Přejděte na komplexní informační CZ servis / SK servis HAVEL & PARTNERS ke koronavirové krizi, který pro Vás neustále aktualizujeme.

Kanceláře a pobočky

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS byla založena v Praze roku 2001 pod názvem Havel & Holásek zkušenými právníky z předních mezinárodních a českých právnických firem. Kancelář se postupně stala největší advokátní kanceláří v České a Slovenské republice a zároveň nejdynamičtěji rostoucí právnickou firmou v regionu střední a východní Evropy, která neustále posiluje svou pozici na trhu právních služeb v České a Slovenské republice. 

PRÁVNÍ TÝM

Pražská kancelář je hlavním kontaktním místem pro české a zahraniční klienty podnikající v České republice. Pražská kancelář, v níž pracuje 150 právníků, je koordinována řídícím partnerem Jaroslavem Havlem. Většina partnerů a seniorních právníků získala zkušenosti v nejlepších mezinárodních kancelářích, jako např. Linklaters, Freshfields, Allen & Overy, Hogan Lovells, Norton Rose Fulbright, Dentons (Salans), Weil, White & Case, Baker & McKenzie, Squire Sanders, Gleiss Lutz, Noerr Stiefenhofer Lutz, Schoenherr, Wolf Theiss, Gide Loyrette Nouel anebo česko-slovenských vedoucích právnických firem a ve vedoucích pozicích ve veřejné správě, např. na klíčových ministerstvech, antimonopolním úřadu a v centrální bance.

KLIENTI

V současné době má pražská kancelář cca 1 000 klientů z řad mezinárodních společností, středních firem, individuálních podnikatelů, investorů a orgánů veřejné správy. Součástí kanceláře je také vzdělávací akademie v oboru práva, která každý měsíc nabízí několik seminářů pod vedením špičkových odborníků, široké know-how a exkluzivní zázemí nových prostor Florentina.

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Za účelem poskytování služeb klientům v moravském regionu jsme jako jediná z vedoucích pražských právních firem v roce 2009 založili kancelář v Brně. Slouží jako hlavní kontaktní místo pro klienty nejen z Jihomoravského kraje, ale i z celé širší oblasti jižní a střední Moravy a Vysočiny.

PRÁVNÍ TÝM

V brněnské kanceláři v současnosti pracuje více než 25 právníků a je koordinována partnery kanceláře Jaroslavem Havlem, Ludvíkem Juřičkou a Robertem Nerudou. Součástí týmu jsou specialisté na soutěžní právo a právo veřejných zakázek a více než 70 spolupracovníků zaměřených na správu a vymáhání pohledávek.

Kancelář poskytuje právní poradenství ve všech specializovaných oblastech; poradenství při komplexních transakcích, obvykle s mezinárodním prvkem, poradenství při složitých soudních, rozhodčích a správních řízeních i poradenství v oblasti hospodářské soutěže. Zastupuje klienty před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a justičními orgány se sídlem v Brně.

Brněnská kancelář je v oblasti managementu a zejména know-how plně podporována pražským vedením s tím, že při složitých transakcích se do týmu vždy podle potřeby zapojí příslušní specialisté z pražského týmu právníků a dále specializovaní překladatelé a další odborníci.

KLIENTI

V současné době má advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v oblasti jižní a střední Moravy a Vysočiny zhruba 100 klientů, a podle veřejně dostupných informací je tak největší advokátní kanceláří na Moravě. Do její působnosti spadá nejen klientela z celé Moravy, ale i z Moravskoslezského kraje (celkem cca 150 klientů). Klienti brněnské kanceláře podnikají v tradičních regionálních oborech; jsou jimi privatizované průmyslové podniky a velké stavební firmy, instituce z veřejného sektoru, rychle rostoucí soukromé firmy v oblasti IT, výroby, obchodu a služeb a dále samozřejmě také nově příchozí zahraniční investoři, zejména ze Spojených států amerických, Německa, Rakouska a asijských zemí.

Prostřednictvím brněnské kanceláře se advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS ve spolupráci s příslušnými státními organizacemi, orgány samosprávy a sdruženími podnikatelů aktivně podílí na podpoře rozvoje investic v oblasti jižní Moravy.

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Slovenská kancelář HAVEL & PARTNERS působí v Bratislavě již více než deset let. Nyní je jednou z šesti kanceláří HAVEL & PARTNERS tvořících integrovaný celek a přestavuje hlavní kontaktní místo nejen pro klienty ze Slovenska, ale i pro české a zahraniční klienty podnikající na Slovensku.

PRÁVNÍ TÝM

Prostřednictvím týmu více než 30 zkušených právníků si klademe cíl zajistit pro naše klienty komplexní právní poradenství ve všech významných oblastech slovenského práva a nejvyšší standard poskytovaných služeb. Naše bratislavská kancelář působí na celém území Slovenské republiky. Je vedena partnery Jaroslavem Havlem, Štěpánem Štarhou, Václavem Audesem a Ondřejem Majerem. S týmem slovenské poradenské skupiny úzce spolupracují další partneři z pražské kanceláře.

Bratislavská kancelář je v oblastech administrativy, managementu a know-how plně podporována ostatními kancelářemi ze skupiny HAVEL & PARTNERS. Při složitějších transakcích se do slovenského týmu kdykoli mohou zapojit příslušní specialisté z českého týmů právníků.

KLIENTI

Kancelář poskytuje komplexní právní a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikání. Mezi naše klienty patří velké mezinárodní společnosti, střední firmy, individuální podnikatelé a investoři. Kancelář poskytuje služby přibližně 200 stálým klientům, většině významných slovenských finančních skupin a cca čtvrtině ze 100 největších slovenských společností.

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v Bratislavě se ve spolupráci s příslušnými státními organizacemi, orgány samosprávy a sdruženími podnikatelů aktivně podílí na podpoře rozvoje investic na Slovensku.

Naše v pořadí šestá kancelář má od začátku srpna 2019 sídlo v Plzni.

Jednou z priorit HAVEL & PARTNERS je rozvoj služeb orientovaných na významné klienty, kteří jsou obchodně spjaty s německy mluvícími zeměmi, zejména s Německem a Rakouskem, ať už jde o společnosti a privátní investory přímo z těchto zemí, nebo české subjekty, které do těchto zemí exportují či tam investují. Těmto klientům jsme nyní k dispozici i poblíž jejich působiště.

Plzeňská kancelář se zaměřuje nejen na klienty ze západních, ale i jižních Čech. Hlavními kontaktními osobami pro tyto regiony jsou zejména partneři, kteří z nich přímo pocházejí nebo v nich trvale bydlí. Pro oblast západních Čech to jsou Marek Lošan a Jaroslav Havel, pro jižní Čechy potom Marek Vojáček, František Korbel a Lukáš Syrový.

Kancelář v Olomouci jsme otevřeli v roce 2018 jako naši třetí kancelář na Moravě.

Ve spolupráci s inkasní agenturou Cash Collectors nabízíme klientům především správu retailových pohledávek finančních institucí, tedy zejména vedení soudních nalézacích řízení, insolvencí a dědických řízení.

Vedením kanceláře byli pověřeni Ludvík Juřička a Marek Vojáček.

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Za účelem poskytování služeb klientům v širším regionu střední a severní Moravy advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v roce 2006 jako první z vedoucích pražských právních firem založila kancelář v Ostravě.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Ostravská kancelář je hlavním kontaktním místem pro klienty advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z celé širší oblasti střední a severní Moravy a Slezska. 

KLIENTI

V současné době má advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v oblasti severní a střední Moravy více než 70 klientů. Jedná se o klienty podnikající v tradičních regionálních oborech, jako jsou velké průmyslové podniky zejména v oblasti hutnictví a těžkého strojírenství a jiných odvětví zpracovatelského průmyslu a velké stavební firmy, jakož i o rychle rostoucí soukromé firmy v oblasti výroby, obchodu a služeb, instituce z veřejného sektoru a dále samozřejmě také o nově příchozí zahraniční investory, zejména z Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Spojených států amerických a Německa.

K ukládání nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Více o jejich zpracování zde.