Soutěžní právo a ekonomie

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naši právníci a ekonomové chápou komplexnost problémů, se kterými se potýkají podniky v konkurenčním prostředí. Jsme připraveni našim klientům pomáhat hledat taková řešení, která jsou bezpečná, a přitom co nejméně omezující. Víme, že soutěžní úřady aplikují soutěžní právo více ekonomickým způsobem, a tomu přizpůsobujeme naše poradenství.

Soutěžní právo

Tým našich soutěžních specialistů je jedním z nejzkušenějších, největších a nejdynamičtěji rostoucích v České republice a na Slovensku. Soutěžnímu právu a ekonomii se věnuje tým více než 20 právníků a ekonomů. Víme, jak uvažují soutěžní úřady: Mezi našimi experty jsou mj. bývalý místopředseda českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), dlouholetá ředitelka výkonného odboru ÚOHS, bývalý hlavní ekonom ÚOHS a slovenského Protimonopolného úradu (PMÚ) a seniorní právník Generálního ředitelství pro soutěž Evropské komise.

Svým klientům poskytujeme poradenství ohledně povolování fúzí v České i Slovenské republice a v řízení před Evropskou komisí. Poskytujeme též poradenství klientům s dominantním postavením na trhu a poradenství v souvislosti s uzavíráním smluvních a jiných vztahů mezi podnikatelskými subjekty s potenciálními dopady na hospodářskou soutěž. Máme rovněž zkušenosti s poradenstvím při zastupování před lucemburským tribunálem.

Spolu s našimi klienty si velmi dobře uvědomujeme význam prevence i nezamýšleného porušování soutěžních pravidel. Proto pro klienty připravujeme programy dodržování předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže a radíme jim ohledně jejich uplatňování, vypracováváme soutěžní audity existujících i plánovaných podnikatelských projektů a strategií apod.

Naše typické služby v oblasti soutěžního práva zahrnují:

 • zastupování klientů v řízeních před soutěžními úřady
 • poradenství v souvislosti s aktuální nebo plánovanou obchodní politikou (soutěžní audity a stanoviska)
 • formulace, zavádění a ověřování funkčnosti compliance programů
 • poradenství v oblasti specifik procesních aspektů řízení vedených soutěžními úřady
 • semináře na klíč
 • zastupování v soudních sporech o náhradu škody způsobených protisoutěžním jednáním

a to v následujících oblastech:

 • kartely
 • vertikální dohody
 • společné podniky
 • dominance
 • spojování podniků
 • veřejná podpora
 • zneužití tržní síly

Soutěžní ekonomie

Spojení vysoce kvalitního právního a ekonomického poradenství v rámci jednoho balíčku služeb nabízí našim klientům nejúčinnější způsob řešení složitých problémů v oblasti ochrany hospodářské soutěže a regulace.

Řada právních, regulatorních a strategických otázek se odvíjí od posouzení důležitých ekonomických otázek a porozumění základům ekonomiky je často pro řešení takových záležitostí zásadní. V rámci našeho ekonomického poradenství pomáháme našim klientům řešit  komplexní otázky, jež před nimi vyvstávají v právním, regulatorním a strategickém kontextu, a to s využitím ekonomické teorie opřené o kvantitativní metody.

Nabízíme objektivní a srozumitelnou formou podané poradenství na základě ekonomických argumentů v řadě oblastí:

 • ochrana hospodářské soutěže
 • regulace         
 • obchodní spory a náhrada škody  
 • obchodní strategie a oceňování

Ochrana hospodářské soutěže

Soutěžní právo vychází z ekonomie. Soutěžní úřady, regulátoři a společnosti se řídí závěry ekonomické teorie – jejich týmy zahrnují jak právníky, tak ekonomy. Našim klientům poskytujeme ekonomické argumenty podložené kvantitativními důkazy, jež vyplývají z ustálené rozhodovací praxe a nejnovějších teoretických poznatků, abychom jim pomohli dojít ke správnému obchodnímu rozhodnutí nebo jim poskytli nejlepší ochranu při antitrustových šetřeních.

Regulace

Regulace má dopad na rozhodnutí podniků v oblasti telekomunikací, energetiky, dopravy a v mnoha dalších oblastech. Pro společnosti je důležité, aby porozuměly regulačnímu prostředí tak, aby dokázaly maximalizovat ziskovost a růst. Podobně i regulátoři potřebují rozumět tomu, jak koncipovat a implementovat politiku v této oblasti práva tak, aby byly splněny jejich cíle. Jsme připraveni našim klientům pomoci s regulatorními podáními a poskytnout jim podporu při regulatorních řízeních.

Obchodní spory a náhrada škody

Spory v mnoha případech zahrnují komplexní ekonomické problémy. Ekonomická analýza a finanční modelování jsou hlavními nástroji pro jejich řešení. Porozumění postupům pro posuzování ziskovosti, cen a hodnoty aktiv umožňuje odhadnout ekonomické ztráty, jež jsou jádrem všem obchodních sporů. Jsme připraveni žalujícím i žalovaným stranám nabídnout pomoc, a to včetně oblasti vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním.

Obchodní strategie a oceňování

Pomáháme našim klientům porozumět dynamice trhu a pravděpodobným důsledkům jejich strategických rozhodnutí. Porozumění konkurenci na trhu je též zásadní pro optimální nastavení cenové struktury. Poskytneme Vám vhled do reakcí Vašich zákazníků a konkurentů na změny strategických proměnných, jakými jsou například cena, investice a inovace.

Články - Rubriky
Transakčný tím HAVEL PARTNERS, ktorý je s približne 80 právnikmi najväčší a najskúsenejší v strednej Európe, rozšíril na pozícii advokáta Peter Košecký. V poradenskej skupine, vďaka ktorej sa kancelária dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach v počte realizovaných transakcií na českom, slovenskom i stredoeurópskom právnom trhu, sa Peter špecializuje predovšetkým na transakcie v oblasti nehnuteľností, obchodné a zmluvné […]
O CO SE JEDNÁ? V minulém vydání zpravodaje DLC Countdown jsme se zabývali tím, že soutěžní právo má vlastní definici obchodního zastoupení. A tak platí, že ten, kdo je „obchodním zástupcem“ ve smyslu občanského práva, nemusí být zároveň „obchodním zástupcem“ tak, jak jej chápou předpisy na ochranu soutěže. Smluvní vztah splňuje znaky obchodního zastoupení ve smyslu […]
O CO SE JEDNÁ? Na dohody o obchodním zastoupení se z pohledu soutěžního práva vztahuje zvláštní režim. Obchodní zástupce (agent) má totiž dvě role. Jednak jedná jako prostředník, který pro zmocnitele (principal) vyvíjí činnost směřující k uzavírání určitého obchodu, avšak vystupuje též jako poskytovatel zprostředkovatelských služeb, tedy sám usiluje o to, aby byl jmenován obchodním zástupcem. Ve […]
O CO SE JEDNÁ? Předtím, než se budeme blíže zabývat konkrétními formami omezení soutěže, která obvykle ve vertikálních dohodách najdeme, bychom vás rádi seznámili s nejčastěji používanými distribučními systémy. Jde konkrétně o výhradní distribuci, nevýhradní (nebo volnou) distribuci, selektivní distribuci, franšízu a obchodní zastoupení. Dodavatelé se mohou rozhodnout využívat v celé Evropě jediný distribuční systém. […]
SLEDUJTE ZPRAVODAJ „DLC“ A PŘIPRAVTE SE NA 1.  ČERVEN 2022 O co se jedná? Žádný podnikatel nechce riskovat, že jím uzavírané distribuční smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení či smlouvy o dodávkách zboží (známé také jako „vertikální dohody“) budou v rozporu se zákonem, a tedy neplatné. Tím spíš podnikatelé nechtějí padnout do spárů soutěžních úřadů a platit za uzavírání zakázaných […]
Odborný tým kanceláře HAVEL & PARTNERS se zapojil do mezinárodního projektu Distribution Law Center (DLC) vedeného přední bruselskou kanceláří contrast. Cílem této unikátní platformy je vytvořit webové stránky, na nichž budou na jednom místě kompletně dostupné relevantní informace a pravidla týkající se dodavatelsko-odběratelských vztahů pro více než 27 jurisdikcí. Odborníci HAVEL & PARTNERS se podílí […]
Zdroj: Právní rádce (červenec/srpen 2021) Autoři: Robert Neruda, Roman Světnický, Martin Rott Kritický nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců může firmy svádět k uzavírání dohod o nepřetahování lidí. Jaké jsou právní aspekty takovýchto ujednání? Zaměstnavatelé se často snaží zamezit tomu, aby jejich klíčoví zaměstnanci přecházeli k jiné firmě, zvláště jedná-li se o konkurenci. Často je k tomu vedou […]
Zdroj: Právní rádce (5/2021) Autoři: Robert Neruda, Roman Světnický, Martin Rott Stát začal prověřovat zahraniční investice ze zemí mimo EU směřující do podniků relevantních pro ochranu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Na začátku května nabyl účinnosti zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic. Ten zavádí režim kontroly zahraničních investic ze zemí mimo EU směřujících do podniků relevantních pro […]
Autoři: Robert Neruda, Roman Světnický, Martin Rott Nová regulace zavádí systém pro kontrolu investic ze zemí mimo EU do strategických aktiv relevantních pro bezpečnost a vnitřní pořádek České republiky. Od 1. května 2021 tak budou některé zahraniční investice do českých aktiv (a to i těch soukromých) podléhat předchozímu schválení Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo bude […]
Autoři: Petr Kadlec, Jakub Kocmánek Evropská komise dne 13. 10. 2020 zveřejnila čtvrté doplnění svého sdělení z 19. 3. 2020 „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“).[1] Podle Dočasného rámce mohou být poskytovány (i) přímé granty do výše 800 tis. euro (ii) záruky za úvěry, (iii) […]
Zdroj: epravo.cz (24. 4. 2020) Autoři: Robert Neruda, Petra Joanna Pipková V příspěvku se zabýváme rolí soutěžní compliance v době ekonomické krize. Limitované zdroje, existenční problémy a vstřícnější postup soutěžních úřadů mohou podniky svádět k omezení vlastních aktivit zaměřených na zajištění souladu své činnosti se soutěžním právem. Děje se tak však v době, kdy vzrůstá […]
Zdroj: Info.cz (15. 4. 2020) V boji s koronavirovou pandemií musí být rychle jasné, kdy a jak spolu mohou firmy spolupracovat, aniž by porušily pravidla hospodářské soutěže. „Je namístě požadovat po soutěžních úřadech, aby byly vidět. Aby jasně řekly, že nebudou klást překážky legitimní spolupráci podniků, ale zároveň půjdou po tvrdých prohřešcích,“ popisuje pro INFO.CZ […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross