JUDr. Ondřej Mocek

Advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
ondrej.mocek@havelpartners.cz
Právní specializace

Ondřej Mocek se specializuje na řešení sporů v civilním, insolvenčním a arbitrážním řízení, včetně následného výkonu rozhodnutí v České republice i v zahraničí. Věnuje se zejména právu občanskému, obchodnímu, unijnímu a mezinárodnímu právu soukromému. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v rámci komplikovaných sporů s mezinárodním přesahem a mezinárodními prvky. Podílí se na řešení (nejen) obchodních sporů v hodnotě miliard korun českých.

Poskytuje rovněž právní poradenství privátním klientům, kterým pomáhá s ochranou a správou jejich osobního a rodinného majetku či s mezigeneračním transferem tohoto majetku. Ondřej zastupuje klienty také ve složitých a komplexních sporech v oblasti rodinného a dědického práva.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2019 pracoval v rámci několika českých advokátních kanceláří a na Mezinárodním odboru civilním Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Členství v profesních sdruženích
Česká advokátní komora
Unie rodinných advokátů
Společnost pro církevní právo
Česká společnost pro mezinárodní právo
Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů (jako uznaný správce)

Jazyky
český, anglický, francouzský
Vzdělání
  • Université Grenoble Alpes, Grenoble, Francie (2023), jednosemestrální studijní pobyt zaměřený na francouzské právo občanské a rodinné
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Česká republika (2020), titul JUDr.
  • British Law Centre in Prague & University of Cambridge, United Kingdom (2020), Diploma in English Law & Practical Legal Skills
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Česká republika (2019), titul Mgr.
  • Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, Francie (2018), Diplôme d’études de l’Union européenne
  • Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, Francie (2018), dvousemestrální studijní pobyt zaměřený na francouzské právo občanské a obchodní
Zdroj: Soudní rozhledy 6/2021,Autoři: Jan Šturm, Juraj Dubovský, Ondřej Mocek Úvod a vymezení diskutované právní otázky Dne 17. 3. 2020 vydal NS rozsudek sp. zn. 26 Cdo 1524/2019 Rc 94/2020 týkající se mimo jiné problematiky právního režimu přezkumu oprávněnosti výpovědi podnájemní smlouvy. Závěry zde vyslovené NS nedlouho poté potvrdil ve svém rozsudku z 22. 9. […]
Zdroj: Eprávo.cz Autoři: Dušan Sedláček, Jan Šturm, Ondřej Mocek Dokazování, resp. provádění důkazů, je velmi často kritickým krokem při řešení sporů (nejen) v arbitrážních řízeních; o to spíše v rozhodčích řízeních mezinárodních, kde závazná pravidla pro dokazování obvykle neexistují. Řešení otázky průběhu dokazování nabývá na významu v současné době, kdy v důsledku pandemie COVID-19 je limitována možnost osobní účasti na ústních […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross