]
Autoři: František Neuwirth, Denisa Fuchsová V prosinci 2022 a lednu 2023 vstoupila v účinnost nová legislativa v oblasti zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (dále společně jako „zdravotnické prostředky“): Přehled nejdůležitějších změn Vám přinášíme v tomto příspěvku. novela Zákona o regulaci reklamy Novela zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů zmírňuje některé […]
Autoři: David Krch, Václav Audes, Vlaďka Laštůvková Rádi bychom Vás touto cestou informovali o závěrech tzv. Koordinačního výboru[1] ve věci daňových implikací zpětných plateb pojišťovnám z titulu risk-sharingu. Koncem loňského roku se Koordinační výbor zabýval otázkou opravy základu daně (a DPH) při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám v případech, kdy smlouvu o limitaci rizik / nákladů spojených s […]
Autoři: Václav Audes, Kateřina Slavíková, Denisa Fuchsová Na konci roku 2021 přijal Evropský parlament nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2282 o hodnocení zdravotnických technologií („nařízení“), které projednával několik let. Evropská unie si od přijetí nařízení slibuje zavedení trvalého společného nástroje, který přispěje ke zlepšení spolupráce členských států v oblasti zdravotnických technologií a snížení administrativní zátěže […]
Přinášíme přehled pravidel pro náhradu újmy způsobené očkováním proti onemocnění COVID-19 platných ve vybraných evropských zemích, Turecku a Izraeli. Přehled byl zpracován advokátními kancelářemi sdruženými v síti Biolegis, které se zaměřují na farmaceutické a zdravotnické právo. Členem této sítě je i naše advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.
Zdroj: Ekonom - Top advokáti pro byznys 2021 Zdravotnické právo nepatří ke klasickým oblastem práva. Jeho podoba se zejména v Česku v posledních letech dynamicky vyvíjí. Chybí například jasná úprava telemedicíny, naopak v oblasti reklamy na zdravotnické prostředky je regulace příliš, míní Václav Audes, specialista na zdravotnické právo v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS se stala historicky prvním vítězem kategorie […]
Autoři: František Neuwirth, Michal Blahovec, Denisa Fuchsová Přinášíme Vám přehledné komentované schéma regulace zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, které reflektuje změny legislativního rámce ve světle evropských nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích a (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Pokud jde o Českou republiku, lze předpokládat, že do budoucna dozná […]
Autoři: Kateřina Slavíková, Václav Audes, Sabina Skoumalová, Poslanecká sněmovna schválila 14. září 2021 dlouho očekávanou novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění („Zákon“), a to ve znění vráceném Senátem („Novela“). Nyní čeká na podpis prezidenta republiky. Novela přináší širokou škálu změn a novinek, mezi ně patří například pravidla pro vstup inovativních léků a […]
Autoři: Václav Audes, František Neuwirth, Denisa Fuchsová Dne 26. května 2021 nabyl účinnosti zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, který upravuje obecné zdravotnické prostředky a adaptuje nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR). Dosavadní zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích sice zůstává v platnosti, ale upravuje jen diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, tedy nikoli […]
Autoři: Václav Audes, Kateřina Slavíková K 31. 1. 2022 vstoupí v účinnost „nové“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES („Nařízení“). Evropská léková agentura („EMA“) totiž po několika odkladech (spuštění bylo původně plánováno již v roce 2015) potvrdila Komisi, že […]
Zdroj: Respekt Speciál Autoři: Václav Audes, Kateřina Slavíková Může se zdát, že český zákonodárce trochu zapomněl na telemedicínu, a tedy i na pacienty, kteří by nejvíc mohli těžit z jejích výhod. České právní předpisy totiž prozatím telemedicínu neznají a výslovně nedefinují. V HAVEL & PARTNERS jsme ale toho názoru, že se dá najít efektivní právní řešení a […]
Společnost Dentamed spadající pod skupinu Lifco koupila 100 procent akcií brněnské firmy Medema, jež prodává spotřební materiál a drobné vybavení do zubních ordinací a zubních laboratoří v Česku. Specializovaný tým HAVEL & PARTNERS poskytl firmě Dentamed při této akvizici komplexní transakční poradenství. Na akvizici se podíleli partner kanceláře Jan Koval, senior advokát Tomáš Navrátil a advokát […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross