Legislativa

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Právní tým LEGISLATIVA

 • náš specializovaný tým na legislativu tvoří sedm špičkových právníků pod vedením Františka Korbela
 • všichni členové týmu mají jedinečné legislativní zkušenosti z Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí, Úřadu vlády, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a jejich výborů, České národní banky, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a z Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž
 • naši právníci jsou předními odborníky ve všech významných oblastech veřejného i soukromého práva
 • máme bohaté pracovní kontakty a mnohaleté zkušenosti se spoluprací s orgány veřejné moci

Služby v oblasti LEGISLATIVY

 • návrhy i tvorba zákonů a podzákonných právních předpisů
 • příprava pozměňovacích návrhů
 • tvorba věcných záměrů, důvodových zpráv a posuzování dopadů regulace (RIA)
 • vytváření právních stanovisek k existující i připravované legislativě
 • projednání a podpora návrhů právních předpisů v celém legislativním procesu
 • podávání stížností Evropské komisi proti vadné implementaci práva EU do české legislativy a uplatňování nároků na náhradu škody
 • poradenství v rámci legislativního procesu EU
 • návrhy a audity vnitřních normativních aktů, směrnic a metodik
 • analýzy souladu právní úpravy s ústavním pořádkem ČR, právem EU a judikaturou Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva
 • monitoring a hodnocení dopadů legislativy na hospodářskou soutěž a podnikání
 • příprava ústavních stížností s návrhem na zrušení právních předpisů a jejich částí

Naši klienti

 • ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy
 • organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace apod.
 • obce a kraje
 • profesní a zájmová sdružení, komory a asociace
 • národní i nadnárodní obchodní korporace
Články - Rubriky
V nakladatelství Leges vyšel v polovině září velký komentář k Listině základních práv a svobod, mezi jehož hlavní autory patří vedle Zdeňka Kühna, Jana Kratochvíla a David Kosaře i Jiří Kmec, counsel advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Publikaci ve středu 5. října v pražském sídle HAVEL & PARTNERS ve Florentinu pokřtil za přítomnosti autorů profesor Jiří […]
Ve 13. ročníku ankety Zákon roku zvítězil nový stavební zákon, který má přinést zásadní zjednodušení a urychlení povolování staveb v České republice. Na přípravě předpisu se podílel legislativní tým HAVEL & PARTNERS pod vedením partnera Františka Korbela. O nejlepším zákonu loňského roku rozhodlo hlasování veřejnosti. Je to již počtvrté v řadě, kdy uspěl předpis, do […]
Ve 12. ročníku ankety Zákon roku zvítězil zákon o bankovní identitě, který zásadně zjednodušuje identifikaci v on-line prostředí. Na přípravě tohoto předpisu, jenž umožňuje ověřování identity na dálku prostřednictvím přístupových údajů do internetového bankovnictví, se legislativně podílel tým HAVEL & PARTNERS vedený partnerem Františkem Korbelem. Je to již potřetí v řadě, kdy se kancelář podílela na předpisu, […]
Autor: Robert Neruda Jak by měl vypadat ideální právní řád? Měl by to být soubor právních norem a zásad, který je logický, srozumitelný a proporcionální. Právo reagující na skutečné problémy společnosti a nevytvářející nové. Jen takové právo může všeobecně přijmout nejširší společnost, jen takové právo funguje. A odpovídá tomu realita? Lidé budou zákony spontánně dodržovat, […]
Zdroj: Hospodářské noviny (11. 12. 2020) Autoři: Dušan Sedláček, Jiří Kmec Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku velice pružně zareagoval na opatření zaváděná v pandemii covidu-19 a jednání přesunul do virtuálního prostředí. Členové senátu jsou sice přítomni v jednací síni jako obvykle, zástupci stěžovatelů a vlád k nim nicméně promlouvají prostřednictvím videokonference ze svých […]
Nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek a nález Ústavního soudu k rozhodování úředníků o vynaložení veřejných finančních prostředků
Měsíc leden byl bohatý na novinky ve stavebním právu. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR dokončuje věcný záměr pro zásadní rekodifikaci celého stavebního práva. Nadto ale vydal Ústavní soud ČR dva judikáty podstatné pro výstavbu. Možné rozšíření účasti spolků v povolovacích řízeních K poslednímu lednovému dni vydal Ústavní soud nález II. ÚS 1685/17. V něm […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross