Ve sbírce zákonů byla publikována nová vyhláška o požadavcích na výstavbu. Je mnohem liberálnější než dřívější předpisy

Architecture And Engineer Desktop.
14. 6. 2024

Autoři: František Korbel, Jiří Buryan

Od 1. července 2024 nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon (má číslo 283/2021 Sb.). Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o požadavcích na výstavbu byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 12. června 2024 (tj. něco málo přes dva týdny před její účinností) s číslem 146/2024 Sb.

Nová vyhláška nahrazuje stávající předpisy, zejména vyhlášku o požadavcích na stavby (č. 268/2009 Sb., také zkracována jako „OTP“) a vyhlášku o obecných požadavcích na využívání území (č. 501/2006 Sb.). Ty byly často kritizována pro svou přísnost.

Nově nastavené odstupy

Nová vyhláška bez náhrady ruší složitější kalkulaci odstupů mezi rodinnými domy a dalšími budovami prostřednictvím tzv. „sklopných výšek“. Nově musí být stavba umístěna jen minimálně 2 m od hranice pozemku vyjma pozemku veřejného prostranství. Nadto již vyhláška obsahuje jen obecnou klauzuli o tom, že nesmí být znemožněna budoucí zástavba sousedního pozemku nebo ohrožena stávající zástavba sousedního pozemku. Obecné pravidlo obsahuje i nový stavební zákon v § 144, a to že vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické.

Proslunění, osvětlení a stínění

Stávající vyhláška OTP (č. 268/2009 Sb.) stanovila relativně složitě nastavený požadavek na přímé denní prosvětlení bytu. To ale znemožňovalo zásadním způsobem rekonstruovat byty v typických starých čtvrtích, jako např. pražské Vinohrady nebo Dejvice, zejména pokud byly byty obráceny severním směrem, popř. měly menší okna nebo se nacházely v nižších patrech.

Oproti celostátní vyhlášce tento požadavek ale byl vypuštěn pro Prahu v Pražských stavebních předpisech. V nové vyhlášce je požadavek na proslunění do značné míry redukován a prosluněny musí být pouze pobytové místnosti ve stavbě pro sociální služby a herny mateřské školy s výjimkou lesní mateřské školy. Vyhláška dále obsahuje požadavek na denní osvětlení a stínění, jejichž parametry budou rozvedeny v technické normě.

Parkovací stání

Návrh nové vyhlášky ještě v létě 2023 vyžadoval, aby pro byt nad 70 m2 byla zřízena dvě parkovací stání. Dle publikované verze vyhlášky ale postačí jen 1 parkovací stání na 120 m2 čisté podlahové plochy. To ale může být i několik bytových jednotek, např. i tři jednotky 2+kk, na které by tak připadalo jedno jediné parkovací místo.

Výšky místností

Stávající vyhláška č. 268/2009 Sb. vyžadovala, aby světlá výška místností činila alespoň 2,6 m v obytných a pobytových místnostech, resp. 2,3 m v podkroví (místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti). Oproti tomu podle nové vyhlášky světlá výška obytné místnosti nebo pobytové místnosti stavby pro bydlení musí činit minimálně jen 2,5 m. Světlá výška může být dokonce ve stanovených případech (např. podkroví) dále snížena.

Kombinace požadavků znamená zásadní liberalizaci

Jednotlivé změny samy o sobě představují podstatnou změnu oproti stávajícím požadavkům na (obytné) budovy. O to víc je ale zásadní kombinace všech požadavků, které již představují zásadně liberálnější přístup a také úsporu pro stavebníky.

Nejen tyto změny, ale i další zásadní informace k novému stavebnímu zákonu budeme probírat na semináři naší AKADEMIE zaměřeném na použitelnou judikaturu správních soudů. Více informací a přihlášení naleznete zde.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross