Daňové právo

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naše služby v oblasti daňového práva

Daňový tým HAVEL & PARTNERS čítá patnáct specialistů a konzultantů s rozsáhlými a dlouholetými zkušenostmi z firem tzv. velké čtyřky (EY, PwC a Deloitte), kteří jsou připraveni poskytnout klientům podporu ve všech oblastech lokálních a do značné míry i mezinárodních daní. Tým, jehož členové působí primárně v Praze a v omezeném rozsahu i v Bratislavě, je schopen zabezpečit špičkový daňový servis mezinárodním korporacím, lokálním podnikatelským uskupením i privátním klientům a jejich rodinám.

Zajišťujeme velmi úzké propojení právních a daňových služeb s cílem poskytnout klientům kompletní službu na jednom místě: Těsná inkorporace daňového týmu do struktury advokátní praxe a přítomnost advokátů zaměřených na daňové právo přinášejí unikátní stupeň provázanosti daňové a právní agendy, a tím maximální synergii služeb v obou oblastech. Disponujeme jedinečnou kombinací právní odbornosti a znalostí tuzemské i mezinárodní daňové problematiky.

Jsme nejvíce doporučovanou kanceláří v kategorii Daňové právo v oficiální české a  slovenské soutěži Právnická firma roku.

Daňové služby pro privátní klientelu

 • poradenství majitelům a manažerům společností, sportovcům, umělcům a významným osobnostem veřejného života
 • daňové strukturování držby, správy a ochrany privátního majetku
 • příprava daňových přiznání fyzických osob včetně související komunikace s finančními úřady
 • celoroční poradenství omezující stres posledních dnů před podáním daňového přiznání
 • kompletní zastupování fyzické osoby na základě generální plné moci, včetně zajištění veškeré komunikace s finančním úřadem

Daňové služby pro korporátní klientelu

 • pravidelné služby zajišťující kompletní daňový servis a poradenství pro velké korporace
 • příprava přiznání k DPPO, včetně související dokumentace pro budoucí daňové kontroly
 • revize a strukturování smluv s dodavateli a odběrateli (včetně koordinace právního a daňového týmu bez součinnosti klienta)
 • daňové strukturování transakcí a investic
 • podpora ve všech oblastech daní, které souvisí s podnikáním v České republice a na Slovensku, zejména v oblastech daní z příjmů právnických osob, DPH a zdaňování zaměstnanců
 • řešení problematiky převodních (transferových) cen, včetně zpracování nebo aktualizace příslušné dokumentace
 • asistence korporacím s investiční pobídkou ve formě slevy na dani v rámci přípravy přiznání k DPPO, následných kontrol ze strany MFČR a MPO a komunikace s úřady
 • asistence korporacím uplatňujícím odčitatelnou položku na výzkum a vývoj (posouzení možnosti uplatnění odpočtu a souladu připravené dokumentace s legislativními požadavky, příprava dokumentace jako takové)
 • aktivní komunikace s auditory a s managementem korporací v centrálách, pomoc při řešení problémů, které mají přeshraniční prvek v rámci celé skupiny

Ostatní služby

 • zastupování před správcem daně v rámci daňových kontrol, případně jiných řízení
 • DPH compliance pro zahraniční plátce daně registrované v ČR
 • komplexní daňová due dilligence
Články - Rubriky
Právní a daňoví odborníci advokátní kanceláře poskytli komplexní poradenství České spořitelně (ČS), při řešení komplikované daňové otázky související s darem a jeho daňovou uznatelností. Správce daně v případě daru České spořitelny Nadaci Depositum Bonum neuznal snížení daňového základu. Argumentoval přitom tím, že nadace nevyužila veškeré darované prostředky v daném zdaňovacím období. Rozhodnutí daňové správy ale odmítl Městský soud […]
Ozdravný balíček vládních opatření, jehož cílem je v následujících dvou letech snížení deficitu státního rozpočtu, obsahuje i řadu změn v oblasti daní. První vládní návrh novely daňových zákonů je již známý, víme tedy jasně, jaké jsou navržené parametry daňových změn. Shrnuli jsem pro Vás přehledně ty nejdůležitější. Přehled změn si můžete stáhnout ZDE. LEGISLATIVNÍ STAV – V JAKÉ […]
Specializovaný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pro oblast daní od března 2023 posílil na pozici daňového ředitele Petr Tušakovský, který se zaměřuje zejména na komplexní poradenství v oblasti DPH pro významné nadnárodní a domácí společnosti a který má v poskytovaní služeb daňového poradenství více než 20letou praxi. „V oblasti DPH se náš tým pohybuje na […]
Se začátkem nového roku nastaly v oblasti daní významné změny, které se dotýkají řady podnikatelů a firem. Zvýšení hranice příjmů pro povinnost platit DPH či příjmového limitu pro uplatnění výdajových paušálů, zavedení nové mimořádné daně z neočekávaných zisků nebo změny v daních u fyzických osob – seznamte se s nejzásadnějšími novinkami v oblasti daní.    Daň z přidané hodnoty (DPH) a […]
Autoři: Josef Žaloudek, Kateřina Havlínová Generální finanční ředitelství ČR zveřejnilo 11. 7. 2022 tiskovou zprávu s informací, že je prováděna cílená kontrolní akce za účelem prověření zdaňování příjmů z kryptoměn. Aktuálně jsou prověřovány rozdíly mezi informacemi o příjmech, které finanční správa dostala od třetích osob, a příjmy, které byly správcům daně přiznány v letech 2019 a 2020 samotnými poplatníky. […]
Autoři: Josef Žaloudek, Kateřina Havlínová, ve spolupráci s advokátem Slovenské advokátní komory Mgr. Martinem Blahou V závěru roku 2021 představila Evropská komise návrh směrnice, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání entit, jež nemají dostatečnou ekonomickou podstatu (tzv. „shell entities“) pro daňové účely. Směrnice by měla být implementována do 30. června 2023 s účinností k 1. lednu 2024. Vzhledem […]
Autoři: David Krch, Martina Sumerauerová, Kristýna Šlehoferová S aprílovým datem byl zveřejněn závěr Koordinačního výboru, tedy jednání české komory daňových poradců a zástupců Generálního finančního ředitelství ve věci DPH u zpětného finančního leasingu ve věci výkladového sjednocení závěrů při aplikaci judikatury Soudního dvora EU již z roku 2018, konkrétně případu C-201/18 Mydibel, který se týkal uplatnění režimu DPH […]
Autoři: David Krch, Martina Sumerauerová, Zuzana Zavadilová Jak jste již pravděpodobně zaznamenali, Vláda České republiky („Vláda“) zveřejnila soubor opatření, tzv. ropný trojlístek, jenž má reagovat na extrémní růst ceny benzínu a nafty, který byl zaznamenán od začátku války na Ukrajině. Jedná se o tři konkrétní návrhy řešení: Novela zákona o silniční dani → zrušení silniční […]
Autorka: Hana ErbsováZdroj: Eprávo.cz Nejsou to bohužel už jen technologie a daně, které hýbou světem kryptoměn, ale poslední dobou i aktuální válečný konflikt na Ukrajině. Virtuální aktiva, respektive kryptoaktiva, k nimž patří i takzvané kryptoměny, se aktuálně často zmiňují právě v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Ruské federaci. Připomeňme si proto, že rozhodnutím ze dne 9. března 2022 Rada […]
Autoři: David Krch, Kateřina Havlínová, Jan Macháček V souvislosti s konfliktem na Ukrajině jsme pro Vás připravili daňové shrnutí, jak z pohledu společnosti i občana v současnosti zacházet s charitativní podporou v podobě peněžních i nepeněžních darů, především pro účely správného uplatnění odpočtu ze základu daně. V úvodu tohoto týdne Ministerstvo financí ČR představilo i návrh novely zákona o daních z příjmů, který […]
Zdroj: Právní rádce (březen 2022) V daňové problematice má za sebou Daňař(ka) roku 2021 Hana Erbsová dlouholeté zkušenosti jak díky svému působení na Generálním finančním ředitelství, tak coby advokátka a daňová expertka v poradenských společnostech či advokátních kancelářích. Dokáže tak porovnat pohledy obou stran – „berňáku“ i podnikatele. Jejich vzájemný vztah se však podle ní postupně zlepšuje. […]
Autoři: David Krch, Václav Audes, Vlaďka Laštůvková Rádi bychom Vás touto cestou informovali o závěrech tzv. Koordinačního výboru[1] ve věci daňových implikací zpětných plateb pojišťovnám z titulu risk-sharingu. Koncem loňského roku se Koordinační výbor zabýval otázkou opravy základu daně (a DPH) při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám v případech, kdy smlouvu o limitaci rizik / nákladů spojených s […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross