JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.

Counsel
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
jiri.kmec@havelpartners.cz
Právní specializace

Jiří Kmec se specializuje na soudní, správní a rozhodčí řízení a problematiku trestní odpovědnosti právnických osob (compliance).

Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracoval téměř 11 let na Ministerstvu spravedlnosti v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, od roku 2011 formálně jako zástupce vládního zmocněnce. V rámci této pozice se kromě jiného podílel na obhajobě státu ve více než 150 sporech vedených před tímto mezinárodním soudem a také před Výborem pro lidská práva při OSN.

Problematiku evropského systému ochrany lidských práv externě vyučuje na Právnické fakultě UK. Je mimo jiné vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem velkého komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech (C.H.Beck, 2012), autorem monografie Evropské trestní právo (C.H.Beck, 2006) a spoluautorem komentáře k trestnímu řádu (Wolters Kluwer, 2017). Pravidelně přispívá do časopisu Soudní rozhledy. Je členem Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, Komise Ministerstva spravedlnosti pro nový trestní řád, Výboru expertů k výkonu rozsudků ESLP Ministerstva spravedlnosti a sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy České advokátní komory.

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
Jazyky
český, anglický, francouzský
Vzdělání
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2006), titul Ph.D. (ústavní právo, trestní právo, kriminologie, kriminalistika)
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2003), titul JUDr.
 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (2003), titul Mgr. (politologie)
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2001), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (2000), titul Bc. (politologie a mezinárodní vztahy)
 • zastupování zhotovitele rozsáhlé dopravní stavby ve sporu před rozhodčím soudem o zaplacení dlužné částky v řádu miliard korun
 • zastupování zhotovitele kancelářského a komerčního centra ve sporu před rozhodčím soudem o zaplacení dlužné částky v řádu stovek milionů korun
 • zastupování těžební společnosti ve sporu o vydání bezdůvodného obohacení v řádu stovek milionů korun
 • zastupování zhotovitele rozsáhlého rezidenčního komplexu ve sporu z odpovědnosti za vady s nárokem v řádu desítek milionů korun
 • zastupování výrobce elektronických komponentů ve sporu z odpovědnosti za vady s nárokem v řádu desítek milionů korun
 • zastupování projektanta ve sporech z odpovědnosti za vady a o zaplacení dlužné části ceny díla
 • zastupování přední leasingové společnosti jako věřitele v komplexním insolvenčním řízení s bývalým významným obchodním partnerem
 • zastupování významného sportovního spolku ve sporech před mezinárodním rozhodčím soudem a před českými soudy
 • zastupování významné evropské asociace národních sportovních svazů ve sporu z práva hospodářské soutěže
 • zastupování finančních institucí ve sporech o vrácení úvěrových poplatků a v řízeních před finančním arbitrem
 • zastupování zaměstnavatele ve sporu se zaměstnancem o platnost ukončení pracovního poměru a nároku na ušlou mzdu v řádu milionů korun a v dalších zaměstnaneckých sporech
 • zastupování klientů ve směnečných sporech, sporech o náhradu škody způsobené porušením práva hospodářské soutěže, sporech o nárocích vyplývajících z nekalosoutěžního jednání, sporech na ochranu osobnosti, sporech o nárocích z újmy na zdraví a v dalších typech sporů
 • zastupování klientů v řízeních před Ústavním soudem a před Evropským soudem pro lidská práva
 • zastupování pozůstalých po oběti dopravní nehody jako poškozených v trestním řízení
 • revize compliance programu významného průmyslového podniku
 • komplexní analýzy rizika trestní odpovědnosti členů zastupitelstva městské části a statutárních orgánů obchodní korporací
Články - Rubriky
V nakladatelství Leges vyšel v polovině září velký komentář k Listině základních práv a svobod, mezi jehož hlavní autory patří vedle Zdeňka Kühna, Jana Kratochvíla a David Kosaře i Jiří Kmec, counsel advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Publikaci ve středu 5. října v pražském sídle HAVEL & PARTNERS ve Florentinu pokřtil za přítomnosti autorů profesor Jiří […]
Partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS František Korbel jako právní zástupce telekomunikační společnosti České Radiokomunikace a.s. uspěl u Ústavního soudu se stížností proti usnesení Nejvyššího soudu ve sporu o odstranění stavby televizního převaděče Petrov. Kancelář tak významně přispěla k důležitému precedentu v oblasti telekomunikačních staveb, který zvyšuje právní jistotu všech provozovatelů telekomunikačních sítí, ale v širším smyslu […]
Zdroj: Hospodářské noviny (11. 12. 2020) Autoři: Dušan Sedláček, Jiří Kmec Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku velice pružně zareagoval na opatření zaváděná v pandemii covidu-19 a jednání přesunul do virtuálního prostředí. Členové senátu jsou sice přítomni v jednací síni jako obvykle, zástupci stěžovatelů a vlád k nim nicméně promlouvají prostřednictvím videokonference ze svých […]
Zdroj: E15 (30. 11. 2020) Česká legislativa umožňuje využívání videokonferencí jak v civilních sporech, tak i v trestních řízeních. Otevřená a transparentní komunikace soudu na dálku s účastníky, kteří jsou mimo soudní síň, může přispět nejen ke zrychlení soudních sporů, ale pochopitelně i k plynulému fungování justice v době pandemie koronaviru, říkají odborníci z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.  Podle […]
Naše kancelář bude i v letošním roce jedním ze sponzorů Školy lidských práv, týdenního, intenzivně a prakticky zaměřeného vzdělávacího programu pro studenty právnických fakult z České republiky a Slovenska. Akce proběhne ve dnech 15. – 21. září 2019 v hotelu Na statku v Náměšti nad Oslavou a budou na ni přednášet také právníci naší kanceláře – jmenovitě partner a ředitel vzdělávací AKADEMIE HAVEL & PARTNERS František Korbel, counsel Jiří Kmec a advokát Martin Kopa. Kromě zkušených lektorů z řad renomovaných právníků se mohou studenti těšit rovněž na pozvané hosty – bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou a soudkyni Ústavního soudu Kateřinu Šimáčkovou.
Partner HAVEL & PARTNERS a ředitel její vzdělávací AKADEMIE František Korbel, of counsel a lektor AKADEMIE Filip Melzer, counsel Jiří Kmec a advokát Martin Kopa vystoupili na workshopech Školy lidských práv 2018, týdenním intenzivním a prakticky zaměřeném vzdělávacím programu pro studenty právnických fakult z České republiky a Slovenska. Akci konanou ve dnech 9. – 15. […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross