Trestní právo

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naše kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti trestního práva, a to jak ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob včetně criminal compliance, tak i pro fyzické osoby.

OBHAJOBA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

Obhajoba spočívá v právním zastoupení a ochraně práv a zájmů podezřelých a obviněných osob v trestním řízení.

DAŇOVÁ KRIMINALITA

Právní služby poskytujeme ve všech věcech, se zvláštní specializací na majetkové a hospodářské trestné činy, zejména daňové.

CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM

Právnická osoba může být trestně odpovědná a může jí být uložen trest, například peněžitý trest do výše téměř 1,5 miliardy Kč, zákaz plnění veřejných zakázek, uveřejnění rozsudku atd.

Právnická osoba se může trestní odpovědnosti zprostit, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ni bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Toho je možné dosáhnout zejména prostřednictvím criminal compliance programu, který je uceleným systémem interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na protiprávní jednání.

Criminal compliance program připravíme na míru klientovi a v souladu s požadavky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a praxe. Součástí přípravy může být související poradenství, zejména pomoc při implementaci, příslušná školení atd.

Provádíme rovněž audit (revizi) stávajících programů, včetně návrhů na zlepšení.

ANALÝZY A KONZULTACE

Posoudíme zamýšlenou obchodní či soukromou transakci či jednání z pohledu trestního práva.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ A ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÉHO

Pomáháme poškozeným a osobám dotčeným trestním řízením – připravíme a podáme oznámení o skutečnostech nasvědčujících, že mohl být spáchán trestný čin, a zastupujeme poškozeného v trestním řízení, včetně uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy či návrhu na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obviněného.

PRÁVNÍ POMOC PŘI ÚKONU TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

Poskytujeme okamžitou a efektivní pomoc při jednotlivých úkonech orgánů
činných v trestním řízení, například při podání vysvětlení, výslechu svědka, žádosti policejního orgánu o informace, domovní prohlídce či prohlídce jiných prostor a pozemků, zajištění věcí atd.

INTERNÍ VYŠETŘOVÁNÍ

Provádíme nezávislé vyšetřování podezření na nezákonné jednání v rámci právnické osoby, včetně posouzení věci a návrhů opatření a postupů.

ŠKOLENÍ

Předáváme informace a zkušenosti o trestním právu.

SPOLUPRÁCE S AK SEIFERT A PARTNEŘI

Právní služby v oblasti trestního práva zajišťujeme formou exkluzivní spolupráce s advokátní kanceláří SEIFERT A PARTNEŘI (www.akseifert.cz) vedenou předním českým obhájcem a specialistou Filipem Seifertem. Advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI se umístila v soutěži Právnická firma roku 2017–2022 mezi velmi doporučovanými kancelářemi pro trestní právo.

Články - Rubriky
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS předala v rámci vyhlašování soutěže Právník roku 2017 šek v hodnotě 100 000 korun neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí. Ta již 26 let poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů. Darované finanční prostředky spolek použije na přímou peněžitou pomoc obětem či jejich pozůstalým.     „Charitativní […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross