JUDr. Bc. Petr Kadlec

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
petr.kadlec@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Petr Kadlec se specializuje na smluvní právo, právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže včetně veřejné podpory a dotací z fondů EU, právo informačních technologií a kybernetické bezpečnosti, energetické právo a interní investigace podvodných jednání. Má rozsáhlé zkušenosti s významnými projekty zejména ve veřejném sektoru a se zastupováním v řízeních před správními orgány a správními soudy, včetně Evropské komise a Soudního dvora EU.

Je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a rozkladové komise Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Petr Kadlec pracuje v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS od roku 2003 s výjimkou let 2007 až 2010, kdy působil v Bruselu jako vyšetřovatel protisoutěžních jednání na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž (DG COMP). V roce 2001 se jako člen diplomatické mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Kosovu podílel na poválečné obnově veřejné správy země. V roce 1999 získal ještě během studií první zkušenosti s advokacií v pražské pobočce přední americké advokátní kanceláře Hogan & Hartson (Hogan Lovells).

Doporučení mezinárodních publikací
Mezinárodní publikací Who’s Who Legal je Petr Kadlec doporučován jako Global Leader pro oblast veřejného sektoru (Government Contracts) a jako Global Leader pro oblast hospodářské soutěže – veřejné podpory (Competition – State Aid). Mezinárodními publikacemi The Legal 500 a Chambers je Petr Kadlec doporučován jako expert v oblasti soutěžního práva a také v oblasti technologického práva.

Členství v profesních sdruženích
Česká advokátní komora (Petr Kadlec se v rámci České advokátní komory angažuje jako člen její Sekce pro advokátní právo)

Jazyky
český, anglický, německý, francouzský, ruský
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul JUDr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2003), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (1998), titul Bc. v oboru politologie
 • Stipendijní semestrální stáže na univerzitách v Německu – Humboldtova univerzita v Berlíně (2000/2001), Univerzita Bayreuth (1998), Dánsku – Kodaňská univerzita (1996) a USA – Georgetown University ve Washingtonu, DC (1995)
 • komplexní právní poradenství veřejným i sektorovým zadavatelům při přípravě a organizaci otevřených, užších a jednacích řízení s uveřejněním i bez uveřejnění, jakož i soutěžního dialogu
 • poradenství při významných projektech implementace informačních systémů a systémové integrace ve veřejné správě a ve státem kontrolovaných podnicích, včetně narovnání a změny smluvních vztahů
 • poradenství státem kontrolovanému podniku v souvislosti se stížností Evropské komisi na poskytnutí protiprávní veřejné podpory
 • poradenství příjemcům dotací z fondů EU v souvislosti s odvody pro porušení rozpočtové kázně
 • zastupování ve správních a navazujících soudních řízeních v oblasti EIA, rozhodování o umisťování a povolování staveb a o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny u významných projektů ve veřejném zájmu v oblasti dopravní infrastruktury
 • zastupování dodavatelů v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s námitkami proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze strany zadavatele a v soudním řízení ve věci přezkumu příslušného správního rozhodnutí
 • poskytování poradenství veřejnému sektoru při nákupech dopravních letounů a vojenské techniky
 • poradenství konsorciu uchazečů v zadávacím řízení na dodávku a služby v souvislosti s provozem systémů výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice
 • poskytování komplexního právního poradenství v rámci pilotního projektu PPP v oblasti zdravotnictví
 • poradenství významnému poskytovateli pojišťovacích služeb ve věci soutěžněprávních aspektů vytvoření společného podniku, jež bylo předmětem schválení Evropské komise
 • poradenství v souvislosti s několika řízeními u ÚOHS týkajícími se povolení spojení soutěžitelů v oblasti průmyslové výroby
 • poradenství společnosti s dominantním postavením na trhu ohledně dodržování soutěžněprávních předpisů
 • poradenství distributorovi výpočetní techniky ohledně soutěžněprávních aspektů distribučních smluv
 • poradenství společnosti působící v oblasti výstavby plynovodů ve sporech vzniklých v souvislosti s plněním smluv o výstavbě plynovodů v Rusku
 • poradenství izraelskému investorovi ohledně otázek týkajících se životního prostředí při využívání stávajících průmyslových objektů pro jiné průmyslové účely včetně EIA a integrovaného povolení pro zahájení výroby a nakládání s nebezpečnými odpady
 • provedení právní analýzy a přípravy metodiky pro uplatnění zásady odpovědnosti znečišťovatele za ekologické škody v rámci projektů revitalizace průmyslových objektů financovaných z fondů EU
 • poradenství v záležitostech autorského práva, databází a hospodářské soutěže v souvislosti se zpracováním zpráv a monitoringem médií
 • poradenství v záležitostech průmyslových vzorů a nekalé soutěže v souvislosti se správou a výstavbou reklamních zařízení
 • poradenství v otázkách licenčních smluv a dohod o výzkumu a vývoji v oblasti energetiky
 • poradenství průmyslovému podniku ve věci soudního sporu a stížnosti u ÚOHS týkající se významného projektu implementace informačního systému ERP
 • poradenství finanční instituci v souvislosti s outsourcingem veškerých služeb v oblasti IT
 • poradenství významné telekomunikační společnosti v souvislosti s šetřením due diligence pro účely IPO
 • poradenství v oblasti aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím
 • poradenství v souvislosti s předáváním citlivých osobních údajů do zahraničí
Odborný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťoval pro Ministerstvo obrany České republiky dlouhodobé právní poradenství při přípravě a vyjednávání mezivládní smlouvy na nákup izraelského systému protivzdušné obrany SPYDER od státní společnosti Rafael Advanced Defense Systems Ltd. pro Armádu České republiky za 13,7 miliardy Kč (včetně DPH), jakož i smlouvy na servis tohoto systému za […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 13. 10. 2020 zveřejnila čtvrté doplnění svého sdělení z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Podle Dočasného rámce mohou být poskytovány (i) přímé granty do výše 800 tis. euro (ii) záruky za úvěry, (iii) […]
Zdroj: E15 (23. 4. 2020) Městský soud v Praze zrušil od 27. dubna čtyři opatření omezující volný pohyb, služby a maloobchod. Nebyla totiž vydána v režimu krizového zákona. Přestože to vláda ještě může napravit, otevírá verdikt podle advokáta Petra Kadlece z právní kanceláře HAVEL & PARTNERS cestu k žalobám o náhradu škody.  Jak rozhodnutí Městského soudu […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 3. 4. 2020 novelizovala své sdělení z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Původní znění Dočasného rámce jsme pro Vás již shrnuli dříve.[2] Zpřesnění podmínek kumulace jednotlivých typů podpor: Komise upřesnila podmínky kumulace jednotlivých […]
Autoři: Petr Kadlec, Štěpán Štarha Pandemie koronaviru vede k náhlému strmému nárůstu poptávky po některých komoditách a k jejich celkovému nedostatku. Vedle vlny solidarity se bohužel můžeme setkávat i s případy excesivních cen účtovaných ve snaze využít nastalou situaci ve vlastní ekonomický prospěch. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) již deklaroval svou připravenost zasáhnout proti soutěžitelům, kteří současnou […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 19. 3. 2020 zveřejnila sdělení „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Komise uznala, že současná situace v členských zemích EU představuje vážnou poruchu v hospodářství členského státu ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o […]
Autoři: Josef Hlavička, Petr Kadlec, František Korbel Vláda vyhlásila nouzový stav na území celého státu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronavirového onemocnění COVID-19 na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., a to s účinností od 12. března 2020 od 14:00 na dobu 30 dnů. Stěžejním orgánem krizového řízení je dle zákona č. […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství společnosti Česká pošta, s. p. při úspěšné notifikaci veřejné podpory na financování provozu informačního systému datových schránek v letech 2018 – 2022 a na financování čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby v letech 2013 – 2017. Celková výše veřejné podpory jen za uvedená období […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross