Rozhodnutí Soudního dvora EU mění praxi při zadávání rámcových dohod

17. 9. 2021

Autor: Ondrej Čurilla, Adéla Havlová

Soudní dvůr EU publikoval rozsudek, který může být relevantní pro praxi při zadávání rámcových dohod. V České republice se ustálil výklad, a to i na úrovni rozhodovací praxe ÚOHS, že zadavatel je sice povinen stanovit předpokládanou hodnotu (PH), ale nemá povinnost ji publikovat ani uvádět v zadávací dokumentaci (tj. může být interním údajem zadavatele).

Již vůbec nebylo z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) dovozováno, že by při zadávání rámcové dohody (RD) měl zadavatel stanovit a vůči dodavatelům komunikovat maximální množství či hodnotu, kterou bude moci z rámcové dohody odebrat.

ROZHODNUTÍ SDEU

S tímto přístupem, který se ustálil i v jiných zemích, se neztotožňuje Soudní dvůr EU.

Ve věci C-23/20, Simonsen & Weel A/S ze dne 17. června 2021 (dostupné zde) SDEU vyslovil názor, že směrnice (2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek) musí být vykládána tak, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení zadavatel musí uvést předpokládané množství nebo předpokládanou hodnotu, a také nejvyšší množství nebo nejvyšší hodnotu výrobků, které mají být dodány na základě rámcové dohody.

CO DÁL?

Ačkoli rozhodnutí do značné míry popírá podstatu rámcových dohod (zadavatelé neumí předem definovat potřebné množství, proto si přes RD zajišťují flexibilitu), pro výklad českého zákona je ale relevantní, a doporučujeme jej proto v budoucích zadáních zohledňovat.

Aby se zadavatelé pokud možno vyhnuli budoucím komplikacím, považujeme v tuto chvíli za praktický přístup následující:

Rámcové dohody, jejichž zadání připravujete:

Doporučujeme stanovit a publikovat jak předpokládanou hodnotu rámcové dohody, tak maximální nepřekročitelnou hodnotu / množství, které lze z rámcové dohody odebrat. Předpokládanou hodnotu lze stanovit na horní hranici předpokládaného rozsahu plnění. Maximální hodnota nebo množství mohou PH překročit, a to dle okolností i o desítky procent. Sama směrnice stanovuje jako kvantitativní limit nepodstatných změn 50 % původní hodnoty, což by mohlo být snad obhajitelné spektrum.

Informace o předpokládané a maximální hodnotě (množství) doporučujeme uvést v oznámení o zahájení zadávacího řízení, nikoli však nutně v rámcové dohodě jako její závaznou (rozvazovací) podmínku.

V zadání RD si lze dále vyhradit opční právo dle § 100 odst. 3 ZZVZ nebo změnu RD dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Dle výslovného znění ZZVZ lze také na rámcové dohody přiměřeně aplikovat pravidla pro dovolené změny smlouvy dle § 222 ZZVZ.

Rámcové dohody, jejichž zadání právě probíhá:

Bude-li to možné, doporučujeme údaj o předpokládané a maximální hodnotě rámcové dohody do zadání doplnit. K tomu lze využít institut vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ a v případě uveřejnění veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek tento údaj uveřejnit i skrze opravný formulář F14.

Pro rámcové dohody, které již byly uzavřeny a nejsou ještě vyčerpány:

V případě, že zadavatel v ZD uvedl předpokládanou hodnotu či jiný údaj naznačující předpokládaný rozsah čerpání, doporučujeme tuto hranici v rámci realizace RD bez dalšího nepřekročit. Tak lze postupovat i v případě, že předpokládaná hodnota nebyla dodavatelům sdělována. Nad tento limit půjde využít případné opce, v zadání vyhrazené změny nebo změny závazku ze smlouvy dle přiměřené aplikace § 222 ZZVZ.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross