Omezení aktivních prodejů: podmínka souběžného uložení

15. 3. 2022

O CO SE JEDNÁ?

Pojmy „aktivní prodej” a „pasivní prodej” jsou neodmyslitelně spojeny se soutěžní regulací vertikálních dohod. Aktivní prodej spočívá v tom, že distributor cíleně oslovuje určité skupiny zákazníků nebo své prodejní úsilí zaměřuje na konkrétní území. Pasivní prodej je naopak reakcí na nevyžádanou poptávku zákazníků, na které se distributor vůbec nezaměřoval.

Nařízení o blokových výjimkách (VBER) připouští výjimku ze zákazu aktivních prodejů, která má chránit výhradní distributory a jejich prodeje na exkluzivně přidělených územích, resp. exkluzivně přiděleným skupinám zákazníků. Důvodem jsou zvýšené úsilí i investice, které v souvislosti s dalším prodejem zboží exkluzivní distributoři vynakládají. Pasivní prodeje, vč. on-line prodejů, však musí zůstat vždy povoleny.

Toto vydání DLC Countdown se zabývá druhou ze tří podmínek, kterou je při omezování aktivních prodejů potřeba dodržet. Jedná se o tzv. podmínku souběžného uložení. Podmínkou exkluzivity jsme se již zabývali v DLC Countdown č. 12. Poslední podmínkou, která se týká zákazu omezování prodejů zákazníků distributora, se budeme věnovat v DLC Countdown č. 14.

JAK JE TO NYNÍ?

Podle dosavadní právní úpravy je omezování aktivních anebo pasivních prodejů zásadně zakázáno. Z tohoto pravidla však při splnění přísných podmínek existuje výjimka, která souvisí s fungováním systému výhradní distribuce. K jejímu použití však musejí být naplněny tři podmínky.

Druhou z těchto podmínek je, že dodavatel je povinen uložit stejné omezení aktivních prodejů všem svým odběratelům v rámci EHP. Pokud tedy dodavatel určí výhradního distributora pro Českou republiku, kterého chce chránit před ostatními svými distributory v okolních státech, bude muset zákaz aktivních prodejů na české území uložit všem svým odběratelům po celé Evropě. Tedy nejen těm z Německa, Polska, Rakouska či Slovenska.

Odborně se tato podmínka označuje jako podmínka souběžného uložení.

Rozebíraná podmínka se však nevztahuje na samotné dodavatele. Pro použití blokové výjimky tedy není nutné, aby se dodavatel zdržel aktivních prodejů na exkluzivní území, kterým je v našem příkladu Česká republika. Požadavek na souběžné uložení zákazu aktivních prodejů se totiž vztahuje pouze na distributory, resp. ostatní odběratele.

Zajímavostí je, že podmínka souběžného uložení zákazu aktivních prodejů nevyplývá z VBER, ale stanoví ji pouze Pokyny k vertikálním omezením.

CO NASTANE PO 1. ČERVNU 2022?

Z dostupných návrhů nové právní úpravy není příliš jasné, zda podmínka souběžného uložení bude i nadále platit, či zda bude vypuštěna.

Mohlo by se totiž zdát, že Komise zavedením nové definice „výhradní distribuce“ od dané podmínky upouští. Související omezení aktivních prodejů již totiž nevztahuje na „všechny další odběratele“, ale pouze na „další odběratele“. Některé další formulace obsažené v navrhovaných Pokynech k vertikálním omezením však naznačují, že by podmínka souběžného uložení mohla platit i nadále.

JAK SE TO PROJEVÍ V PRAXI?

Odpověď na otázku, zda podmínku souběžného uložení bude nutno dodržovat i podle nové právní úpravy, má značné praktické dopady. Na shora popsaný problém jsme Komisi upozorňovali již v našem Expertním stanovisku, ve kterém jsme se zabývali otázkami spojenými s ukládáním územních a zákaznických omezení. Značné praktické obtíže vnímáme zejména v souvislosti s již existujícími distribučními sítěmi, které jsou uzpůsobeny dosavadním pravidlům.

Nesplnění podmínky souběžného uložení vede k tomu, že se omezení aktivních prodejů stává tzv. tvrdým omezením, které je bez dalšího zakázáno. Vraťme se k našemu příkladu výhradního distributora v České republice. V něm by bylo omezení aktivních prodejů na české území uložené (některým) odběratelům v rozporu se soutěžním právem, pokud by jej dodavatel zapomněl zakotvit do distribuční smlouvy uzavírané s odběratelem působícím v Madridu, Paříži anebo Miláně. To nedává moc smysl.

JAK ZMĚNY HODNOTÍME?

Přestože pro existenci podmínky souběžného uložení omezení aktivních prodejů nevidíme jakýkoli ekonomický důvod, považujeme za nezbytné, aby otázka její existence byla do budoucna vyjasněna. Musí být zřejmé, zda Komise bude na dodržování této podmínky trvat, či nikoli. Věříme, že tato formulační nejasnost bude z nových Pokynů k vertikálním omezením odstraněna.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross