Mgr. Josef Hlavička

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
josef.hlavicka@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Josef Hlavička se specializuje na nemovitostní a stavební právo, PPP projekty, obchodní právo, právo obchodních společností, investice na zelené louce, průmyslové nemovitosti, fúze, akvizice, oblast veřejných zakázek, veřejné podpory a právo životního prostředí.

Zaměřuje se na právní poradenství při výstavbě rozsáhlých nemovitostních celků, např. nákupních a zábavních center, továren, dálnic a letištních terminálů, a to včetně použití mezinárodních standardů FIDIC. Účastnil se některých nejvýznamnějších transakcí realizovaných za účasti naší advokátní kanceláře, jako je výstavba prvního outletového nákupního centra v České republice, výstavba nového terminálu na letišti Praha Ruzyně, pilotní BOT projekt výstavby dálnice a největší greenfield investice v České republice roku 2004 a 2005.

Publikoval řadu článků jak v českých, tak i v mezinárodních právních časopisech zabývajících se problematikou práva obchodních společností a práva nemovitostí.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře působil v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Burns Schwartz, a následně v její nástupnické české advokátní kanceláři.

Doporučení mezinárodních publikací

Josef Hlavička je doporučovaným odborníkem pro oblast Construction dle mezinárodní publikace PLC.

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora
Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Plzeň (1999), titul Mgr.
 • poradenství významnému britskému private equity investorovi ohledně akvizice dvou projektů obchodních center v Praze a Karlových Varech
 • poradenství britské společnosti zabývající se výstavbou a správou nemovitostí ohledně akvizice portfolia šesti supermarketů v České republice
 • poradenství nizozemskému developerovi při prodeji nemovitostních projektů, včetně provádění speciálních due diligence
 • poradenství britské společnosti, zabývající se výstavbou a provozem nákupních center, při přípravě nájemních smluv a vyjednávání s přibližně 90 nájemci nebytových prostor
 • poradenství britské společnosti zabývající se výstavbou a provozem nákupních center ohledně koupě pozemků v České republice, výstavby prvního outlet nákupního centra v České republice, přípravy nájemních smluv a vyjednávání s přibližně 90 nájemci nebytových prostor
 • poradenství korejskému výrobci automobilových součástí ohledně výstavby výrobního závodu v průmyslové zóně v Ostravě v hodnotě převyšující 80 mil. eur (největší greenfield projekt roku 2005)
 • poradenství tchajwanskému výrobci počítačů v souvislosti s výstavbou montážního závodu a servisního centra v průmyslové zóně v Ostravě v hodnotě vyšší než 20 mil. eur (investor roku 2004 a největší greenfield investice realizovaná v roce 2004 v České republice)
 • poradenství pro řadu významných investorů greenfield investic v České republice
 • poradenství australské finanční instituci v souvislosti s připravovanou akvizicí významné české developerské společnosti zabývající se rozvojem logistických parků a nákupních center
 • poradenství při přípravě standardní dokumentace na pronájem maloobchodních prostor na letišti Praha Ruzyně a jednáních o pronájmu těchto prostor jednotlivým nájemcům
 • poradenství řadě nadnárodních firem ohledně několika nájemních transakcí, právních aspektů údržby a provozu kancelářských prostor a právního rámce pro přesun do nových kancelářských prostor
 • poradenství nizozemskému developerovi ohledně realizace několika developerských projektů (residenčního, rekreačního a průmyslového), jakož i developerských projektů obchodních center v Čechách a na Moravě
 • poradenství ohledně výstavby Terminálu Sever II (včetně vyhotovení smluv s projektovým manažerem výstavby a smluv o dílo podle standardů FIDIC) a související právní služby; projekt v hodnotě přesahující 330 mil. eur
 • poradenství nadnárodní stavební společnosti ohledně plánované stavby pětihvězdičkového hotelu, včetně vyhotovení smlouvy o výstavbě podle standardů FIDIC
 • poradenství přední evropské stavební společnosti při právních sporech z výstavby v souvislosti s prováděním stavebních prací v největší jaderné elektrárně v České republice a ohledně výstavby velkého nákupního centra v Plzni
 • poradenství Ministerstvu dopravy České republiky ohledně projektu PPP týkajícího se výstavby dálnice D47, včetně oblasti výstavby pozemních komunikací a obecně nemovitostí a dále ohledně realizovatelnosti projektů výstavby silničních a dálničních komunikací vhodných jako pilotní projekty typu PPP
 • poradenství zadavateli pilotního vládního PPP projektu v Praze ohledně financování, výstavby a provozu ubytovny hotelového typu v hodnotě převyšující 25 mil. eur
 • poradenství zadavateli pilotního vládního PPP projektu při výběru koncesionáře v rámci realizace projektu výstavby věznice typu s ostrahou formou PPP v hodnotě 35–50 mil. eur
 • poradenství různým klientům ve věcech práva životního prostředí v oblasti brownfields, dodržování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a ve věcech ekologického zatížení odpadů
 • poradenství přednímu zahraničnímu investorovi s celosvětovou působností při realizaci greenfield projektu v severních Čechách v oblasti oprav a repasování turbín
Články - Rubriky
Zdroj: Veřejné zakázky (2/2023) Autor: Michal Petřík Dnes si budu povídat s předními experty a osobnostmi našeho oboru, Adélou Havlovou a Josefem Hlavičkou z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. S Adélou byl v našem časopise rozhovor v roce 2016 a trošku budeme na témata navazovat. S Pepou budeme otevírat nová témata, no a uvidíme, kam […]
Specializovaný tým kanceláře HAVEL & PARTNERS pod vedením partnera Josefa Hlavičky a vedoucí advokátky Kamily Kulhánkové úspěšně zajišťoval organizaci architektonické soutěže na podobu nové budovy Vltavské filharmonie v Praze. Jejím vítězem se stalo dánské studio Bjarke Ingels Group. Unikátní stavba, která vyroste na Bubenském nábřeží v blízkosti stanice metra Vltavská, by podle plánů vedení města měla být […]
Advokáti na svém sněmu zvolili do vrcholných orgánů České advokátní komory všechny čtyři zástupce advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, kteří kandidovali za platformu Moderní advokacie. Následující čtyři roky v představenstvu tohoto profesního sdružení zasedne partner kanceláře František Korbel. Členem kontrolní rady se stal partner kanceláře Josef Hlavička a v kárné komisi pak budou působit partneři […]
Zdroj: Architect+ (únor 2021) Rozhovor s Josefem Hlavičkou, partnerem advokátní kanceláře, a Kamilou Kulhánkovou, senior advokátkou advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, organizátory soutěže. Správa železnic (SŽ) zveřejnila podobu železničního terminálu Praha-východ. Nový terminál je zcela výjimečný projekt. Josef Hlavička: Terminál bude svým architektonickým i technickým řešením symbolizovat novou éru železniční dopravy a infrastruktury v České […]
Specializovaný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajistil pro Správu železnic komplexní administraci mezinárodní architektonické soutěže, ve které se vybíral návrh budoucí podoby prvního terminálu pro vysokorychlostní železnici v České republice. Partner kanceláře Josef Hlavička a senior advokátka Kamila Kulhánková ze specializovaného týmu pro veřejný sektor zajistili nejen právní poradenství, ale také celkovou organizaci soutěže včetně […]
Autoři: Adéla Havlová, Josef Hlavička V těchto dnech bude zveřejněna ve Sbírce zákonů nepřímá novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), provedená v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (tzv. „odpadový balíček“). Tato překvapivá novela ZZVZ s účinností již od 1. ledna 2021 zařazuje […]
Autoři: František Korbel, Josef Hlavička, Jiří Buryan, Jan Fikar Nový rok 2021 s sebou mimo jiné přinese i změny ve stavebním právu. Zákon č. 403/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021 novelizuje problematické instituty stavebního práva a přináší  řadu  koncepčních novinek, které jsme čekali až od budoucí rekodifikace. Primárně je novela zaměřená na  realizace stavebních záměrů klíčové […]
Zdroj: ESTATE (duben 2020) Dne 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila nouzový stav a postupně přijímá krizová opatření v reakci na šíření covid-19. Aktuální situace mění zásadním způsobem předpoklady, na kterých byly pro rok 2020 postaveny veřejné rozpočty, finanční plány firem i běžné fungování naší společnosti. Jaký dopad má pandemie na nemovitostní trh? Stav, který […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross