Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M.

Counsel
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
jaroslav.suchman@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Jaroslav Šuchman se specializuje na smluvní právo, ochranu osobních údajů, právo EU, herní právo, ochranu spotřebitele, reklamní právo a na další oblasti regulace a na legislativní poradenství.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2010 získal titul LL.M. na Columbia Law School v New Yorku. Před postgraduálním studiem pracoval pět let v Oddělení pro Evropskou unii Kanceláře Senátu PČR, které též od roku 2006 vedl. V Kanceláři Senátu se podílel na budování mechanismů parlamentní kontroly evropského legislativního procesu po vstupu ČR do EU, na vytvoření a rozvoji rámce interakce mezi Senátem, vládou ČR a evropskými institucemi. Byl spoluodpovědný za obsah a průběh parlamentní dimenze českého předsednictví v Radě EU.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora
Česká společnost pro evropské a srovnávací právo

Jazyky
český, anglický, francouzský, španělský
Vzdělání
  • Columbia Law School, New York (2010), titul LL.M. (Fulbright Scholarship, Harlan Fiske Stone Scholar distinction)
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul Mgr.
  • Několikatýdenní odborné kurzy: École nationale d’administration, Paříž (2008); European University Institute, Florencie (2007) Diploma in the Law of the European Union; Central European University, Budapešť (2006) Diploma with distinction Magna Cum Laude
  • realizace značného počtu GDPR adaptačních projektů v široké škále sektorů a velikostí správců údajů, od dovozce automobilů, člena nadnárodní sítě prodejce drogistického zboží, distributora kuchyňských spotřebičů, výrobce automotive dílů, přes cestovní kancelář, po nadační fond, start-up poskytující službu srovnání produktů a služeb spotřebitelům či on-line marketingovou společnost
  • strategické i ad hoc poradenství v oblasti compliance při nakládání s osobními údaji v různých obchodních sektorech, jak tradičních, tak vysoce inovativních (nastavování jednotlivých procesů zpracování, vyhodnocování a plnění oznamovací povinnosti při porušení bezpečnosti, podpora při kontrolách či zastupování ve správních řízeních)
  • příprava komplexních smluvních rámců pro vývoj inovativních produktů v oblasti ukládání energie a následnou sériovou výrobu klientem
  • právní poradenství nespočtu klientů při nastavování smluvních vztahů s partnery a lokalizaci zákaznické dokumentace pro účely dodávání produktů a poskytování služeb v České republice
  • podpora zahraničního poskytovatele on-line loterie při získání povolení coby prvního zahraničního subjektu v této oblasti v České republice
  • poradenství významné světové společnosti působící v oblasti ověřování herních systémů při získání autorizace v České republice
  • různé případy právní podpory podílníků na konkrétní problematice (společností, neziskového sektoru, orgánů veřejné správy) při přípravě změn dané legislativní úpravy, vypracování analýz a argumentačních materiálů, legislativně-technické poradenství
Články - Rubriky
Novoroční vlna povyšování v kanceláři HAVEL & PARTNERS přináší dva nové členy nejužšího vedení – společníkem kanceláře je od 1. ledna 2023 Štěpán Štarha, partner spoluzodpovědný za chod slovenské kanceláře a za tým specializující se na právo duševního vlastnictví a informačních technologií. Partnerem se ke stejnému datu stává Jiří Kunášek, přední odborník na korporátní, obchodní […]
Zdroj: Právní rádce (červen 2022) Autoři: Jitka S. Ivančíková (FairData Professionals), Jaroslav Šuchman Kvůli nesprávně nastaveným pravidlům pro výkon funkce pověřence v rámci GDPR může společnost přijít o statisíce korun. Jaká jsou základní pravidla pro fungování pověřence ve firmě? Po účinnosti nařízení GDPR jsme se mohli setkat s názorem, že pro image společnosti je lepší, pokud jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, a to i […]
Autoři: Robert Nešpůrek, Vojtěch Bartoš, Jaroslav Šuchman Před koncem roku uplyne lhůta pro přijetí českého zákona o whistleblowingu – s největší pravděpodobností marně. I přesto by se však stát, kraje, obce a jim podřízené organizace i firmy měly připravit na uplatňování pravidel evropské směrnice o whistleblowingu hned po 17. prosinci 2021. Směrnice o ochraně oznamovatelů porušení […]
Autor: David Krch, Jaroslav Šuchman, Martina Sumerauerová Díky vývoji IT technologií se za posledních několik let výrazně rozšířily možnosti digitalizace účetních a daňových dokladů.  Ještě před několika lety pracovala s digitalizovanými doklady pouze část našich klientů, dnes již neznáme téměř nikoho, kdo by tuto možnost v nějaké formě nevyužíval, neboť digitalizace dokladů přináší mnoho výhod, včetně významné […]
Autoři: Robert Nešpůrek (partner), Jaroslav Šuchman (senior advokát), Ján Jaroš (advokátní koncipient) Zdroj: EPRAVO.CZ (9. 4. 2018) S účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1] („GDPR“[2] nebo „nařízení“) vznikne správcům i zpracovatelům osobních údajů řada nových povinností. Jednou z nich je dle nového právního rámce stanovená povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů („pověřenec“ nebo „DPO“[3]), která […]
Autoři: Robert Nešpůrek (partner), Jaroslav Šuchman (senior advokát), Ján Jaroš (advokátní koncipient) Zdroj: EPRAVO.CZ (26. 3. 2018)  Mnohaleté zákonodárné úsilí loni vyústilo v zásadní změnu regulace ochrany osobních údajů na úrovni Evropské unie přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross