Mgr. Ján Kapec

Vedoucí advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
jan.kapec@havelpartners.sk
Právní specializace
Podnikatelské obory

Ján Kapec se zaměřuje na veřejné zakázky, právo nemovitostí a stavebnictví, soudní spory, rozhodčí řízení, správní soudnictví a správní právo a občanské právo.

V oblasti veřejných zakázek poskytoval právní poradenství klientům jak na straně veřejného zadavatele či zadavatele, tak na straně uchazečů nebo zájemců o veřejné zakázky.

V oblasti nemovitostí a stavebnictví se specializuje zejména na koupi, prodej a pronájem nemovitostí.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval jeden rok jako právní asistent ve významné advokátní kanceláři v Bratislavě se zaměřením zejména na civilní právo, obchodní právo, rodinné právo, právo obchodních společností, církevní restituce a směnečné a šekové právo.

Členství v profesních sdruženích

Slovenská advokátní komora

Jazyky
slovenský, český, anglický
Vzdělání
 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (2010), titul Mgr.
 • komplexní právní poradenství pro významnou mezinárodní společnost působící ve výstavbě a provozování PPP nemocnic po celém světě v souvislosti s její účastí ve výběrovém řízení (soutěžní dialog) vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky na výstavbu a 30letý provoz (koncesi) nové Univerzitní nemocnice v Bratislavě
 • komplexní právní poradenství jedné z největších stavebních společností působících na českém a slovenském trhu v souvislosti s její účastí ve výběrovém řízení (soutěžní dialog) vyhlášeném Ministerstvem dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky na výstavbu a 30letý provoz (koncesi) dálnice D4 a rychlostní komunikace R7 (obchvat Bratislavy)
 • komplexní právní poradenství Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenské republiky ohledně procesu výběru provozovatele (koncesionáře) terminálu intermodální dopravy na Slovensku
 • komplexní právní poradenství významné zahraniční společnosti v souvislosti s její účastí ve výběrovém řízení vyhlášeném Ministerstvem vnitra SR na dodávku dvoumotorových víceúčelových vrtulníků
 • komplexní právní poradenství zahraniční stavební společnosti týkající se možného uložení zákazu účasti ve výběrovém řízení a souvisejícího soudního řízení
 • právní poradenství významné energetické společnosti týkající se její povinnosti postupovat při zadávání zakázek na dodávky výrobků, služeb nebo prací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
 • právní poradenstvo mezinárodní společnosti při uplatňování revizních postupů podle zákona o veřejných zakázkách (žádost o nápravu a námitky), zastupování klienta při ústních jednáních na Úřadu pro veřejné zakázky, jakož i zastupování klienta ve správním soudnictví při vypracování a podávání správní žaloby na přezkum zákonnosti rozhodnutí tohoto Úřadu
 • komplexní právní poradenství klientům kanceláře v souvislosti s registrací v Registru partnerů veřejného sektoru
 • účast v právním týmu poskytujícím komplexní právní poradenství Prvému realitnému fondu spravovanému společností IAD Investments v souvislosti s koupí obchodního centra Laugarício (jednalo se o největší realitní transakci na Slovensku v roce 2016 a zároveň o transakci označenou časopisem TREND jako realitní obchod roku)
 • komplexní právní poradenství provozovateli nákupního centra týkající se komplexního provozu nákupního centra (tj. příprava smluv s nájemci, zastupování klienta při soudních jednáních, prodej nemovitostí apod.)
 • zastupování významné energetické společnosti v soudním řízení o poskytnutí náhrady za nucené omezení vlastnického práva
 • právní poradenství týkající se právního due diligence ohledně výstavby a provozování fotovoltaických elektráren na Slovensku
 • právní poradenství stavební společnosti týkající se vymáhání nezaplacených pohledávek vzniklých na základě několika smluv o dílo
 • právní poradenství mezinárodní společnosti týkající se zastupovaní společnosti ve správních řízeních před státními orgány Slovenské republiky
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS navazuje na svůj úspěšný rok další vlnou interních povýšení. Dosavadní partneři Veronika Dvořáková a Ivan Rámeš se stávají společníky kanceláře, z pozice counsel se od 1. 1. 2022 na post partnerů posouvají Lenka Štiková Gachová, Michal Smrček a Josef Žaloudek. Interní povýšení zaznamenalo také dalších 12 advokátů na […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross