Mgr. et Mgr. Monika Křižánková

Advokátka
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
monika.krizankova@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Monika Křižánková se specializuje na oblast veřejného práva, konkrétněji na oblast stavebního práva, práva nemovitostí, práva životního prostředí a správní právo.

Během své dosavadní praxe se podílela na poskytování právních služeb zejména v oblasti stavebního práva, a to ve spojitosti s developerskými projekty v České republice. Její práce zahrnovala komplexní právní služby, včetně poradenství v oblasti životního prostředí (EIA), zastupování klienta při získávání a změně stavebního povolení a potřebnou reprezentaci klienta před správními orgány a v rámci správního soudnictví.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře od roku 2014 pracovala jako student a posléze koncipient v brněnských advokátních kancelářích a následně v ostravské pobočce pražské advokátní kanceláře, kde poskytovala právní poradenství českým i mezinárodním klientům v oblasti stavebního práva a práva životního prostředí.

Členství v profesních sdruženích
Česká advokátní komora
AIJA – International Association of Young Lawyers
UIA – International Association of Lawyer

Jazyky
český, polský, anglický
Vzdělání
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2018), titul Mgr.
  • Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Brno (2016), titul Mgr.
  • zastupování klienta ve správním řízení ve věci napadení platnosti stavebního povolení pro velkou průmyslovou zónu a úspěšné zakončení řízení před Nejvyšším správním soudem
  • poradenství v oblasti ochrany životního prostředí při získávání povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
  • zastupování zahraničního klienta ve správním řízení ve věci schválení návrhu bezpečnostní zprávy dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
  • poradenství pro místní spolek ve zjišťovacím řízení EIA ve věci dopravního záměru, který by potencionálně zasáhl kulturní památky a chráněné biotopy
  • poradenství pro zahraniční veřejný subjekt ve věci podání odvolání proti rozhodnutí o povolení pokračování ve stávající hornické činnosti
  • poradenství ve věci správního práva se zaměřením na získání státního občanství ČR
Články - Rubriky

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross