JUDr. Petr Řezníček

Advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
petr.reznicek@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Petr Řezníček se specializuje na soudní a rozhodčí řízení, a to zejména pak na soudní spory vyplývající ze závazkového práva smluvního i deliktního v podobě náhrady majetkové a nemajetkové újmy a dále na spory vyplývající z práva obchodního. Věnuje se také sportovnímu právu.

V oblasti soudních sporů se v uplynulých letech účastnil jak na straně žalujících, tak na straně žalovaných, řady soudních sporů v celkové hodnotě několika miliard korun českých, a to zejména pro klienty z odvětví pojišťovnictví, železniční dopravy nebo subjektů z veřejného sektoru.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2024 pracoval téměř sedm let v přední české advokátní kanceláři, kde poskytoval právní služby nejvýznamnějším českým společnostem a také organizačním složkám státu v rámci jejich sporné agendy zejména v oblasti občanského práva. Z dřívějšího působení v advokacii má také bohaté zkušenosti se zastupováním slabších smluvních stran v soudních sporech s podnikateli.

Členství v profesních sdruženích
Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
  • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2017), titul Mgr.
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2020), titul JUDr.
  • zastupování předního českého železničního dopravce ve sporech o vlastnictví nemovitých věcí využívaných pro provoz železniční dopravy a poradenství ve sporech o nároky z vadného plnění při dodávkách železničních vozidel
  • poradenství významným klientům z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví při zavádění institutu hromadných žalob do českého právního řádu
  • zastupování jedné z nejvýznamnějších tuzemských pojišťoven ve sporech o platnost pojistných smluv a nároky z toho vyplývajících
  • zastupování přední tuzemské pojišťovny ve sporech o pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při výkonu profese
  • poradenství významnému subjektu z oblasti pojišťovnictví při řízení rizik a strategické komunikaci v rámci sporné agendy
  • zastupování významného subjektu pro poskytování dotací v České republice ve sporu o dorovnání protiplnění při vytěsnění minoritních akcionářů

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross