Mgr. Ondrej Čurilla

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
ondrej.curilla@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Ondrej Čurilla se specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména oblast veřejných zakázek, projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projektů) včetně koncesí, na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, právní audity a právní due diligence a na oblast dopravy a logistiky.

V oblasti veřejného sektoru, zejména veřejných zakázek a koncesí, se specializuje na poskytování komplexního právního poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí (jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů), včetně poradenství při přípravě a organizaci komplexních projektů v oblasti dopravy, energetiky a technologií, účasti dodavatelů v těchto řízeních či zpracování odborných posudků a analýz dané problematiky.

V oblasti obchodního práva a práva obchodních společností se účastnil právních auditů v rámci několika transakcí (jak na straně prodávajících, tak kupujících) a dále se zaměřuje na právní poradenství v souvislosti s likvidací obchodních společností.

V oblasti dopravy a logistiky se zaměřuje především na regulatorní úpravu drážní dopravy a osobní silniční dopravy a podporu zejména zahraničních klientů při realizaci jejich záměrů provozovat dopravu v rámci ČR.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře, kde se zaměřoval na poskytování poradenství německým investorům.

Členství v profesních sdruženích
Česká advokátní komora

Jazyky
slovenský, český, anglický, německý
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2008), titul Mgr.
 • komplexní právní poradenství magistrátu města při zadávání VZ na pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel hlavního města a podřízených organizací o hodnotě několika miliard Kč
 • právní poradenství státní organizaci v oblasti železniční dopravy při přípravě zadávacího řízení na výběr zpracovatele studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě o investiční hodnotě desítek miliard Kč
 • komplexní právní poradenství sektorovému zadavateli při výběru zhotovitele stavby v oblasti elektroenergetiky v hodnotě několika miliard Kč formou jednacího řízení s uveřejněním
 • komplexní právní poradenství magistrátu města při zadávání VZ na analýzu naplnění požadavků GDPR nařízení a implementaci nezbytných opatření formou jednacího řízení s uveřejněním
 • komplexní právní poradenství v rámci zadávacího řízení na kvazi koncesi, včetně soutěžního dialogu – pilotní PPP projekt v ČR
 • komplexní právní poradenství sektorovému zadavateli při realizaci koncesního řízení na zajištění navazující osobní přepravy
 • právní poradenství sektorovému zadavateli při nákupu silové elektřiny s využitím elektronické aukce v hodnotě několika miliard Kč
 • poradenství zadavateli (městu) coby centrálnímu zadavateli při organizaci zadávacího řízení na výběr pojistitele pro zadavatele a jeho podřízené organizace, včetně využití elektronické aukce
 • poradenství významné mezinárodní společnosti v oblasti IT v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
 • poradenství největšímu evropskému leteckému dopravci při plánované akvizici českého národního dopravce v privatizaci
 • poradenství německému dopravci v souvislosti s jeho účastí ve výběrovém řízení na zajištění železniční přepravy cestujících, včetně zastupování dopravce při jednání o smluvní dokumentaci s objednatelem a poradenství v souvislosti s drážní regulací
 • poradenství přednímu německému výrobci tahových systémů v řízení (včetně soudního) o přezkumu úkonů zadavatele
 • poradenství přední švýcarské finanční instituci v souvislosti s financováním projektu nákupu vlakových souprav soukromým českým provozovatelem drážní dopravy
 • poradenství německému výrobci a dodavateli slévárenského zařízení
 • poradenství převážně německým klientům v souvislosti s likvidací dceřiných obchodních společností
Články - Rubriky
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS tradičně se začátkem druhého pololetí oznamuje interní povýšení. Nově se od 1. července společníkem kanceláře stává Ondřej Florián, partner zodpovědný za vedení skupiny pro oblast korporátního práva a týmu služeb pro privátní klienty. Na pozici partnerky a partnerů kanceláře se posouvají Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]
Specializovaný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pro oblast veřejného sektoru v čele s partnerkou Adélou Havlovou a counselem Ondrejem Čurillou úspěšně pomohl Správě železnic zavést nový, maximálně zjednodušený a efektivní systém zadávání sektorových veřejných zakázek. Správa železnic nově zavádí systém kvalifikace, který umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních předem na období […]
Odborný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťoval pro Ministerstvo obrany České republiky dlouhodobé právní poradenství při přípravě a vyjednávání mezivládní smlouvy na nákup izraelského systému protivzdušné obrany SPYDER od státní společnosti Rafael Advanced Defense Systems Ltd. pro Armádu České republiky za 13,7 miliardy Kč (včetně DPH), jakož i smlouvy na servis tohoto systému za […]
Autor: Ondrej Čurilla, Adéla Havlová Soudní dvůr EU publikoval rozsudek, který může být relevantní pro praxi při zadávání rámcových dohod. V České republice se ustálil výklad, a to i na úrovni rozhodovací praxe ÚOHS, že zadavatel je sice povinen stanovit předpokládanou hodnotu (PH), ale nemá povinnost ji publikovat ani uvádět v zadávací dokumentaci (tj. může být interním […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s novým rokem povyšuje celkem 14 advokátů. Ondřej Majer a Jan Šturm se s účinností od 1. 1. 2021 stávají společníky kanceláře neboli ekvity partnery. Z pozice counsel se na pozici partnera kanceláře posouvá Josef Adam. Interní kariérní postup na dalších třech seniorních úrovních zaznamenává rovněž dalších 11 […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS (do 31. 12. 2017 Havel, Holásek & Partners) realizovala s novým rokem další vlnu interních kariérních posunů. Společníkem kanceláře (tzv. ekvity partnerem) se s  účinností od 1. 1. 2018 stal dosavadní partner Ludvík Juřička. Na pozici partnerky se k  témuž datu posunula Veronika Ryšávková, která zároveň zůstává marketingovou ředitelkou kanceláře. […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross