Soutěžní právo a ekonomie

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naši právníci a ekonomové chápou komplexnost problémů, se kterými se potýkají podniky v konkurenčním prostředí. Jsme připraveni našim klientům pomáhat hledat taková řešení, která jsou bezpečná, a přitom co nejméně omezující. Víme, že soutěžní úřady aplikují soutěžní právo více ekonomickým způsobem, a tomu přizpůsobujeme naše poradenství.

Soutěžní právo

Tým našich soutěžních specialistů je jedním z nejzkušenějších, největších a nejdynamičtěji rostoucích v České republice a na Slovensku. Soutěžnímu právu a ekonomii se věnuje tým více než 20 právníků a ekonomů. Víme, jak uvažují soutěžní úřady: Mezi našimi experty jsou mj. bývalý místopředseda českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), dlouholetá ředitelka výkonného odboru ÚOHS, bývalý hlavní ekonom ÚOHS a slovenského Protimonopolného úradu (PMÚ) a seniorní právník Generálního ředitelství pro soutěž Evropské komise.

Svým klientům poskytujeme poradenství ohledně povolování fúzí v České i Slovenské republice a v řízení před Evropskou komisí. Poskytujeme též poradenství klientům s dominantním postavením na trhu a poradenství v souvislosti s uzavíráním smluvních a jiných vztahů mezi podnikatelskými subjekty s potenciálními dopady na hospodářskou soutěž. Máme rovněž zkušenosti s poradenstvím při zastupování před lucemburským tribunálem.

Spolu s našimi klienty si velmi dobře uvědomujeme význam prevence i nezamýšleného porušování soutěžních pravidel. Proto pro klienty připravujeme programy dodržování předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže a radíme jim ohledně jejich uplatňování, vypracováváme soutěžní audity existujících i plánovaných podnikatelských projektů a strategií apod.

Naše typické služby v oblasti soutěžního práva zahrnují:

 • zastupování klientů v řízeních před soutěžními úřady
 • poradenství v souvislosti s aktuální nebo plánovanou obchodní politikou (soutěžní audity a stanoviska)
 • formulace, zavádění a ověřování funkčnosti compliance programů
 • poradenství v oblasti specifik procesních aspektů řízení vedených soutěžními úřady
 • semináře na klíč
 • zastupování v soudních sporech o náhradu škody způsobených protisoutěžním jednáním

a to v následujících oblastech:

 • kartely
 • vertikální dohody
 • společné podniky
 • dominance
 • spojování podniků
 • veřejná podpora
 • zneužití tržní síly

Soutěžní ekonomie

Spojení vysoce kvalitního právního a ekonomického poradenství v rámci jednoho balíčku služeb nabízí našim klientům nejúčinnější způsob řešení složitých problémů v oblasti ochrany hospodářské soutěže a regulace.

Řada právních, regulatorních a strategických otázek se odvíjí od posouzení důležitých ekonomických otázek a porozumění základům ekonomiky je často pro řešení takových záležitostí zásadní. V rámci našeho ekonomického poradenství pomáháme našim klientům řešit  komplexní otázky, jež před nimi vyvstávají v právním, regulatorním a strategickém kontextu, a to s využitím ekonomické teorie opřené o kvantitativní metody.

Nabízíme objektivní a srozumitelnou formou podané poradenství na základě ekonomických argumentů v řadě oblastí:

 • ochrana hospodářské soutěže
 • regulace         
 • obchodní spory a náhrada škody  
 • obchodní strategie a oceňování

Ochrana hospodářské soutěže

Soutěžní právo vychází z ekonomie. Soutěžní úřady, regulátoři a společnosti se řídí závěry ekonomické teorie – jejich týmy zahrnují jak právníky, tak ekonomy. Našim klientům poskytujeme ekonomické argumenty podložené kvantitativními důkazy, jež vyplývají z ustálené rozhodovací praxe a nejnovějších teoretických poznatků, abychom jim pomohli dojít ke správnému obchodnímu rozhodnutí nebo jim poskytli nejlepší ochranu při antitrustových šetřeních.

Regulace

Regulace má dopad na rozhodnutí podniků v oblasti telekomunikací, energetiky, dopravy a v mnoha dalších oblastech. Pro společnosti je důležité, aby porozuměly regulačnímu prostředí tak, aby dokázaly maximalizovat ziskovost a růst. Podobně i regulátoři potřebují rozumět tomu, jak koncipovat a implementovat politiku v této oblasti práva tak, aby byly splněny jejich cíle. Jsme připraveni našim klientům pomoci s regulatorními podáními a poskytnout jim podporu při regulatorních řízeních.

Obchodní spory a náhrada škody

Spory v mnoha případech zahrnují komplexní ekonomické problémy. Ekonomická analýza a finanční modelování jsou hlavními nástroji pro jejich řešení. Porozumění postupům pro posuzování ziskovosti, cen a hodnoty aktiv umožňuje odhadnout ekonomické ztráty, jež jsou jádrem všem obchodních sporů. Jsme připraveni žalujícím i žalovaným stranám nabídnout pomoc, a to včetně oblasti vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním.

Obchodní strategie a oceňování

Pomáháme našim klientům porozumět dynamice trhu a pravděpodobným důsledkům jejich strategických rozhodnutí. Porozumění konkurenci na trhu je též zásadní pro optimální nastavení cenové struktury. Poskytneme Vám vhled do reakcí Vašich zákazníků a konkurentů na změny strategických proměnných, jakými jsou například cena, investice a inovace.

Právnická firma roku v kategorii Právo hospodářské soutěže v letech 2013, 2015–2017, 2020. Kancelář se dlouhodobě umisťuje mezi nejvíce doporučovanými
advokátními kancelářemi.

Pfr Cr Oborove 3

Články - Rubriky
O CO SE JEDNÁ? Vertikální dohody často obsahují řadu omezujících ustanovení, která upravují různé otázky dodavatelsko-odběratelských vztahů. Některá ustanovení však v distribučních dohodách nelze vůbec sjednávat, neboť jsou ve většině případů v rozporu se soutěžním právem. Jejich důsledkem je totiž nepřípustné narušení hospodářské soutěže. Taková ustanovení se obvykle označují jako „tvrdá omezení". Pokud distribuční dohoda obsahuje tvrdé omezení, nemůže […]
O co se jedná? Dodavatelé svým distributorům často odhalují své know-how. Pochopitelně nechtějí, aby se toto know‑how dostalo do rukou jejich konkurentů. Zvlášť naléhavý je tento problém v období krátce po ukončení distribuční dohody. Ex-distributor totiž pravděpodobně naváže spolupráci s jiným dodavatelem, a know-how tedy touto cestou může uniknout ke konkurenci. Distribuční dohody proto mohou obsahovat tzv. […]
O co se jedná? Dodavatelé ve svých distribučních dohodách často sjednávají konkurenční doložky. Jejich cílem je omezit nezávislého distributora tak, aby nevyráběl či neprodával konkurenční produkty, tedy stejný druh zboží, které je předmětem distribuční dohody (tzv. smluvní výrobky). Ukažme si to na příkladu. Distributor je jmenován jako prodejce vysavačů značky A (smluvní výrobky). V konkurenční […]
O CO SE JEDNÁ? V posledních letech se stále častěji setkáváme s tím, že podnikatelé k uvádění svého zboží na trh využívají kombinaci nezávislé distribuce a obchodního zastoupení. Podle povahy zboží nebo typu zákazníků může jít zejména o situaci, v níž dodavatel požádá svého obchodního partnera, aby pro něj byl současně nezávislým distributorem i obchodním zástupcem. Obchodní partner pak […]
Transakčný tím HAVEL PARTNERS, ktorý je s približne 80 právnikmi najväčší a najskúsenejší v strednej Európe, rozšíril na pozícii advokáta Peter Košecký. V poradenskej skupine, vďaka ktorej sa kancelária dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach v počte realizovaných transakcií na českom, slovenskom i stredoeurópskom právnom trhu, sa Peter špecializuje predovšetkým na transakcie v oblasti nehnuteľností, obchodné a zmluvné […]
O CO SE JEDNÁ? V minulém vydání zpravodaje DLC Countdown jsme se zabývali tím, že soutěžní právo má vlastní definici obchodního zastoupení. A tak platí, že ten, kdo je „obchodním zástupcem“ ve smyslu občanského práva, nemusí být zároveň „obchodním zástupcem“ tak, jak jej chápou předpisy na ochranu soutěže. Smluvní vztah splňuje znaky obchodního zastoupení ve smyslu […]
O CO SE JEDNÁ? Na dohody o obchodním zastoupení se z pohledu soutěžního práva vztahuje zvláštní režim. Obchodní zástupce (agent) má totiž dvě role. Jednak jedná jako prostředník, který pro zmocnitele (principal) vyvíjí činnost směřující k uzavírání určitého obchodu, avšak vystupuje též jako poskytovatel zprostředkovatelských služeb, tedy sám usiluje o to, aby byl jmenován obchodním zástupcem. Ve […]
O CO SE JEDNÁ? Předtím, než se budeme blíže zabývat konkrétními formami omezení soutěže, která obvykle ve vertikálních dohodách najdeme, bychom vás rádi seznámili s nejčastěji používanými distribučními systémy. Jde konkrétně o výhradní distribuci, nevýhradní (nebo volnou) distribuci, selektivní distribuci, franšízu a obchodní zastoupení. Dodavatelé se mohou rozhodnout využívat v celé Evropě jediný distribuční systém. […]
SLEDUJTE ZPRAVODAJ „DLC“ A PŘIPRAVTE SE NA 1.  ČERVEN 2022 O co se jedná? Žádný podnikatel nechce riskovat, že jím uzavírané distribuční smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení či smlouvy o dodávkách zboží (známé také jako „vertikální dohody“) budou v rozporu se zákonem, a tedy neplatné. Tím spíš podnikatelé nechtějí padnout do spárů soutěžních úřadů a platit za uzavírání zakázaných […]
Odborný tým kanceláře HAVEL & PARTNERS se zapojil do mezinárodního projektu Distribution Law Center (DLC) vedeného přední bruselskou kanceláří contrast. Cílem této unikátní platformy je vytvořit webové stránky, na nichž budou na jednom místě kompletně dostupné relevantní informace a pravidla týkající se dodavatelsko-odběratelských vztahů pro více než 27 jurisdikcí. Odborníci HAVEL & PARTNERS se podílí […]
Zdroj: Právní rádce (červenec/srpen 2021) Autoři: Robert Neruda, Roman Světnický, Martin Rott Kritický nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců může firmy svádět k uzavírání dohod o nepřetahování lidí. Jaké jsou právní aspekty takovýchto ujednání? Zaměstnavatelé se často snaží zamezit tomu, aby jejich klíčoví zaměstnanci přecházeli k jiné firmě, zvláště jedná-li se o konkurenci. Často je k tomu vedou […]
Zdroj: Právní rádce (5/2021) Autoři: Robert Neruda, Roman Světnický, Martin Rott Stát začal prověřovat zahraniční investice ze zemí mimo EU směřující do podniků relevantních pro ochranu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Na začátku května nabyl účinnosti zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic. Ten zavádí režim kontroly zahraničních investic ze zemí mimo EU směřujících do podniků relevantních pro […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross