Mgr. Kamila Kulhánková

Vedoucí advokátka
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
kamila.kulhankova@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Kamila Kulhánková se specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména na oblast veřejných zakázek, koncesních řízení a dále na poradenství k projektům spolufinancovaným z operačních programů EU.

V oblasti veřejného sektoru, zejména veřejných zakázek a koncesí, se specializuje na poskytování komplexního právního poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí (jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů), včetně poradenství při přípravě a organizaci zadávacích/koncesních řízení, účasti dodavatelů v těchto řízeních či zpracování analýz dané problematiky.

V oblasti operačních programů EU poskytuje poradenství jak poskytovatelům dotací při kontrole veřejných zakázek spolufinancovaných z operačních programů EU, tak příjemcům dotací v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek kofinancovaných z operačních programů EU. Dále se zaměřuje na zpracování odborných posudků k posouzení splnění podmínek pro spolufinancování projektů z operačních programů EU.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2010), titul Mgr.
 • poradenství zadavateli při organizaci několika veřejných zakázek v oblasti IT v souvislosti se zajištěním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 • poradenství sektorovému zadavateli (provozovateli železniční dopravy) při zadávání veřejné zakázky v oblasti IT formou jednacího řízení s uveřejněním s využitím dialogu
 • poradenství zadavateli (provozovateli elektroenergetické přenosové soustavy v CŘ) v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky v oblasti IT formou jednacího řízení s uveřejněním s využitím dialogu
 • poradenství zadavateli (ústřední orgán státní správy) při realizaci zadávacího řízení v oblasti IT
 • poradenství zadavateli (státní příspěvková organizace) při realizaci několika zadávacích řízení v rámci projektu na obnovu národní kulturní památky
 • poradenství několika zadavatelům (územní samosprávné celky) při realizaci zadávacích řízení na rekonstrukci a modernizaci úpraven vody
 • poradenství zadavateli (územní samosprávný celek) při realizaci zadávacího řízení na pořízení startovacích bytů
 • poradenství zadavateli (územní samosprávný celek) při organizaci zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy a následných dílčích realizačních smluv na privatizaci bytového fondu
 • poradenství poskytovateli dotace v souvislosti s kontrolou více než 300 projektů spolufinancovaných z operačního programu EU v oblasti životního prostředí, včetně kontrol projektů na výstavbu vodohospodářské infrastruktury
 • poradenství poskytovateli dotace v souvislosti s kontrolou projektů týkajících se oblasti IT a spolufinancovaných z operačního programu EU
 • poradenství několika příjemcům dotací z fondů EU v souvislosti s odvody pro porušení rozpočtové kázně
 • poradenství příjemci dotace (člen nadnárodního koncernu) v souvislosti s realizací výběrových řízení na zakázky spolufinancované z operačního programu EU a směřující k výstavbě a vybavení high-tech opravárenského centra 
Specializovaný tým kanceláře HAVEL & PARTNERS pod vedením partnera Josefa Hlavičky a vedoucí advokátky Kamily Kulhánkové úspěšně zajišťoval organizaci architektonické soutěže na podobu nové budovy Vltavské filharmonie v Praze. Jejím vítězem se stalo dánské studio Bjarke Ingels Group. Unikátní stavba, která vyroste na Bubenském nábřeží v blízkosti stanice metra Vltavská, by podle plánů vedení města měla být […]
V rámci svých pro bono aktivit organizovala advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS pro Nadaci rodiny Vlčkových architektonický workshop, v němž odborná porota vybírala vítězný návrh pro rekonstrukci usedlosti Cibulka v Praze. Nadace zde plánuje vybudovat dětský hospic s paliativním centrem. Novou podobu tohoto historického komplexu v pražských Košířích navrhne vítězné studio Petr Hájek Architekti.   Odborný […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS navazuje na svůj úspěšný rok další vlnou interních povýšení. Dosavadní partneři Veronika Dvořáková a Ivan Rámeš se stávají společníky kanceláře, z pozice counsel se od 1. 1. 2022 na post partnerů posouvají Lenka Štiková Gachová, Michal Smrček a Josef Žaloudek. Interní povýšení zaznamenalo také dalších 12 advokátů na […]
Zdroj: Architect+ (únor 2021) Rozhovor s Josefem Hlavičkou, partnerem advokátní kanceláře, a Kamilou Kulhánkovou, senior advokátkou advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, organizátory soutěže. Správa železnic (SŽ) zveřejnila podobu železničního terminálu Praha-východ. Nový terminál je zcela výjimečný projekt. Josef Hlavička: Terminál bude svým architektonickým i technickým řešením symbolizovat novou éru železniční dopravy a infrastruktury v České […]
Specializovaný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajistil pro Správu železnic komplexní administraci mezinárodní architektonické soutěže, ve které se vybíral návrh budoucí podoby prvního terminálu pro vysokorychlostní železnici v České republice. Partner kanceláře Josef Hlavička a senior advokátka Kamila Kulhánková ze specializovaného týmu pro veřejný sektor zajistili nejen právní poradenství, ale také celkovou organizaci soutěže včetně […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross