JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Právní expertka
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
renata.sinova@havelpartners.cz
Právní specializace

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. se specializuje na oblast civilně procesního práva. V jeho rámci se věnuje vedle jeho základních institutů, jako jsou např. procesní podmínky, také oblasti exekucí se zaměřením na ochranu a obranu povinného a třetích osob proti exekucím vedeným neoprávněně nebo v nepřípustném rozsahu. Dlouhodobě se profiluje rovněž ve sféře nesporného soudnictví souvisícího s její druhou profesní specializací, jíž je rodinné právo.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, rigorózní řízení a doktorský studijní program pak absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci magisterských studií získala stipendium francouzské vlády, kterým financovala pobyt na Université Saint Martin D´Heres v Grenoblu, později v roce 2008 získala status hostujícího profesora na School of Law, Berkeley Kalifornie. Přednášela také na University of San Diego, Université D´Auvergne (Clermont-Ferrand) nebo Université La Rochelle.

Je odbornou asistentkou civilně procesního a rodinného práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí od ukončení svých magisterských studií v roce 2001. V letech 2012–2013 byla členkou komise Ministerstva spravedlnosti České republiky pro harmonizaci procesního práva s novým občanským zákoníkem, v letech 2012–2014 pak členkou komise pro rekodifikace procesního práva na Slovensku. V roce 2016 byla na Slovensku také jmenována členkou komise pro rekodifikace práva hmotného. Dlouhodobě spolupracuje s Justiční akademií jako její lektorka a s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí jako jeho externí konzultant.

Vedle řady článků je hlavní autorkou učebnicové řady zaměřené na civilní právo procesní (C.H.Beck, 2014 a 2015), spoluautorkou komentářů k občanskému soudnímu řádu (Wolters Kluwer, 2009 a C.H.Beck, 2013 a 2017) a autorkou rozsáhlých pasáží čtvrtého dílu velkého komentáře k občanskému zákoníku pod vedením doc. Melzera a doc. Tégla (Leges, 2016). Je hlavní spoluautorkou monografické řady zaměřené na rodinněprávní instituty vycházející v nakladatelství Leges (Manželství, Rozvod manželství, Řízení ve věcech rodinněprávních, Rodičovská odpovědnost).

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala dva roky v oblasti opatrovnického soudnictví a předtím také v moravské advokátní kanceláři zaměřené na rodinněprávní a občanskoprávní praxi.

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross