JUDr. Lenka Ostró, LL.M.

Advokátka
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
lenka.ostro@havelpartners.sk
Právní specializace
Podnikatelské obory

Lenka Ostró sa špecializuje najmä na oblasť farmaceutického, zmluvného a pracovného práva, pričom ako správkyňa konkurznej podstaty poskytuje právne poradenstvo aj v oblasti konkurzného práva a súdnych sporov. V oblasti pracovného práva klientom poskytuje právne poradenstvo pokrývajúce ich každodenné potreby vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami vrátane právneho poradenstva v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním a pôsobením odborovej organizácie v spoločnosti. V oblasti farmaceutického práva klientom poskytuje právne poradenstvo tak v oblasti regulatoriky, ako aj v oblasti reklamy liekov a zdravotníckych pomôcok.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracovala v advokátskej kancelárii zameranej na oblasť konkurzného práva, pričom sa venovala predovšetkým sporovej agende.

Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátní komora

Jazyky
slovenský, anglický, maďarský
Vzdělání
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice (2013), titul Mgr.
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice (2015), titul JUDr.
  • Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko (2016), titul LL.M
Články - Rubriky
Autoři: František Neuwirth, Denisa Fuchsová, Lenka Ostró Přinášíme Vám aktualizovanou verzi komentovaného schématu regulace zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, které vychází ze současně platného legislativního rámce. Schéma shrnuje základní strukturu regulace, která se opírá o evropská nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) a 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR). Schéma pro ČR […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross