Mgr. Martin Ráž, M.Jur.

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
martin.raz@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Martin Ráž se specializuje na problematiku nemovitostí, stavebnictví a smluv o dílo v širším slova smyslu včetně sporů z nich, dále na podporu exportu a mezinárodní právo soukromé (přeshraniční obchody a investice) a komplexní soudní a správní řízení, šířeji pak na problematiku veřejného sektoru, regulace a obchodních smluv jakéhokoliv typu.

Podílel se na několika stovkách transakcí, obchodních případů a sporů, a to především v oblasti českého obchodního práva a evropského práva.

V oblasti soudních, správních a rozhodčích řízení se zaměřuje na případy z oblasti správního soudnictví, ale také na klasickou obchodní a občanskoprávní agendu, jakož i na případy s evropským a zahraničním prvkem, obecně pak též na problematické obchodní případy, které zpravidla zahrnují prvky sporné, exekuční či insolvenční agendy v návaznosti na neplnění smluv a další komplikace.

V oblasti veřejného sektoru a regulace se zaměřuje především na problematiku vnitřního trhu EU, zadávání veřejných zakázek, právo veřejné podpory a právo ochrany životního prostředí.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval zhruba devět a půl roku v přední mezinárodní advokátní kanceláři působící na českém trhu.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora
Oxford and Cambridge Alumni Society Czech Republic
Common Law Society
Česká společnost pro evropské a srovnávací právo

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • University of Wales, Cardiff, Velká Británie (2001) Diploma in Legal Studies (Distinction)Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul Mgr. (summa cum laude)University of Oxford, Oxford, Velká Británie (2009), titul M.Jur. (Distinction)
 • příprava, vyjednávání a poradenství při uzavírání i plnění série sedmi smluv o dílo týkající se výstavby výrobního závodu v chemickém průmyslu a dodávek různých jeho technologií, v hodnotě více než 10 miliard Kč
 • právní služby při jednání o narovnání a paralelní přípravě na případnou arbitráž či soud, týkající se významných stavebních děl s překročeným časem výstavby a rozpočtem (rezidenční, kancelářské i průmyslové projekty)
 • mnoho klasických „nemovitostních“ transakcí (převody, pronájmy), zejména v odvětví industriálních nemovitostí, ale též kancelářských budov, včetně share deal koncepcí či variantních smluv s pozdější volbou postupu kupujícím (share nebo asset deal)
 • smlouvy o dílo týkající se výstavby továren v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu
 • účast na zastupování v soudních sporech s mezinárodním prvkem, včetně uznání a výkonu soudních rozhodnutí vydaných mimo EU (např. Austrálie, různé americké státy) či dokazování cizího hmotného práva
 • účast na zastupování v komplexních sporech zahrnujících zpravidla několik řízení soudních i správních, případně též řízení na úrovni EU, jakož i právní poradenství v souvisejících oblastech hmotného práva a přípravu podkladů pro celkovou strategii klienta, a to na straně významných českých veřejnoprávních korporací či společnosti s veřejnoprávní účastí
 • poradenství v zadávacích řízeních na významné veřejné zakázky týkající se investiční výstavby (včetně výstavby petrochemické nebo dopravní infrastruktury), nákupu strojních zařízení či komodit a pořizování komplexních služeb, zpravidla na straně zadavatele
 • nákup závodu (assets) z cizozemského insolvenčního řízení pro českého klienta
 • obchodní smlouvy týkající se pronájmu kolejových vozidel, tj. vlakových jednotek
 • četné právní služby týkající se správy a užívání přístavní infrastruktury
 • obchodní smlouvy v oblasti metalurgie (suroviny i hotové produkty)
 • „právní archeologie“ v souvislosti s řešením nejasných současných dopadů privatizací a restitucí na nemovitý majetek
 • právní služby týkající se ochrany majetku v hodnotě 350 mil. Kč před nepřátelským převzetím skrze soudní spory
 • poradenství v oblasti transferů majetku formou obchodních smluv za účasti veřejnoprávních korporací či společností s veřejnoprávní účastí
 • poradenství v oblasti přípravy PPP projektů na straně zadavatele pro několik významných českých veřejnoprávních korporací a rovněž PPP projektů na Slovensku
 • účast na projektech v oblastech fúzí a akvizic, due diligence, corporate governance či financování společností, zpravidla na straně samotné společnosti, příp. majoritního akcionáře
Články - Rubriky
V letošním ročníku soutěže organizované publikací CIJ (Construction and Investment Journal) Europe, předním poskytovatelem online a tištěného zpravodajství z oboru realit, byla v této oblasti jako nejlepší advokátní kancelář v ČR vyhodnocena HAVEL & PARTNERS. Pro specializovaný tým kanceláře v oboru nemovitostního práva se jedná o další úspěch poté, co HAVEL & PARTNERS získala letos v listopadu ocenění v kategorii developerské a […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytovala právní poradenství developerské společnosti Sekyra Group při akvizici zbývajících pozemků v okolí Smíchovského nádraží v Praze od společnosti České dráhy. Na pozemcích již vyrůstá rozsáhlý projekt Smíchov City, v němž by po dokončení mělo nově žít a pracovat zhruba 12 tisíc lidí. Transakce se svou celkovou kupní cenou řadí mezi největší na […]
Autoři: Lukáš Syrový, Marek Lošan, Martin Ráž, Jakub Vojtěch Nejvyšší soud se ve svém nejnovějším rozsudku[1] zabýval platností povinnosti uzavřít kupní smlouvu a platností smluvní pokuty, které byly sjednány v trojstranné rezervační smlouvě uzavřené mezi realitním zprostředkovatelem, vlastníkem nemovitosti a zájemcem v postavení spotřebitele. Závěry tohoto rozhodnutí mají významné dopady na stávající praxi v oblasti zprostředkování nemovitostí a představují doposud nejdůležitější […]
Zdroj: Estate magazín Český trh nájemního bydlení prochází změnou. Kvůli drahým bytům a hypotékám výrazně narostla POPTÁVKA PO NÁJMECH, což tlačí vzhůru i ceny nájemného. Zatím ovšem trhu dominuje roztříštěná nabídka individuálních pronajímatelů. Na nástup silného sektoru institucionálních nájemních projektů, které by změnily i zažitá pravidla, si bude muset Česko ještě počkat, shodují se experti […]
Zdroj: Building World (1/2023) Autor: Martin Ráž, Dominika Hřebačková Držíte léta kus pozemku napsaný v katastru na jinou osobu a „nedá se s tím hnout“? Ve skutečnosti se dá. Pokud jej držíte alespoň 20 let, může pomoci institut mimořádného vydržení. Není úplně jednoduché se jej u soudu domoci, ale pokud se to podaří, je možné […]
Zdroj: Estate (listopad 2022) Než koupíte jakoukoli nemovitost, je zcela na místě si pečlivě prověřit nejen prodávajícího, ale taky jestli na nemovitosti neváznou nějaká právní omezení. Ta totiž mohou vylučovat koupi nebo pro převod nemovitosti vyžadují zvláštní podmínky. Jedním z takových případů je například předkupní právo. V jakých případech se uplatňuje? Vysvětlují právníci z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. […]
Zdroj: Building World (září 2022) Autoři: Martin Ráž, Jan Šplíchal Faktorů, které výrazně ovlivňují výši stavebních nákladů je mnoho – neustále se zvyšující inflace, nedostatek stavebních materiálů, rostoucí ceny energií, nedostatek pracovní síly ve stavebnictví, a v neposlední řadě též válka rozpoutaná ruskou agresí na Ukrajině. Nechcete-li se tedy v průběhu stavby dočkat nepříjemného překvapení, že kvůli […]
V advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS je již tradičně začátek druhého pololetí spojený s vlnou kariérních postupů. Novými partnery kanceláře se k 1. červenci 2022 stávají Martin Ráž a Dalibor Kovář a kariérně postupuje i dalších 12 právníků na třech úrovních seniority. „Špičkovou právnickou firmu udrží na vrcholu jedině vynikající právníci. I proto u nás rozvíjíme motivační prostředí […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross