Pojišťovnictví

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Náš tým sedmi zkušených právníků specializovaných na oblast pojistného práva a pojišťovnictví má významné zkušenosti s právním poradenstvím klientům z oblasti pojišťovnictví, ať již pojišťovnám nebo pojišťovacím a zajistným zprostředkovatelům, a je jedním z preferovaných právních poradců pro Českou asociaci pojišťoven (sdružení pojišťoven působících na českém trhu) a Českou kancelář pojistitelů (profesní organizace pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla).

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech oblastech práva týkajících se jejich činnosti. Služby advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zaměřené na specifické oblasti pojišťovnictví pak zahrnují mj.:

  • podporu klientů při zavádění nových produktů, přípravu nebo revizi smluvní a související dokumentace nově zaváděných i stávajících produktů
  • zastupování v soudních i mimosoudních sporech o plnění z pojistných smluv
  • posouzení sporných právních otázek při likvidaci pojistných událostí
  • přípravu nebo revizi smluvní dokumentace týkající se distribuce pojištění
  • regulatorní aspekty činnosti pojišťoven a zajišťoven, pojišťovacích a zajistných zprostředkovatelů, včetně přípravy vnitřních předpisů atd.
  • elektronickou komunikaci s klienty a uzavírání smluv prostřednictvím elektronických prostředků
  • poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a povinnosti mlčenlivosti
  • podporu klientů při přípravě dokumentace předkládané dohledovému orgánu a komunikace s ním, zastupování v řízeních před dohledovým orgánem
  • podporu klientů při odhalování pojistných podvodů (ve spolupráci s advokátní kanceláří SEIFERT A PARTNEŘI)
Články - Rubriky
Poradenskou skupinu největší česko-slovenské kanceláře HAVEL & PARTNERS pro oblast pojistného práva a pojišťovnictví rozšířil na pozici counsel Michal Smrček. V týmu vedeném partnery kanceláře Pavlem Němečkem a Janem Topinkou, který poskytuje právní poradenství významným českým i nadnárodním pojišťovnám či bankám, se bude Michal zaměřovat na komplexní poradenství včetně řešení komplikovaných škod, zastupování klientů před soudy […]
Autoři: Dušan Sedláček, Petr Sprinz, René Cienciala Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) včera rozhodl, že rozhodčí doložky mezi investory a státy obsažené v dohodách o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy EU (tzv. „intra-unijní BIT“) nejsou slučitelné s unijním právem. Pozadí případu V napjatě očekávaném rozsudku ve věci Achmea proti Slovensku (C‑284/16) velký senát SDEU rozhodoval o předběžné otázce […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross