Mgr. Jan Šturm, LL.M.

Partner
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
jan.sturm@havelpartners.cz
Právní specializace

Jan Šturm je předním specialistou na řešení sporů před civilními soudy a v arbitrážním řízení. Jako právní poradce a advokát se podílel na řešení sporů v souhrnné hodnotě několika stovek miliard Kč. Je zapsaným rozhodcem u Londýnského arbitrážního soudu (LCIA), Vídeňského arbitrážního soudu (VIAC) a českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Při řešení sporů před soudy a v arbitrážích poskytoval právní poradenství nejvýznamnějším nadnárodním i českým společnostem a podnikatelům působícím mj. v oblasti energetiky, hutnictví, těžkého a lehkého strojírenství, bankovním sektoru, dopravě, stavebnictví a v informačních technologiích.

Jan Šturm má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů zejména v právně a technicky komplikovaných kauzách, a to i v řízeních se zahraničním prvkem. V souvislosti s řešením sporů poskytuje právní poradenství týkající se také alternativních (smírných) možností řešení.

V rámci řešení obchodních sporů se také zabývá zastupováním klientů v komplikovaných sporech souvisejících s právem duševního vlastnictví a ve sporech vyvolaných nekalou soutěží. V oblasti nekalé soutěže je mj. spoluautorem prestižního komentáře k českému občanskému zákoníku.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval téměř jedenáct let pro přední mezinárodní advokátní kancelář.

Členství v profesních sdruženích

 • London Court of International Arbitration (LCIA) – rozhodce
 • Vienna International Arbitral Centre (VIAC) - rozhodce
 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR - rozhodce
 • Česká advokátní komora – advokát a člen kárného senátu
 • Český institut pro popularizaci a revitalizaci arbitráže (CZIPRA) – člen
 • Rozhodčí centrum pro domény .CZ - nezávislý odborník pro řešení doménových sporů
Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • University College London (UCL), Právnická fakulta, Londýn, Velká Británie (2008), titul LL.M. (s vyznamenáním)
 • Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno (2004), titul Mgr.
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Právnická fakulta, Rotterdam, Nizozemí (2002)
 • právní poradenství významné společnosti z oblasti těžkého průmyslu v několika vzájemně souvisejících obchodních sporech s dodavatelem před českými soudy v souhrnné hodnotě sporných částek přesahující 31 miliard Kč
 • právní poradenství významné průmyslové společnosti v soudních sporech s dodavatelem technologického zařízení o částku přesahující 1 miliardu Kč
 • právní poradenství klientovi v souvislosti s dlouhodobým obchodním sporem se strategickým dodavatelem o částky přesahující v souhrnu 1 miliardu Kč
 • právní poradenství klientovi v souvislosti se soudní obranou proti neoprávněně uplatněným pohledávkám o celkové hodnotě pohledávek přesahující několik miliard Kč
 • právní poradenství klientovi v souvislosti se smírným mimosoudním narovnáním dlouhodobého obchodního sporu s dodavatelem strategické suroviny
 • právní poradenství významné české společnosti v souvislosti se soudním sporem týkajícím se zneužití ochranných známek a nekalé soutěže ze strany konkurence
 • právní poradenství klientovi při soudním přezkumu územního a stavebního povolení před správními soudy u stavebního investičního projektu v hodnotě téměř 37 miliard Kč
 • právní poradenství klientovi v souvislosti s několika kasačními stížnostmi před Nejvyšším správním soudem a týkajícími se chybného rozhodování orgánů daňové správy s významným potenciálním dopadem na hospodaření klienta
 • právní poradenství klientovi v souvislosti se soudním přezkumem stavebních povolení na významný infrastrukturní projekt o celkové hodnotě přesahující 10 miliard Kč
 • právní poradenství klientovi týkající se řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o přezkoumání postupu klienta v souvislosti se zakázkou o objemu přesahujícím 5 miliard Kč
 • právní poradenství českému klientovi při vyjednávání se zahraničními dodavateli ohledně komplexní smlouvy upravující dodávku strategických služeb v oblasti energetiky o objemu několika miliard Kč
 • právní poradenství českému klientovi při vyjednávání dlouhodobých smluv se zahraničními partnery o spolupráci v oblasti dopravy
 • právní poradenství v souvislosti se smluvním zajištěním obnovy významného technologického zařízení
 • právní poradenství při vyjednávání strategické smlouvy související s těžbou nerostů
 • právní poradenství české strojírenské společnosti v souvislosti s uplatněním nároků proti zahraničnímu dodavateli a související vyjednávání se zahraničním partnerem
 • právní poradenství významné české společnosti při vyjednávání smlouvy se zahraničním dodavatelem o dodávce kolejových vozidel v objemu přesahujícím 5 miliard Kč
 • právní poradenství významné telekomunikační společnosti v souvislosti s konsolidací jejího podnikání v České republice a souvisejícími korporátními přeměnami
Články - Rubriky
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti JSK Investments s.r.o. a jejím společníkům Simoně a Jaromírovi Kijonkovým při prodeji podílu ve společnosti Packeta s.r.o. Packeta je mateřská společnost významné tuzemské technologicko-logistické společnosti Zásilkovna, která působí nejen na českém trhu, ale i v dalších zemích EU. Jedná se o jednu z největších a nejvýznamnějších transakcí na […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v soudním sporu úspěšně zastupovala americkou společnost GoDaddy Inc., spadající do jedné z největších celosvětových platforem poskytujících registraci internetových domén. Společnost GoDaddy Inc. žaloval vlivný podnikatel s konexemi na Rusko a dožadoval se odstranění investigativních internetových článků. Zároveň požadoval finanční kompenzaci.   Specializovaný tým pro oblast soudních sporů, v čele s partnerem Janem Šturmem a […]
Zdroj: Týdeník Euro Autor: Jan Šturm Před více než rokem brněnský Nejvyšší soud svým revolučním rozhodnutím připravil české firmy (právnické osoby) o možnost požadovat omluvu či peněžitou kompenzaci v případě zásahu do jejich dobré pověsti. Verdikt Nejvyššího soudu obrátil dosavadní převažující rozhodovací praxi soudů o 180 stupňů. Pokud by totiž vaši firmu pomluvil nepřející soused […]
Odborníci advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS zajišťovali pro největší českou společnost ŠKODA AUTO patřící do koncernu Volkswagen komplexní právní podporu při řešení sporů o užívání označení ŠKODA. Dlouholeté spory se strojírenskými společnostmi ze Škoda Group, které spadají pod skupinu PPF, ukončila dohoda všech stran o převodu práv k ochranným známkám ŠKODA. Dohoda odstraňuje neshody týkající se mnohaletého souběžného […]
Zdroj: Hospodářské novinyAutor: Jan Šturm Vlastníte firmu a nepohodnete se s vlivnými ekology. Ti na web napíšou, že vaše společnost podvádí na dotacích a že běží trestní stíhání. Jsou to ale lži. Jdete za svým právníkem, aby vám poradil, co s tím. A právník jen vzdychne. Nejvyšší soud totiž nedávno rozhodl, že obchodní společnost, které […]
Advokáti na svém sněmu zvolili do vrcholných orgánů České advokátní komory všechny čtyři zástupce advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, kteří kandidovali za platformu Moderní advokacie. Následující čtyři roky v představenstvu tohoto profesního sdružení zasedne partner kanceláře František Korbel. Členem kontrolní rady se stal partner kanceláře Josef Hlavička a v kárné komisi pak budou působit partneři […]
Zdroj: Soudní rozhledy 6/2021,Autoři: Jan Šturm, Juraj Dubovský, Ondřej Mocek Úvod a vymezení diskutované právní otázky Dne 17. 3. 2020 vydal NS rozsudek sp. zn. 26 Cdo 1524/2019 Rc 94/2020 týkající se mimo jiné problematiky právního režimu přezkumu oprávněnosti výpovědi podnájemní smlouvy. Závěry zde vyslovené NS nedlouho poté potvrdil ve svém rozsudku z 22. 9. […]
Zdroj: Eprávo.cz Autoři: Dušan Sedláček, Jan Šturm, Ondřej Mocek Dokazování, resp. provádění důkazů, je velmi často kritickým krokem při řešení sporů (nejen) v arbitrážních řízeních; o to spíše v rozhodčích řízeních mezinárodních, kde závazná pravidla pro dokazování obvykle neexistují. Řešení otázky průběhu dokazování nabývá na významu v současné době, kdy v důsledku pandemie COVID-19 je limitována možnost osobní účasti na ústních […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross