JUDr. Vladislav Bernard, Ph.D.

Senior advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
vladislav.bernard@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Vladislav Bernard se specializuje na právo hospodářské soutěže, veřejné podpory, veřejný sektor a regulaci.

V oblasti soutěžního práva poskytuje poradenství týkající se zejména kartelových dohod, distribučních systémů, zneužití dominantního postavení a otázek souvisejících se spojováním podniků. Rovněž se věnuje oblasti narušení hospodářské soutěže ze strany orgánů veřejné správy a problematice zneužití významné tržní síly v oblasti zemědělských produktů. Během své praxe získal zkušenosti se zastupováním významných klientů ze soukromého i veřejného sektoru před Evropskou komisí, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před správními soudy.

Soustředí se také na oblast compliance. Podílí se na hloubkových soutěžněprávních auditech zaměřených na vyhledávání nedostatků v obchodních procesech našich předních klientů a na odborných školeních jejich zaměstnanců a vedení. Díky svým zkušenostem je schopen připravit na míru šité compliance manuály omezující rizika porušení soutěžního práva.

Působí v akademické sféře a publikuje na témata soutěžního a ústavního práva.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdělání
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2023), titul JUDr.
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2022), titul Ph.D.
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2017), titul Mgr.
  • zastupování klientů v řízeních před ÚOHS týkajících se vertikálních dohod v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, zejména pokud jde o dohody o stanovování cen pro další prodej anebo omezování on-line prodeje
  • zastupování tří předních bankovních společností v řízení o povolení spojení podniků u Evropské komise
  • komplexní právní poradenství České republice v rámci šetření vedeného Evropskou komisí v souvislosti s možným poskytováním protiprávní veřejné podpory v oblasti zdravotnictví
  • zastupování kolektivního správce autorských děl ve správním řízení před ÚOHS a v řízení před správními soudy ve věci možného zneužití dominantního postavení
  • hloubkové soutěžněprávní audity nadnárodních společností působících v oblastech poskytování finančních služeb, nákladní dopravy, potravinářství, výroby stavebních materiálů nebo rychloobrátkového zboží
  • zastupování společnosti působící v oblasti výroby a montáže stavebních prvků ve správním řízení před ÚOHS a v řízení před správními soudy ve věci možné kartelové dohody
  • poradenství obcím v souvislosti s možným narušením hospodářské soutěže orgánem veřejné správy, včetně zastupování ve správních řízeních před ÚOHS, v řízeních před správními soudy a v souvisejících sporech
Články - Rubriky
Počátek léta je v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS stejně jako v minulých letech spjat s vlnou interních povýšení, která je letos rekordní. Novým společníkem se stává s účinností k 1. červenci Jiří Kunášek, na pozici partnerky a partnera postupují Veronika Bočanová a Ivan Houfek. Na seniornější pozice se posouvá dalších 25 advokátů a advokátek. „V polovině letošního roku interně […]
Odborníci advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťovali komplexní právní poradenství pro Ochranný svaz autorský (OSA), který spravuje autorská práva českých i zahraničních autorů zvukových a zvukově-obrazových záznamů, ve sporu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten OSA vyměřil pokutu ve výši 10,7 milionu korun za údajné zneužití dominantního postavení. Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že ÚOHS […]
Odborný tým kanceláře HAVEL & PARTNERS se zapojil do mezinárodního projektu Distribution Law Center (DLC) vedeného přední bruselskou kanceláří contrast. Cílem této unikátní platformy je vytvořit webové stránky, na nichž budou na jednom místě kompletně dostupné relevantní informace a pravidla týkající se dodavatelsko-odběratelských vztahů pro více než 27 jurisdikcí. Odborníci HAVEL & PARTNERS se podílí […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS se zapojila do unikátního mezinárodního projektu Distribution Law Center vedeného přední bruselskou kanceláří contrast. Cílem je vytvořit mezinárodní platformu, kde budou na jednom místě kompletně dostupné relevantní informace a pravidla týkající se distribučních vztahů pro více než 26 jurisdikcí, a to včetně novinek ze světa soutěžního a závazkového práva a rozborů […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross