Mgr. Barbara Fikarová

Advokátka
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
barbara.fikarova@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Barbara Fikarová se specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména oblast veřejných zakázek a koncesních řízení. Dále se zaměřuje na poskytování právního poradenství v oblasti správního práva a na poradenství k projektům spolufinancovaným z operačních programů EU.

V oblasti veřejného sektoru, zejména veřejných zakázek a koncesí, se specializuje na poskytování komplexního právního poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí (jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů), včetně poradenství při přípravě a organizaci zadávacích a koncesních řízení, účasti dodavatelů v těchto řízeních, při podávání a vyřizování námitek či zpracování odborných posudků a analýz dané problematiky. V rámci praxe se mimo jiné podílela na zastupování mnoha klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví.

S naší advokátní kanceláří spolupracuje na různých pozicích již od roku 2008.

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora 
Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2013), titul Mgr.
 • poradenství zadavateli (ústřednímu orgánu státní správy) při přípravě a organizaci zadávacího řízení veřejné zakázky v oblasti IT služeb
 • poradenství zadavateli (ústřednímu orgánu státní správy) při organizaci několika zadávacích řízení v oblasti IT a poradenských služeb
 • poradenství zadavateli (městu) coby centrálnímu zadavateli při organizaci zadávacího řízení na výběr pojistitele pro zadavatele a jeho podřízené organizace
 • poradenství zadavateli (městu) při organizaci zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy a následných dílčích realizačních smluv s provozovateli desítek kotelen
 • poradenství významné mezinárodní společnosti v oblasti IT v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
 • poradenství poskytovateli dotace v souvislosti s kontrolou více než 300 projektů spolufinancovaných z operačního programu EU v oblasti životního prostředí
 • poradenství v oblasti aplikace „in-house“ výjimky při zadávání veřejných zakázek
 • zpracování interních směrnic, manuálů postupu a metodik pro zadávání veřejných zakázek
 • poradenství v oblasti aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím
Články - Rubriky
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS jako právní poradce Technické správy komunikací (TSK) zajišťovala organizaci výběrového řízení na dodavatele kompletní rekonstrukce Libeňského mostu v Praze, realizovanou metodou Design & Build, kdy zhotovitel stavbu nejen staví, ale též projektuje. Zhotovitelem bude firma Metrostav TBR, která celkovou opravu mostu i komunikací včetně dalších úprav vysoutěžila za nabídkovou cenu […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross