JUDr. Kamil Kovaříček

Advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
kamil.kovaricek@havelpartners.cz
Právní specializace

Kamil Kovaříček se specializuje na oblast práva obchodních společností, právní aspekty budování a správy koncernových uskupení a holdingových struktur a spornou agendu týkající se obchodních společností. Dále se zaměřuje na přeměny obchodních společností, závazkové právo a další aspekty obchodního práva.

V současné době je interním studentem doktorského programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřením na obchodní právo, kde se zabývá tématem nakládání s vlastním kapitálem obchodních společností a oblasti střetů zájmů, které vznikají uvnitř kapitálových společností.

Spolupráci s naší advokátní kanceláří zahájil již v době studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2015.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2022), titul JUDr.Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2018), titul Mgr.
 • poradenství při zakládání osobních holdingových struktur privátním klientům s důrazem na zajištění potřeb rodiny, mezigeneračního transferu kapitálu a diverzifikaci rizik
 • právní služby v souvislosti se spory mezi společnostmi a minoritními akcionáři včetně zastupování v souvisejících soudních řízeních
 • implementace opčního programu pro členy představenstva akciové společnosti
 • zastupování zahraničního klienta při koupi významné české společnosti v oblasti strojírenství
 • poradenství v oblasti korporačního práva předním českým společnostem a dceřiným společnostem zahraničních investorů
 • poradenství při vnitrostátních a přeshraničních přeměnách obchodních společností
 • poradenství českým i zahraničním klientům při akvizicích a při souvisejících post-akvizičních restrukturalizacích
 • právní služby poskytnuté poškozeným obchodním společnostem v trestních řízeních
 • poradenství při vytváření joint venture včetně přípravy a vyjednávání podmínek jejich řízení a nastavení pravidel jednání mezi společníky
 • právní služby při zakládání obchodních společností, organizačních složek, spolků a investičních fondů a při realizaci korporátních změn
 • poradenství společnostem a akcionářům v souvislosti s realizací valných hromad
 • poradenství v souvislosti se zakládáním svěřenských fondů
Články - Rubriky

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross