Mgr. Bc. Adam Forst

Counsel
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
adam.forst@havelpartners.cz
Právní specializace
Podnikatelské obory

Adam Forst se specializuje na soudní a rozhodčí řízení, a to zejména v oblasti náhrady majetkové i nemajetkové újmy a dále také v oblasti sportovního práva. Vedle toho se specializuje na problematiku pojišťovnictví, ve které poskytuje komplexní právní poradenství významným tuzemským pojišťovnám i pojišťovacím zprostředkovatelům.

V oblasti náhrady újmy a pojišťovnictví také pravidelně přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a na Justiční akademii v Kroměříži. Působí též jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval pro Českou pojišťovnu a Generali Pojišťovnu. V letech 2012 až 2013 pracoval pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, kde měl na starosti agendu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora
Člen výbor pro výchovu a vzdělávání České advokátní komory
Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Člen disciplinární komise Svazu futsalu České republiky (2019–2020)

Jazyky
český, anglický
Vzdělání
 • Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta (2012), titul Mgr.
 • Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií (2009), titul Bc.
 • zastupování významné české sportovní asociace v řadě soudních sporů souvisejících s organizací fotbalové soutěže
 • zastupování několika českých zdravotnických zařízení ve sporech o náhradu nemajetkové újmy
 • zastupování významného českého mediálního domu v řadě sporů o ochranu osobnosti
 • zastupování řady významných pojišťoven působících na českém trhu v řízeních před soudy i finančním arbitrem
 • zastupování přední české marketingové společnosti v řadě sporů souvisejících s venkovní reklamou
 • zastupování jednoho z největších řetězců s potravinami působícího na českém trhu v řadě pracovněprávních sporů
 • zastupování přední evropské stavební společnosti ve významném soudním sporu o plnění smlouvy o dílo
 • komplexní právní poradenství vlastníkovi významného pražského hotelu v souvislosti s rozsáhlým požárem objektu
 • zastupování významné investiční společnosti v řadě sporů s jejími investory
 • zastupování významného českého distributora filmů ve sporech s jeho obchodními partnery
 • zastupování řady významných společností z oblasti finančních zprostředkování ve sporech s jejich obchodními partnery
 • zastupování řady významných klientů v oblasti stavebních a nemovitostních sporů
Články - Rubriky
Novoroční vlna povyšování v kanceláři HAVEL & PARTNERS přináší dva nové členy nejužšího vedení – společníkem kanceláře je od 1. ledna 2023 Štěpán Štarha, partner spoluzodpovědný za chod slovenské kanceláře a za tým specializující se na právo duševního vlastnictví a informačních technologií. Partnerem se ke stejnému datu stává Jiří Kunášek, přední odborník na korporátní, obchodní […]
Autoři: Jan Šturm, Adam Forst, Klára Vitovská Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 254/2019 Sb., zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který nahrazuje zákon č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících. Jde nepochybně o nejvýznamnější změnu v této oblasti za posledních 30 let. Níže uvádíme výběr z toho nejpodstatnějšího: 1. Zavedení kategorie […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s novým rokem povyšuje celkem 14 advokátů. Ondřej Majer a Jan Šturm se s účinností od 1. 1. 2021 stávají společníky kanceláře neboli ekvity partnery. Z pozice counsel se na pozici partnera kanceláře posouvá Josef Adam. Interní kariérní postup na dalších třech seniorních úrovních zaznamenává rovněž dalších 11 […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross