Energetika a životní prostředí

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Oblast práva životního prostředí a energetiky je jednou z nejrychleji rostoucích specializací naší advokátní kanceláře. Nejvyšší odborná úroveň našich služeb v oblasti práva životního prostředí a energetiky je dále podporována zkušenostmi našich právníků v souvisejících oblastech, mezi něž patří oblast nemovitostí a stavebního práva, fúzí a akvizic, práva obchodních společností a obchodního práva, bankovnictví a financí, práva kapitálových trhů, soutěžního práva, restrukturalizací a insolvenčního práva a dále pracovního práva.

Energetika

Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti právní regulace vztahů v energetice. Klientům jsou díky svým rozsáhlým zkušenostem schopni poskytnout komplexní právní poradenství, které zohledňuje specifika podnikání v energetice. Jedná se zejména o poradenství v následujících oblastech:

 • regulace a řízení před Energetickým regulačním úřadem a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví;
 • výroba, distribuce a obchod s elektřinou, plynem a teplem;
 • obnovitelné zdroje energie:
  • solární elektrárny
  • větrné elektrárny
  • vodní elektrárny
  • bioplynové stanice
  • zařízení na spalování biomasy;
 • dobývání, přeprava, skladování a zpracování nerostných zdrojů (uhlí, ropy, plynu);
 • vstup na energetické burzy a obchodování s emisními povolenkami.

Životní prostředí

Poskytujeme právní poradenství ve všech oblastech práva životního prostředí podle českého práva, jakož i práva Evropské unie. Naše praxe pokrývá zejména následující oblasti práva životního prostředí:

 • odpovědnost za ekologické škody včetně souvisejících otázek spojených s přechodem odpovědnosti za ekologické škody na třetí osoby a odpovědnosti za staré ekologické zátěže;
 • povolovací a registrační řízení;
 • řešení sporů a správních deliktů v oblasti práva životního prostředí;
 • nakládání s odpady a obaly;
 • poradenství v oblasti vodovodů a kanalizací;
 • poradenství v oblasti ochrany půdy a nakládání s vodami;
 • poradenství v oblasti ochrany ovzduší;
 • poradenství v oblasti geneticky modifikovaných organismů.
Články - Rubriky
Autor: Petr Opluštil, Denisa Vaňková Evropská komise 31. července 2023 vydala finální znění prvního souboru závazných pravidel nefinančního reportingu, tzv. Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Tyto standardy konkretizují obsah a strukturu zveřejňování informací o udržitelnosti, které budou muset dotčené společnosti reportovat na základě směrnice o nefinančním reportingu (CSRD). Dokument stanovující pravidla pro […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS se jako zakládající člen zapojila do sdružení Climate and Sustainable Leaders Czech Republic, kde spojily své síly vedoucí firmy z různých odvětví české ekonomiky. Cílem platformy je sledovat prostřednictvím první komplexní zprávy v ČR s názvem Carbon Tracker ambice největších tuzemských firem při snižování uhlíkové stopy a motivovat další společnosti […]
Autoři: Jan Koval, Robert Porubský, Ivo Skolil Dne 27. dubna 2020 schválila vláda novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (zákon č. 165/2012 Sb.) („Novela“). Novela mj. upravuje limity přiměřenosti podpory elektřiny vyrobené v solárních elektrárnách („FVE“) uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015 (tj. většina výrobců elektřiny z FVE v České republice). […]
Autor: Jiří Buryan Od 1. 1. 2020 jsou stavebníci povinni splnit požadavky na energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie i pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2. V praxi ale vznikají nejasnosti, jak přesně má být tato povinnost splněna v případech, kdy žádost o stavební povolení (resp. územní rozhodnutí spojené se […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství německé energetické společnost innogy SE při prodeji 50,04 % akcií ve společnosti innogy Grid Holding a.s. Ta zajišťuje skrze společnosti GridServices, s.r.o. a GasNet, s.r.o. distribuci zemního plynu po celé České republice (s výjimkou Prahy a Jihočeského kraje). Novým majitelem akcií se stal koncern […]
Autoři: Jan Koval (partner), Josef Hlavička (partner), Jiří Buryan (counsel) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo dne 9. 11. 2018 do mezirezortního připomínkového řízení návrh novel (i) zákona o podporovaných zdrojích energie a (ii) energetického zákona. Ty přináší zásadní změny mj. do systému provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie („OZE“). Účinnost novely zákona o […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross