Mgr. Mária Kopecká

Senior advokátka
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
maria.kopecka@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Mária Kopecká se specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména na oblast veřejných zakázek a koncesních řízení. Dále se zaměřuje na poskytování právního poradenství v oblasti obecního práva a na poradenství k projektům spolufinancovaným z operačních programů EU. Významnou specializaci Márie Kopecké představuje právní poradenství při zajišťování dopravní obslužnosti.

V oblasti veřejného sektoru, zejména veřejných zakázek a koncesí, se specializuje na poskytování komplexního právního poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí (jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů), včetně poradenství při přípravě a organizaci zadávacích řízení, účasti dodavatelů v těchto řízeních či zpracování odborných posudků a analýz dané problematiky. V rámci praxe se mimo jiné podílela na zastupování mnoha klientů v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví.

V oblasti dopravy se zaměřuje na komplexní právní poradenství při zajišťování dopravní obslužnosti na úrovni obcí a krajů a při plnění závazků veřejných služeb v hromadné dopravě.

S naší advokátní kanceláří spolupracuje na různých pozicích již od roku 2012.

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora

Publikace

 • Mohou dodavatelé omezit svou odpovědnost při podání společné nabídky?, Veřejné zakázky v praxi, červenec 2018
 • Nová nařízení vlády vs. smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti, Veřejné zakázky v praxi, březen 2017
 • Dvoufázové otevírání obálek aneb dvouobálková metoda, Veřejné zakázky v praxi, listopad 2016
 • Hodnocení členů týmu – praktické aspekty a první zkušenosti, Veřejné zakázky v praxi, červenec 2016
 • Méně formalistických vyloučení - rozšířená možnost objasnění a doplnění nabídky v novém ZZVZ, E-pravo.cz, prosinec 2015
 • Praktické otázky spojení se zápisem na blacklist, Veřejné zakázky v praxi, červenec 2015
Jazyky
český, slovenský, anglický
Vzdělání
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2014), titul Mgr
 • poradenství zadavateli (územní samosprávní celek) při realizaci koncesního řízení na výběr soukromého partnera pro revitalizaci a provoz kulturního domu
 • poradenství zadavateli (územní samosprávní celek) při administraci zadávacího řízení na zajištění dopravní obslužnosti na území kraje
 • poradenství sektorovému zadavateli (provozovateli elektroenergetické přenosové soustavy ČR) související s uplatňováním nároků při porušení smlouvy na plnění veřejné zakázky
 • poradenství zadavateli při administraci zadávacího řízení v oblasti IT v souvislosti s dodávkou informačního systému
 • právní poradenství územnímu samosprávnímu celku v souvislosti se zajišťováním dopravní obslužnosti vlastním dopravním podnikem
 • právní poradenství územnímu samosprávnímu celku při pronájmu a propachtování obecního majetku soukromému subjektu
 • poradenství zadavateli (ústřednímu orgánu státní správy) v několika řízeních o přezkumu úkonů zadavatele
 • poradenství poskytovateli dotace v souvislosti s kontrolou více než 100 projektů spolufinancovaných z operačního programu EU v oblasti životního prostředí
 • poradenství několika příjemcům dotací z fondů EU v souvislosti s odvody pro porušení rozpočtové kázně
 • tvorba interních směrnic na zadávání veřejných zakázek pro územní samosprávní celky
V advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS je již tradičně začátek druhého pololetí spojený s vlnou kariérních postupů. Novými partnery kanceláře se k 1. červenci 2022 stávají Martin Ráž a Dalibor Kovář a kariérně postupuje i dalších 12 právníků na třech úrovních seniority. „Špičkovou právnickou firmu udrží na vrcholu jedině vynikající právníci. I proto u nás rozvíjíme motivační prostředí […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross