Retail a e-commerce

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Náš tým specializující se na retail a e-commerce tvoří zhruba 20 právníků. Pracujeme pro lokální i mezinárodní maloobchodní společnosti s kamennými i online prodejnami, které často zprostředkovávají prodej jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko. Podíleli jsme se na více než stovce e-commerce řešení, z nichž mnohá zasahovala do právně komplikovaných a regulovaných oblastí a vyžadovala si komplexní přístup či zcela inovativní právní řešení.

RETAIL

Oblast maloobchodu zahrnuje z pohledu práva nejen posuzování nekalých obchodních praktik a diskriminace spotřebitele, reklamační řízení, nabídku a prodej zboží mimo prostory obvyklé k podnikání, zasílání obchodních sdělení a reklamy, spotřebitelské a marketingové soutěže, benefity a další věrnostní programy, ale zasahuje také do regulace významné tržní síly, stanovování cen a odběratelsko-dodavatelských vztahů. Významné jsou rovněž informační povinnosti podnikatelů vůči jejich zákazníkům, včetně rozsáhlé a velmi složité problematiky označování výrobků, jejich obalů či etiket a nastavení správné cenové politiky (zejm. slevové akce a doporučené ceny). Součástí řešení v oblasti retailu může být pro podnikatele i boj proti padělkům nebo konflikty práv průmyslového vlastnictví.  

E-COMMERCE

S maloobchodem úzce souvisí internetový prodej. Ten si nelze představit bez perfektně fungujících procesů a platformy. Ta musí být postavena na smluvní dokumentaci pro tvorbu IT řešení včetně jeho designu, řádných obchodních podmínkách pro poskytování online služeb a reklamačním řádu, správné politice zpracovávání osobních údajů, vhodných platebních řešeních, chráněných obchodních značkách a registrovaných označeních. Také je nutno myslet na možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Řada e-commerce projektů se potýká s významnou sektorovou právní regulací, jejíž posouzení vyžaduje expertní posouzení napříč právními specializacemi.

Je třeba správně a funkčně nastavit veškeré procesy internetového prodeje tak, aby odpovídaly platné legislativě a pomáhaly eliminovat riziko častých kontrol a případných pokut.

Věnujeme se dlouhodobě zejména těmto oblastem:

 • příprava obchodních podmínek, reklamačních řádů, formulářů pro odstoupení od smlouvy či jiných dokumentů v rámci B2C i B2B vztahů
 • individuální posuzování veškerých typů reklamních sdělení ve všech možných podobách a formách, aby byly v souladu se zákonem
 • právní revize spotřebitelských a jiných marketingových soutěží
 • regulace internetového podnikání a e-commerce, vč. marketplace a dalších méně tradičních forem online prodeje
 • revize stávajících smluvních vztahů se spotřebiteli a jejich náprava v souladu s aktuální legislativou a tržními standardy
 • posuzování veškerých marketingových nebo prodejních aktivit klientů či jejich konkurentů směřujících ke spotřebiteli, s cílem eliminovat nekalé obchodní praktiky či nekalosoutěžní jednání
 • právní nastavení správné cenotvorby a slevových akcí, včetně daňového posouzení
 • označování různých typů výrobků (labelling) tak, aby řádně obsahovaly všechny legislativou požadované informace (vč. potravin)
 • monitoring shodných či podobných ochranných známek, které si snaží zaregistrovat třetí strana
 • monitoring a praktické vymáhání při prodeji padělků
 • zastupování v řízeních před kontrolními orgány dohlížejícími na nastavení obchodních procesů či ochranu spotřebitele, zastupování před soudy či v mimosoudních řízeních

Všem těmto tématům se věnujeme v rámci odborných publikací a přednášek a také na našem blogu: https://www.havelpartners.blog/dusevni-vlastnictvi/

Články - Rubriky
Za asistence HAVEL & PARTNERS dokončila nedávno společnost Albatros Media svou již 20. akvizici, která byla zároveň hodnotou největší v její historii. Získala při ní stoprocentní podíl ve významném online knihkupectví Libristo Media, které se specializuje na prodej cizojazyčné literatury. Libristo Media, sídlící ve Vsetíně, má nyní přes dva miliony zákazníků v pětadvaceti zemích Evropské unie. Provozuje celkem […]
Soutěžněprávní tým HAVEL & PARTNERS úspěšně zastupoval skupiny HP Tronic a NAY v řízeních před českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a slovenským Protimonopolným úradom o povolení jejich spojení. Udělení souhlasů v obou řízeních před antimonopolními úřady obou zemí bylo nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci plánovaného spojení obou skupin do společného holdingu. Tým právníků v obou řízeních vedl […]
Zdroj: Marketing & Media (1/2023) Autor: Ivan Rámeš S novým rokem nové právní změny: od 6. ledna 2023 začíná platit velká novela spotřebitelského práva. Novela spotřebitelského práva přináší pro kamenné prodejny a e-commerce obchodníky nová pravidla a povinnosti, které mají významný dopad i do marketingu. Novela má za cíl ještě více chránit spotřebitele a pokud […]
Autor: Ivan Rámeš Od 6. ledna 2023 začne platit velká novela spotřebitelského práva, která pro podnikatele v oblasti e-commerce, ale také pro ty, kteří provozují kamenné prodejny, zavádí velké množství změn, které mají za cíl ještě více chránit spotřebitele. Novela přináší mimo jiné rozšíření informačních povinností podnikatelů vůči zákazníkům, zpřísnění týkající se slevových akcí či […]
Autoři: Ivan Rámeš, Tomáš Chmelka Zdroj: FRANCHISING (31. 7. 2020) Češi rádi nakupují zboží v různých slevách a prodejních akcích. Každoročně tak obchodníci v rámci takových akcí prodají více než polovinu zboží. Někteří prodejci toho však zneužívají a spotřebitelům inzerují podvodné anebo zavádějící slevy. Jak těmto praktikám hodlá bránit Evropská unie v rámci nových pravidel na ochranu […]
Zdroj: CZECHCRUNCH (15. 6. 2020)Autor: Ivan Rámeš Obchodníci, kteří doteď působili jen v kamenných prodejnách, v posledních měsících ve velkém přesouvali svoje aktivity také na internet. Kvůli zavřeným provozovnám to totiž byla často jediná možnost, jak zachovat alespoň část byznysu v běhu a udržet poptávku zákazníků. Trend potvrzují také data – během letošního března a […]
Právní tým ve složení Jan Šturm, Ivan Rámeš, Tereza Hrabáková a Katrin Tauchmanová, kteří se specializují mj. na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví, dosáhl významného vítězství, když před Tribunálem Soudního dvora Evropské unie uspěl se žalobou proti rozhodnutí Evropského úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO). Tribunál jejich žalobě vyhověl a rozhodnutí EUIPO zrušil. Konkrétně se jednalo […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross