JUDr. Bc. Petr Kadlec

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
petr.kadlec@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Petr Kadlec se specializuje na smluvní právo, právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže včetně veřejné podpory a dotací z fondů EU, právo informačních technologií a kybernetické bezpečnosti, energetické právo a interní investigace podvodných jednání. Má rozsáhlé zkušenosti s významnými projekty zejména ve veřejném sektoru a se zastupováním v řízeních před správními orgány a správními soudy, včetně Evropské komise a Soudního dvora EU.

Je členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a rozkladové komise Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Petr Kadlec pracuje v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS od roku 2003 s výjimkou let 2007 až 2010, kdy působil v Bruselu jako vyšetřovatel protisoutěžních jednání na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž (DG COMP). V roce 2001 se jako člen diplomatické mise OBSE v Kosovu podílel na poválečné obnově veřejné správy země. V roce 1999 získal ještě během studií první zkušenosti s advokacií v pražské pobočce přední americké advokátní kanceláře Hogan & Hartson (Hogan Lovells).

Doporučení mezinárodních publikací

Jako Global Leader pro oblast veřejného sektoru (Government Contracts) je Petr Kadlec doporučován mezinárodní publikací Who’s Who Legal. Jako odborník pro oblast soutěžního práva je Petr Kadlec doporučován mezinárodními publikacemi The Legal 500, Chambers a Who’s Who Legal.

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický, německý, francouzský, ruský
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul JUDr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2003), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (1998), titul Bc. v oboru politologie
 • Semestrální stáže na univerzitách v Německu – Humboldtova univerzita v Berlíně (2000/2001), Univerzita Bayreuth (1998), Dánsku – Kodaňská univerzita (1996) a USA – Georgetown University ve Washingtonu, DC (1995)
 • komplexní právní poradenství veřejným i sektorovým zadavatelům při přípravě a organizaci otevřených, užších a jednacích řízení s uveřejněním i bez uveřejnění, jakož i soutěžního dialogu
 • poradenství při významných projektech implementace informačních systémů a systémové integrace ve veřejné správě a ve státem kontrolovaných podnicích, včetně narovnání a změny smluvních vztahů
 • poradenství státem kontrolovanému podniku v souvislosti se stížností Evropské komisi na poskytnutí protiprávní veřejné podpory
 • poradenství příjemcům dotací z fondů EU v souvislosti s odvody pro porušení rozpočtové kázně
 • zastupování ve správních a navazujících soudních řízeních v oblasti EIA, rozhodování o umisťování a povolování staveb a o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny u významných projektů ve veřejném zájmu v oblasti dopravní infrastruktury
 • zastupování dodavatelů v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s námitkami proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze strany zadavatele a v soudním řízení ve věci přezkumu příslušného správního rozhodnutí
 • poskytování poradenství veřejnému sektoru při nákupech dopravních letounů a vojenské techniky
 • poradenství konsorciu uchazečů v zadávacím řízení na dodávku a služby v souvislosti s provozem systémů výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice
 • poskytování komplexního právního poradenství v rámci pilotního projektu PPP v oblasti zdravotnictví
 • poradenství významnému poskytovateli pojišťovacích služeb ve věci soutěžněprávních aspektů vytvoření společného podniku, jež bylo předmětem schválení Evropské komise
 • poradenství v souvislosti s několika řízeními u ÚOHS týkajícími se povolení spojení soutěžitelů v oblasti průmyslové výroby
 • poradenství společnosti s dominantním postavením na trhu ohledně dodržování soutěžněprávních předpisů
 • poradenství distributorovi výpočetní techniky ohledně soutěžněprávních aspektů distribučních smluv
 • poradenství společnosti působící v oblasti výstavby plynovodů ve sporech vzniklých v souvislosti s plněním smluv o výstavbě plynovodů v Rusku
 • poradenství izraelskému investorovi ohledně otázek týkajících se životního prostředí při využívání stávajících průmyslových objektů pro jiné průmyslové účely včetně EIA a integrovaného povolení pro zahájení výroby a nakládání s nebezpečnými odpady
 • provedení právní analýzy a přípravy metodiky pro uplatnění zásady odpovědnosti znečišťovatele za ekologické škody v rámci projektů revitalizace průmyslových objektů financovaných z fondů EU
 • poradenství v záležitostech autorského práva, databází a hospodářské soutěže v souvislosti se zpracováním zpráv a monitoringem médií
 • poradenství v záležitostech průmyslových vzorů a nekalé soutěže v souvislosti se správou a výstavbou reklamních zařízení
 • poradenství v otázkách licenčních smluv a dohod o výzkumu a vývoji v oblasti energetiky
 • poradenství průmyslovému podniku ve věci soudního sporu a stížnosti u ÚOHS týkající se významného projektu implementace informačního systému ERP
 • poradenství finanční instituci v souvislosti s outsourcingem veškerých služeb v oblasti IT
 • poradenství významné telekomunikační společnosti v souvislosti s šetřením due diligence pro účely IPO
 • poradenství v oblasti aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím
 • poradenství v souvislosti s předáváním citlivých osobních údajů do zahraničí
Články - Rubriky
Odborný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťoval pro Ministerstvo obrany České republiky dlouhodobé právní poradenství při přípravě a vyjednávání mezivládní smlouvy na nákup izraelského systému protivzdušné obrany SPYDER od státní společnosti Rafael Advanced Defense Systems Ltd. pro Armádu České republiky za 13,7 miliardy Kč (včetně DPH), jakož i smlouvy na servis tohoto systému za […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 13. 10. 2020 zveřejnila čtvrté doplnění svého sdělení z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Podle Dočasného rámce mohou být poskytovány (i) přímé granty do výše 800 tis. euro (ii) záruky za úvěry, (iii) […]
Zdroj: E15 (23. 4. 2020) Městský soud v Praze zrušil od 27. dubna čtyři opatření omezující volný pohyb, služby a maloobchod. Nebyla totiž vydána v režimu krizového zákona. Přestože to vláda ještě může napravit, otevírá verdikt podle advokáta Petra Kadlece z právní kanceláře HAVEL & PARTNERS cestu k žalobám o náhradu škody.  Jak rozhodnutí Městského soudu […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 3. 4. 2020 novelizovala své sdělení z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Původní znění Dočasného rámce jsme pro Vás již shrnuli dříve.[2] Zpřesnění podmínek kumulace jednotlivých typů podpor: Komise upřesnila podmínky kumulace jednotlivých […]
Autoři: Petr Kadlec, Štěpán Štarha Pandemie koronaviru vede k náhlému strmému nárůstu poptávky po některých komoditách a k jejich celkovému nedostatku. Vedle vlny solidarity se bohužel můžeme setkávat i s případy excesivních cen účtovaných ve snaze využít nastalou situaci ve vlastní ekonomický prospěch. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) již deklaroval svou připravenost zasáhnout proti soutěžitelům, kteří současnou […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 19. 3. 2020 zveřejnila sdělení „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Komise uznala, že současná situace v členských zemích EU představuje vážnou poruchu v hospodářství členského státu ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o […]
Autoři: Josef Hlavička, Petr Kadlec, František Korbel Vláda vyhlásila nouzový stav na území celého státu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronavirového onemocnění COVID-19 na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., a to s účinností od 12. března 2020 od 14:00 na dobu 30 dnů. Stěžejním orgánem krizového řízení je dle zákona č. […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství společnosti Česká pošta, s. p. při úspěšné notifikaci veřejné podpory na financování provozu informačního systému datových schránek v letech 2018 – 2022 a na financování čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby v letech 2013 – 2017. Celková výše veřejné podpory jen za uvedená období […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross