Základní údaje a kanceláře

Náš tým

350 právníků, daňových poradců a patentových zástupců
500 spolupracovníků

Naši klienti

3 000 klientů
150 největších světových společností z Fortune 500
50 společností z Czech Top 100
20 společností ze Slovak TOP 100

Mezinárodní dosah

Právní a daňové poradenství; patentové služby

  • ve 110 zemích světa
  • ve 12 jazycích
  • až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek

PRÁVNÍ TÝM

HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je s týmem 350 právníků, daňových poradců a patentových zástupců, cca 200 advokátů a celkem 500 spolupracovníků největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě.

NAŠI KLIENTI

Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Je mezi nimi také cca 150 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500, téměř 50 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100 a 20 společností ze Slovak TOP 100. Kancelář má v současné době více než 3000 klientů.

NÁŠ PŘÍSTUP

Jsme komerčně orientovaná právnická firma s aktivním přístupem a kvalitním týmem právníků, pro kterou jsou nadstandardní péče o klienta a mimořádná časová flexibilita nejvyššími prioritami. Máme individuální a osobní přístup ke každému klientovi a k řešení jeho záležitostí. Usilujeme o poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou, stoprocentně splňujících či překračujících očekávání klientů, a o budování dlouhodobých vztahů s klienty. Kancelář je klienty vyhledávána pro schopnost poskytovat komplexní právní a daňové služby, strategické uvažování, vysokou úroveň pracovního nasazení, schopnost úspěšného uzavření transakcí a prosazování zájmů klienta v podnikatelské praxi.

MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Poskytujeme nejvyšší mezinárodní standard kvality poskytovaných služeb, flexibilní, kreativní a obchodně orientovaný přístup k řešení právních záležitostí klientů při důsledném dodržování tradičních zásad výkonu advokátní praxe (předcházení konfliktu zájmů, zachování důvěrnosti informací klienta atd.).

NADSTANDARDNÍ JAZYKOVÉ VYBAVENÍ

Právní, daňové a patentové služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském, italském, španělském, portugalském, nizozemském, ruském, polském a ukrajinském jazyce.

KANCELÁŘE A POBOČKY

Praha
Bratislava
Frankfurt
Brno
Ostrava
Plzeň
Olomouc

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS byla založena v Praze roku 2001 pod názvem Havel & Holásek zkušenými právníky z předních mezinárodních a českých právnických firem. Kancelář se postupně stala největší advokátní kanceláří v České a Slovenské republice a zároveň nejdynamičtěji rostoucí právnickou firmou v regionu střední a východní Evropy, která neustále posiluje svou pozici na trhu právních služeb v České a Slovenské republice. 

PRÁVNÍ TÝM

Pražská kancelář je hlavním kontaktním místem pro české a zahraniční klienty podnikající v České republice. Pražská kancelář, v níž pracuje cca 220 právníků, je koordinována řídícím partnerem Jaroslavem Havlem. Většina partnerů a seniorních právníků získala zkušenosti v nejlepších mezinárodních kancelářích, jako např. Linklaters, Freshfields, Allen & Overy, Hogan Lovells, Norton Rose Fulbright, Dentons (Salans), Weil, White & Case, Baker & McKenzie, Squire Sanders, Gleiss Lutz, Noerr Stiefenhofer Lutz, Schoenherr, Wolf Theiss, Gide Loyrette Nouel anebo česko-slovenských vedoucích právnických firem a ve vedoucích pozicích ve veřejné správě, např. na klíčových ministerstvech, antimonopolním úřadu a v centrální bance.

KLIENTI

V současné době má pražská kancelář cca 2 000 klientů z řad mezinárodních společností, středních firem, individuálních podnikatelů, investorů a orgánů veřejné správy. Součástí kanceláře je také vzdělávací akademie v oboru práva, která každý měsíc nabízí několik seminářů pod vedením špičkových odborníků, široké know-how a exkluzivní zázemí nových prostor Florentina.

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Slovenská kancelář HAVEL & PARTNERS působí v Bratislavě již více než deset let. Nyní je jednou z šesti kanceláří HAVEL & PARTNERS tvořících integrovaný celek a přestavuje hlavní kontaktní místo nejen pro klienty ze Slovenska, ale i pro české a zahraniční klienty podnikající na Slovensku.

PRÁVNÍ TÝM

Prostřednictvím týmu více než 35 zkušených právníků si klademe cíl zajistit pro naše klienty komplexní právní poradenství ve všech významných oblastech slovenského práva a nejvyšší standard poskytovaných služeb. Naše bratislavská kancelář působí na celém území Slovenské republiky. Je vedena partnery Jaroslavem Havlem, Štěpánem Štarhou, Václavem Audesem a Ondřejem Majerem. S týmem slovenské poradenské skupiny úzce spolupracují další partneři z pražské kanceláře.

Bratislavská kancelář je v oblastech administrativy, managementu a know-how plně podporována ostatními kancelářemi ze skupiny HAVEL & PARTNERS. Při složitějších transakcích se do slovenského týmu kdykoli mohou zapojit příslušní specialisté z českého týmů právníků.

KLIENTI

Kancelář poskytuje komplexní právní a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikání. Mezi naše klienty patří velké mezinárodní společnosti, střední firmy, individuální podnikatelé a investoři. Kancelář poskytuje služby přibližně 300 stálým klientům, většině významných slovenských finančních skupin a cca čtvrtině ze 100 největších slovenských společností.

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v Bratislavě se ve spolupráci s příslušnými státními organizacemi, orgány samosprávy a sdruženími podnikatelů aktivně podílí na podpoře rozvoje investic na Slovensku.

Zastoupení ve Frankfurtu nad Mohanem

Od 1. května 2024 má advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS přímé zastoupení v německém Frankfurtu nad Mohanem.

Úzká spolupráce se zahraničními partnery

Kancelář HAVEL & PARTNERS ve Frankfurtu se zaměřuje na podporu zahraničních klientů směřujících do regionu střední a východní Evropy a zároveň klientů z Česka a Slovenska, kteří chtějí expandovat dále do zahraničí. Tým ve Frankfurtu bude poskytovat poradenství ohledně českých a slovenských právních aspektů korporátních a finančních transakcí s mezinárodním prvkem a dále strategické poradenství pro německý trh a trhy regionu střední Evropy.

Silný tým specializovaný na německy hovořící klienty

Kancelář HAVEL & PARTNERS má k dispozici 25členný tým, včetně 7 partnerů, specializovaný na německy hovořící klienty, který patří k největším v České republice a na Slovensku. Kancelář má cca 500 klientů z německy hovořících zemí. Ke klientům se řadí největší a nejvýznamnější společnosti z německy hovořících zemí, a to ze všech sektorů podnikání. Členové týmu mají dlouholeté pracovní a studijní zkušenosti z Německa či Rakouska, případně působili v předních německých nebo rakouských právních kancelářích v Německu, České republice a na Slovensku.

Řízením kanceláře v Německu je pověřen partner Philip Smitka, který má mnohaleté zkušenosti jako advokát na německém i českém právním trhu.

ZALOŽENÍ BRNĚNSKÉ KANCELÁŘE

Za účelem poskytování služeb klientům v moravském regionu jsme jako jediná z vedoucích pražských právních firem v roce 2009 založili kancelář v Brně. Slouží jako hlavní kontaktní místo pro klienty nejen z Jihomoravského kraje, ale i z celé širší oblasti jižní a střední Moravy a Vysočiny.

TÝM

V brněnské kanceláři v současnosti pracuje více než 45 právníků a je koordinována partnery kanceláře Jaroslavem Havlem, Robertem Nerudou a Štěpánem Štarhou. Součástí týmu jsou specialisté na soutěžní právo a právo veřejných zakázek a více než 70 spolupracovníků zaměřených na správu a vymáhání pohledávek.

Kancelář poskytuje právní poradenství ve všech specializovaných oblastech; poradenství při komplexních transakcích, obvykle s mezinárodním prvkem, poradenství při složitých soudních, rozhodčích a správních řízeních i poradenství v oblasti hospodářské soutěže. Zastupuje klienty před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a justičními orgány se sídlem v Brně.

Brněnská kancelář je v oblasti managementu a know-how plně podporována pražským vedením kanceláře. Při složitých transakcích se do týmu vždy podle potřeby zapojí příslušní specialisté na danou oblast z pražského týmu právníků.

KLIENTI

V současné době má advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v oblasti jižní a střední Moravy a Vysočiny zhruba 100 klientů, a podle veřejně dostupných informací je tak největší advokátní kanceláří na Moravě. Do její působnosti spadá nejen klientela z celé Moravy, ale i z Moravskoslezského kraje (celkem cca 150 klientů). Klienti brněnské kanceláře podnikají v tradičních regionálních oborech; jsou jimi privatizované průmyslové podniky a velké stavební firmy, instituce z veřejného sektoru, rychle rostoucí soukromé firmy v oblasti IT, výroby, obchodu a služeb a dále samozřejmě také nově příchozí zahraniční investoři, zejména ze Spojených států amerických, Německa, Rakouska a asijských zemí.

Prostřednictvím brněnské kanceláře se advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS ve spolupráci s příslušnými státními organizacemi, orgány samosprávy a sdruženími podnikatelů aktivně podílí na podpoře rozvoje investic v oblasti jižní Moravy.

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Za účelem poskytování služeb klientům v širším regionu střední a severní Moravy advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v roce 2006 jako první z vedoucích pražských právních firem založila kancelář v Ostravě.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Ostravská kancelář je hlavním kontaktním místem pro klienty advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z celé širší oblasti střední a severní Moravy a Slezska. 

KLIENTI

V současné době má advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v oblasti severní a střední Moravy více než 70 klientů. Jedná se o klienty podnikající v tradičních regionálních oborech, jako jsou velké průmyslové podniky zejména v oblasti hutnictví a těžkého strojírenství a jiných odvětví zpracovatelského průmyslu a velké stavební firmy, jakož i o rychle rostoucí soukromé firmy v oblasti výroby, obchodu a služeb, instituce z veřejného sektoru a dále samozřejmě také o nově příchozí zahraniční investory, zejména z Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Spojených států amerických a Německa.

Naše v pořadí šestá kancelář má od začátku srpna 2019 sídlo v Plzni.

Jednou z priorit HAVEL & PARTNERS je rozvoj služeb orientovaných na významné klienty, kteří jsou obchodně spjaty s německy mluvícími zeměmi, zejména s Německem a Rakouskem, ať už jde o společnosti a privátní investory přímo z těchto zemí, nebo české subjekty, které do těchto zemí exportují či tam investují. Těmto klientům jsme nyní k dispozici i poblíž jejich působiště.

Plzeňská kancelář se zaměřuje nejen na klienty ze západních, ale i jižních Čech. Hlavními kontaktními osobami pro tyto regiony jsou zejména partneři, kteří z nich přímo pocházejí nebo v nich trvale bydlí. Pro oblast západních Čech to jsou Marek Lošan a Jaroslav Havel, pro jižní Čechy potom Marek Vojáček, František Korbel a Lukáš Syrový.

Kancelář v Olomouci jsme otevřeli v roce 2018 jako naši třetí kancelář na Moravě.

Ve spolupráci s inkasní agenturou Cash Collectors nabízíme klientům především správu retailových pohledávek finančních institucí, tedy zejména vedení soudních nalézacích řízení, insolvencí a dědických řízení.

Vedením kanceláře byl pověřen Marek Vojáček.

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross