Soutěžní právo a ekonomie

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naši právníci a ekonomové chápou komplexnost problémů, se kterými se potýkají podniky v konkurenčním prostředí. Jsme připraveni našim klientům pomáhat hledat taková řešení, která jsou bezpečná, a přitom co nejméně omezující. Víme, že soutěžní úřady aplikují soutěžní právo více ekonomickým způsobem, a tomu přizpůsobujeme naše poradenství.

Soutěžní právo

Tým našich soutěžních specialistů je jedním z nejzkušenějších, největších a nejdynamičtěji rostoucích v České republice a na Slovensku. Soutěžnímu právu a ekonomii se věnuje tým více než 20 právníků a ekonomů. Víme, jak uvažují soutěžní úřady: Mezi našimi experty jsou mj. bývalý místopředseda českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), dlouholetá ředitelka výkonného odboru ÚOHS, bývalý hlavní ekonom ÚOHS a slovenského Protimonopolného úradu (PMÚ) a seniorní právník Generálního ředitelství pro soutěž Evropské komise.

Svým klientům poskytujeme poradenství ohledně povolování fúzí v České i Slovenské republice a v řízení před Evropskou komisí. Poskytujeme též poradenství klientům s dominantním postavením na trhu a poradenství v souvislosti s uzavíráním smluvních a jiných vztahů mezi podnikatelskými subjekty s potenciálními dopady na hospodářskou soutěž. Máme rovněž zkušenosti s poradenstvím při zastupování před lucemburským tribunálem.

Spolu s našimi klienty si velmi dobře uvědomujeme význam prevence i nezamýšleného porušování soutěžních pravidel. Proto pro klienty připravujeme programy dodržování předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže a radíme jim ohledně jejich uplatňování, vypracováváme soutěžní audity existujících i plánovaných podnikatelských projektů a strategií apod.

Naše typické služby v oblasti soutěžního práva zahrnují:

 • zastupování klientů v řízeních před soutěžními úřady
 • poradenství v souvislosti s aktuální nebo plánovanou obchodní politikou (soutěžní audity a stanoviska)
 • formulace, zavádění a ověřování funkčnosti compliance programů
 • poradenství v oblasti specifik procesních aspektů řízení vedených soutěžními úřady
 • semináře na klíč
 • zastupování v soudních sporech o náhradu škody způsobených protisoutěžním jednáním

a to v následujících oblastech:

 • kartely
 • vertikální dohody
 • společné podniky
 • dominance
 • spojování podniků
 • veřejná podpora
 • zneužití tržní síly

Soutěžní ekonomie

Spojení vysoce kvalitního právního a ekonomického poradenství v rámci jednoho balíčku služeb nabízí našim klientům nejúčinnější způsob řešení složitých problémů v oblasti ochrany hospodářské soutěže a regulace.

Řada právních, regulatorních a strategických otázek se odvíjí od posouzení důležitých ekonomických otázek a porozumění základům ekonomiky je často pro řešení takových záležitostí zásadní. V rámci našeho ekonomického poradenství pomáháme našim klientům řešit  komplexní otázky, jež před nimi vyvstávají v právním, regulatorním a strategickém kontextu, a to s využitím ekonomické teorie opřené o kvantitativní metody.

Nabízíme objektivní a srozumitelnou formou podané poradenství na základě ekonomických argumentů v řadě oblastí:

 • ochrana hospodářské soutěže
 • regulace         
 • obchodní spory a náhrada škody  
 • obchodní strategie a oceňování

Ochrana hospodářské soutěže

Soutěžní právo vychází z ekonomie. Soutěžní úřady, regulátoři a společnosti se řídí závěry ekonomické teorie – jejich týmy zahrnují jak právníky, tak ekonomy. Našim klientům poskytujeme ekonomické argumenty podložené kvantitativními důkazy, jež vyplývají z ustálené rozhodovací praxe a nejnovějších teoretických poznatků, abychom jim pomohli dojít ke správnému obchodnímu rozhodnutí nebo jim poskytli nejlepší ochranu při antitrustových šetřeních.

Regulace

Regulace má dopad na rozhodnutí podniků v oblasti telekomunikací, energetiky, dopravy a v mnoha dalších oblastech. Pro společnosti je důležité, aby porozuměly regulačnímu prostředí tak, aby dokázaly maximalizovat ziskovost a růst. Podobně i regulátoři potřebují rozumět tomu, jak koncipovat a implementovat politiku v této oblasti práva tak, aby byly splněny jejich cíle. Jsme připraveni našim klientům pomoci s regulatorními podáními a poskytnout jim podporu při regulatorních řízeních.

Obchodní spory a náhrada škody

Spory v mnoha případech zahrnují komplexní ekonomické problémy. Ekonomická analýza a finanční modelování jsou hlavními nástroji pro jejich řešení. Porozumění postupům pro posuzování ziskovosti, cen a hodnoty aktiv umožňuje odhadnout ekonomické ztráty, jež jsou jádrem všem obchodních sporů. Jsme připraveni žalujícím i žalovaným stranám nabídnout pomoc, a to včetně oblasti vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním.

Obchodní strategie a oceňování

Pomáháme našim klientům porozumět dynamice trhu a pravděpodobným důsledkům jejich strategických rozhodnutí. Porozumění konkurenci na trhu je též zásadní pro optimální nastavení cenové struktury. Poskytneme Vám vhled do reakcí Vašich zákazníků a konkurentů na změny strategických proměnných, jakými jsou například cena, investice a inovace.

Právnická firma roku v kategorii Právo hospodářské soutěže v letech 2013, 2015–2017, 2020. Kancelář se dlouhodobě umisťuje mezi nejvíce doporučovanými
advokátními kancelářemi.

Pfr Cr Oborove 3

Články - Rubriky
Soutěžněprávní tým HAVEL & PARTNERS úspěšně zastupoval skupiny HP Tronic a NAY v řízeních před českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a slovenským Protimonopolným úradom o povolení jejich spojení. Udělení souhlasů v obou řízeních před antimonopolními úřady obou zemí bylo nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci plánovaného spojení obou skupin do společného holdingu. Tým právníků v obou řízeních vedl […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS získala v roce 2024 v rámci 12. ročníku soutěže Právnická firma roka na Slovensku potřetí za sebou hlavní cenu v kategorii Mezinárodní advokátní kancelář a potřetí si odnesla prvenství i v kategorii Hospodářská soutěž. V dalších 14 kategoriích byla dále kancelář zařazena mezi velmi doporučované a doporučované kanceláře. Výsledky […]
Zdroj: www.tydenikeuro.cz Možnost využití odposlechů v kartelovém vyšetřování vidí jako velice problematickou. Kriticky se dívá také na fakt, že se účastníci řízení dozví až těsně před vydáním rozhodnutí, z čeho je soutěžní úřad vlastně podezřívá. Tak hodnotí Lenka Štiková Gachová, partnerka advokátní kanceláře Havel & Partners a odbornice na soutěžní právo, nedávnou novelu, která tyto novinky do […]
Partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS Robert Neruda byl jako jediný z Česka (a také Slovenska) ve své specializaci zařazen do nejelitnější skupiny nejlepších světových advokátů v seznamu WWL Thought Leaders: Global Elite 2024, který vydala prestižní ratingová organizace Who´s Who Legal. „Patřit mezi 94 nejlepších soutěžních advokátů na světě je velké uznání, kterého si moc […]
Specialisté na soutěžní právo z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťovali komplexní právní poradenství pro společnost T-Mobile Czech Republic ve sporu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad uložil společnosti za údajné porušení pravidel hospodářské soutěže v roce 2015 pokutu více než 9 milionů korun. Nejvyšší správní soud nyní potvrdil dřívější závěry Krajského soudu v Brně a nevyhověl […]
Odborníci advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťovali komplexní právní poradenství pro Ochranný svaz autorský (OSA), který spravuje autorská práva českých i zahraničních autorů zvukových a zvukově-obrazových záznamů, ve sporu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten OSA vyměřil pokutu ve výši 10,7 milionu korun za údajné zneužití dominantního postavení. Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že ÚOHS […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS získala v roce 2023 v rámci 11. ročníku soutěže Právnická firma roka na Slovensku znovu hlavní cenu v kategorii Mezinárodní advokátní kancelář a zvítězila také v kategoriích Hospodářská soutěž a Zdravotnické právo. V dalších 11 kategoriích se umístila mezi nejlépe hodnocenými kancelářemi. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 26. dubna […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS ve spolupráci s bruselskou pobočkou americké advokátní kanceláře Jones Day zajišťovala pro společnost T-Mobile komplexní právní poradenství při řízení Evropské komise. Ta vedla šetření ohledně podezření z možného omezení hospodářské soutěže kvůli dohodě T-Mobile se společnostmi CETIN a O2 o sdílení infrastruktury mobilních sítí. Evropská komise nyní přijala rozhodnutí, kterým […]
Platforma Distribution Law Center (DLC) vydává od prosince 2021 každý týden zpravodaje, které shrnují hlavní změny unijní regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů, které s sebou přináší novelizace nařízení o blokových výjimkách („VBER“) a doprovodných Pokynů k vertikálním omezením („Pokyny“). Nová právní úprava již od 1. června 2022 začala platit, a proto nastal čas na rekapitulaci. Poslední vydání zpravodaje DLC […]
O co se jedná? Cenové srovnávače jsou internetové stránky, které fungují jako katalogy, ve kterých si spotřebitelé mohou vyhledat různé zboží, zjistit si o něm informace, a zejména najít nejlevnější e-shop. Tyto nástroje přináší výhody nejen spotřebitelům. Maloobchodní prodejci se prostřednictvím nich mohou zviditelnit, a zajistit si tak lepší prodeje. Cenové srovnávače (na rozdíl od internetových […]
O CO SE JEDNÁ? Pojmem „on-line tržiště“ se označují webové stránky, přes které několik samostatných prodejců nabízí širokou škálu zboží za účelem přímého prodeje zákazníkům. Příkladem takového on-line tržiště může být např. Amazon nebo eBay. Tyto platformy, které slouží k propojení zákazníků a internetových prodejců, nabyly v posledních letech na významu. Přestože on-line tržiště přináší maloobchodníkům a […]
O CO SE JEDNÁ? Digitalizace a technologické inovace v posledním desetiletí hýbou světem. Internetový prodej a on-line marketing jsou čím dál tím důležitější k oslovení zákazníků. Není proto překvapením, že právní regulace on-line prodeje bude v novém nařízení o blokových výjimkách („VBER“) mnohem rozsáhlejší než v nyní platném nařízení z roku 2010. JAK JE TO NYNÍ? Pojmy „aktivní prodej“ a […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross