Ochrana průmyslového vlastnictví

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naše kancelář má dlouholeté zkušenosti s ochranou a vymáháním práv duševního vlastnictví, a to jak v oblasti boje proti padělkům a nedovoleným napodobeninám, tak v oblasti poskytování ochrany před tzv. paralelními dovozy ze třetích zemí. Náš specializovaný právní tým je vždy ve spolupráci s klientem a jeho individuálními potřebami připraven navrhnout konkrétní kroky, prostřednictvím kterých zkušení právníci kanceláře klientovi poskytnou plnou podporu v boji proti nežádoucím jednáním. V této souvislosti poskytujeme zejména následující služby:

 • aktivní monitoring trhu, zejména tržnic a stánkového prodeje, obchodních řetězců a dalších obchodů, a to na přání klienta nebo v rámci prevence
 • aktivní monitoring internetu ve spolupráci s odborem internetové kriminality celní správy
 • zajišťování padělků a nedovolených napodobenin ve všech segmentech jejich prodeje či distribuce ve spolupráci s celními orgány
 • podání žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu
 • zajištění podání žádosti o přijetí opatření při dovozu zboží do EU
 • zajištění likvidace nedovolených napodobenin a padělků prostřednictvím celní správy, o které je vyhotoven protokol a ze které jsou pořízeny fotografie
 • zajištění poskytnutí informací ze strany porušovatelů, mimo jiné, o prodejcích a dovozcích zboží
 • zasílání kvalifikovaných (předsoudních) výzev k upuštění od protiprávního jednání
 • podání žalob a žádostí o vydání předběžného opatření za účelem omezení potenciální možnosti s padělky dále nakládat, včetně zajištění skutkového stavu ve spolupráci např. s notářem
 • uzavírání dohod s porušovateli, popř.zajištění souhlasu porušovatele se zničením zboží
 • zpracovávání odborných posouzení pro správní orgán a kontaktování osob porušujících průmyslová práva
 • poradenství při podání trestního oznámení a při trestním stíhání osob porušujících průmyslová práva pro trestný čin porušování průmyslových práv či práv k ochranné známce
 • asistence Policii ČR při trestním stíhání osob porušujících průmyslová práva pro trestný čin porušování průmyslových práv či práv k ochranné známce včetně uzavírání dohod o náhradě škody

Naše kancelář má dlouholeté zkušenosti s celními orgány a Českou obchodní inspekcí a jak při dovozu padělků, tak při kontrole na vnitřním trhu spolupracuje s příslušnými úřady či příslušníky mobilního dohledu, kteří monitorují porušování práv průmyslového vlastnictví přímo v terénu. Specializovaný tým advokátní kanceláře rovněž spolupracuje s Generálním ředitelstvím cel a jeho právním odborem, stejně jako s odborem internetové kriminality celní správy, který provádí monitoring Internetu ve vztahu ke zboží, které porušuje průmyslová práva. Pro kontrolní orgány rovněž pořádáme pravidelná školení.

Odborníci advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťovali pro největší českou společnost ŠKODA AUTO patřící do koncernu Volkswagen komplexní právní podporu při řešení sporů o užívání označení ŠKODA. Dlouholeté spory se strojírenskými společnostmi ze Škoda Group, které spadají pod skupinu PPF, ukončila dohoda všech stran o převodu práv k ochranným známkám ŠKODA. Dohoda odstraňuje neshody týkající se mnohaletého souběžného […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v reakci na potřeby klientů přichází s dalším inovativním řešením. Pod značkou Certoo nabízí unikátní možnost získat nezpochybnitelný, bezpečný a neměnný důkaz o autorství dokumentů či dat. Certoo chrání vlastnictví pomocí nevyvratitelného blockchain časového razítka a certifikátu o vlastnictví, které by do budoucna mohly sloužit také jako platné důkazy u soudu. Projekt […]
Autoři: Ivan Rámeš, Tereza Hrabáková Ačkoli Spojené království opustilo Evropskou unii již na konci ledna 2020, nyní platí přechodné období, které končí 31. prosince 2020. To znamená, že Spojené království se i nadále řídí předpisy EU. Nedochází tedy k žádným změnám v podávání nebo rozsahu ochrany ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství. Nyní ale vyvstává otázka, […]
Právní tým ve složení Jan Šturm, Ivan Rámeš, Tereza Hrabáková a Katrin Tauchmanová, kteří se specializují mj. na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví, dosáhl významného vítězství, když před Tribunálem Soudního dvora Evropské unie uspěl se žalobou proti rozhodnutí Evropského úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO). Tribunál jejich žalobě vyhověl a rozhodnutí EUIPO zrušil. Konkrétně se jednalo […]
Zdroj: ČT24, Týden v justici (31. 3. 2019)  Michal FILA, moderátorSystém ochranných známek v Česku zažívá po 15 letech významnou změnu. Od ledna účinná novela mimo jiné reaguje na změny, které se na trhu odehrály v důsledku nástupu nových technologií. Téma pro kolegu Vojtěcha Bartoše a jeho hosta v rubrice Ptám se. Vojtěch BARTOŠ Přišla […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross