JUDr. Jiří Buryan, Ph.D.

Counsel
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
jiri.buryan@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Jiří Buryan se specializuje na akvizice a prodeje společností (M&A) a právo veřejného sektoru.

V oblasti veřejného sektoru je odborníkem zejména na stavební právo a developerskou výstavbu, energetiku, životní prostředí a odpadové právo, veřejné podpory a dotace, správní soudnictví a veřejnoprávní spory.

Účastnil se řady M&A transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, a to v různých odvětvích, zejména pak v energetice, telekomunikacích, developmentu a strojírenství. Je specialistou na transakce, které mají širší veřejnoprávní rozměr, ať už z důvodu dotací poskytnutých cílovým společnostem, vlastnictví ze strany veřejného sektoru, realitních rizik nebo složitějšího regulatorního prostředí.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích. Před začátkem své advokátní praxe působil v letech 2003 až 2005 jako právník odboru veřejných podpor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se zabýval mimo jiné posuzováním privatizace a restrukturalizace.

Externě vede kurz stavebního práva v rámci MBA programu na Vysoké škole ekonomické v Praze zaměřeného na nemovitosti, development a oceňování. Přednáší na odborných konferencích a publikačně se věnuje zejména problémům v oblasti developmentu a stavebního práva. V rámci svého studia na právnické fakultě univerzity v Cambridge se specializoval na právo EU. Dodnes je členem výboru alumni spolku této univerzity v ČR.

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora

Publikace

 • Buryan, J.: Časté změny judikatury mají dopad na právní nejistotu. Právní rádce, 11/2015.
 • Buryan, J.: Staňková, K.: Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: nutné zlo? Právní rádce 5/2015.
 • Buryan, J.: Neplatnost smlouvy pro rozpor s právem veřejných podpor. Právní rádce 1/2014.
 • Buryan, J.: Korbel, F.: Investor v soudních sporech – osoba s podřadným postavením. Building World. 1/2017.
 • Buryan, J.: Hlavička J.: Kladivo na ekoteroristy aneb jak se bránit vyděračským spolkům. Building World, 1/2018.
 • Buryan, J.: Nahlédnutí do spisu. Právní rádce 12/2004.
 • Buryan, J.: Služby obecného hospodářského zájmu. Právní rádce 6/2005.
 • Buryan, J.: Smluvní pokuta jako dílčí hodnotící kritérium ve veřejných zakázkách. Právní fórum 11-12/2011.
 • Buryan, J.: Vydržení obchodního podílu. Právní rádce 6/2008.
 • Buryan, J.: K pojmu podnik ve smyslu práva ES a práva hospodářské soutěže. Právní rozhledy 20/2005.
 • Buryan, J.: Rozsudek ve věci Microsoft: odmítnutí poskytnout licenci k právům duševního vlastnictví jako zneužití dominantního postavení. Jurisprudence 7-8/2007.
Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2013), titul Ph.D.
 • University of Cambridge, Právnická fakulta (2011), titul LL.M.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul JUDr.
 • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2003) titul Mgr.
 • Lunds Universitet, Švédsko, Právnická fakulta (2003), semestrální kurz
 • spory v oblasti stavebního práva a práva životního prostředí týkající se developerských projektů
 • zastupování klientů v několika desítkách soudních řízení správních před správními soudy a před Nejvyšším správním soudem
 • poradenství při stavebně právních aspektech velkých infrastrukturních projektů (rekonstrukce železničního uzlu v Brně, výstavba nového letiště, výstavba tramvajové trati nebo silničních komunikací)
 • příprava části věcného záměru v rámci plánované rekodifikace stavebního práva
 • veřejné podpory v oblasti teplárenství, energetiky, poštovních služeb, vědy a výzkumu a dalších
 • výstavba elektrárenských zdrojů, jejich prodej a financování nových investic
 • výstavba a prodej fotovoltaických elektráren, jejich financování a rizika související s podporou obnovitelných zdrojů
 • energetická regulatorika v oblasti výroby a distribuce energií a development
 • získání autorizace pro oblast nakládání s odpady
 • akvizice společností v oblasti telekomunikací předním telekomunikačním operátorem
 • rizikový prodej několika společností z portfolia významné české strojírenské skupiny
 • prodej společností v oblastech leteckého strojírenství, telekomunikací a IT
 • akvizice pozemků pro budoucí komerční výstavbu a správní spory související s nutnou změnou územního plánu
 • akvizice práv k několika nápojovým značkám
 • poradenství řadě podniků v sektorech dopravy, výroby alkoholických nápojů, stavebnictví a poštovním sektoru v oblasti hospodářské soutěže
 • poradenství veřejným a sektorovým zadavatelům v odvětví dopravy, energetiky, vodovodů a kanalizací v oblasti veřejných zakázek, a to i v souvislosti s několika plánovanými PPP projekty; asistence při přípravě příručky pro udržitelné zadávání veřejných zakázek
Články - Rubriky
Autoři: František Korbel, Jiří Buryan Od 1. července 2024 nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon (má číslo 283/2021 Sb.). Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o požadavcích na výstavbu byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 12. června 2024 (tj. něco málo přes dva týdny před její účinností) s číslem 146/2024 Sb. Nová vyhláška nahrazuje stávající předpisy, […]
Zdroj: Advokátní deník Autoři: František Korbel, Jiří Buryan Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a prezident republiky dne 15. 7. 2021 podepsal nový stavební zákon. Ten vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 283/2021 Sb. a nabude účinnosti 1. 7. 2023, s výjimkou některých ustanovení s dřívější účinností. To jsou fakta, na kterých se úředníci, akademici, advokáti, odborníci i politická reprezentace shodnou. O zbytku se však vede diskuse a zákon […]
Autoři: František Korbel, Josef Hlavička, Jiří Buryan, Jan Fikar Nový rok 2021 s sebou mimo jiné přinese i změny ve stavebním právu. Zákon č. 403/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021 novelizuje problematické instituty stavebního práva a přináší  řadu  koncepčních novinek, které jsme čekali až od budoucí rekodifikace. Primárně je novela zaměřená na  realizace stavebních záměrů klíčové […]
Autor: Jiří Buryan Od 1. 1. 2020 jsou stavebníci povinni splnit požadavky na energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie i pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2. V praxi ale vznikají nejasnosti, jak přesně má být tato povinnost splněna v případech, kdy žádost o stavební povolení (resp. územní rozhodnutí spojené se […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní poradenství finské společnosti Vexve Oy při akvizici 100% podílu v ARMATURY Group a.s. Právní tým pro oblast fúzí a akvizic pod vedením partnera Jana Kovala tvořili counsel Jiří Buryan a advokát Ivo Skolil; pracovněprávní záležitosti v průběhu celého procesu měla na starosti vedoucí advokátka Veronika Plešková. Jedná […]
Měsíc leden byl bohatý na novinky ve stavebním právu. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR dokončuje věcný záměr pro zásadní rekodifikaci celého stavebního práva. Nadto ale vydal Ústavní soud ČR dva judikáty podstatné pro výstavbu. Možné rozšíření účasti spolků v povolovacích řízeních K poslednímu lednovému dni vydal Ústavní soud nález II. ÚS 1685/17. V něm […]
Největší a podle soutěže Právnická firma roku také dlouhodobě nejúspěšnější česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS od nového roku opět výrazně rozšířila počet advokátů ve svém širším vedení. Na partnerskou úroveň se s účinností k 1. 1. 2019 posunuli Filip Čabart a na Slovensku Juraj Steinecker. Zároveň byli na pozici counsel, tedy na druhý nejvyšší manažerský stupeň, […]
Autoři: Jan Koval (partner), Josef Hlavička (partner), Jiří Buryan (counsel) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo dne 9. 11. 2018 do mezirezortního připomínkového řízení návrh novel (i) zákona o podporovaných zdrojích energie a (ii) energetického zákona. Ty přináší zásadní změny mj. do systému provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie („OZE“). Účinnost novely zákona o […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross