Daňové právo

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naše služby v oblasti daňového práva

Daňový tým HAVEL & PARTNERS čítá patnáct specialistů a konzultantů s rozsáhlými a dlouholetými zkušenostmi z firem tzv. velké čtyřky (EY, PwC a Deloitte), kteří jsou připraveni poskytnout klientům podporu ve všech oblastech lokálních a do značné míry i mezinárodních daní. Tým, jehož členové působí primárně v Praze a v omezeném rozsahu i v Bratislavě, je schopen zabezpečit špičkový daňový servis mezinárodním korporacím, lokálním podnikatelským uskupením i privátním klientům a jejich rodinám.

Zajišťujeme velmi úzké propojení právních a daňových služeb s cílem poskytnout klientům kompletní službu na jednom místě: Těsná inkorporace daňového týmu do struktury advokátní praxe a přítomnost advokátů zaměřených na daňové právo přinášejí unikátní stupeň provázanosti daňové a právní agendy, a tím maximální synergii služeb v obou oblastech. Disponujeme jedinečnou kombinací právní odbornosti a znalostí tuzemské i mezinárodní daňové problematiky.

Jsme nejvíce doporučovanou kanceláří v kategorii Daňové právo v oficiální české a  slovenské soutěži Právnická firma roku.

Daňové služby pro privátní klientelu

 • poradenství majitelům a manažerům společností, sportovcům, umělcům a významným osobnostem veřejného života
 • daňové strukturování držby, správy a ochrany privátního majetku
 • příprava daňových přiznání fyzických osob včetně související komunikace s finančními úřady
 • celoroční poradenství omezující stres posledních dnů před podáním daňového přiznání
 • kompletní zastupování fyzické osoby na základě generální plné moci, včetně zajištění veškeré komunikace s finančním úřadem

Daňové služby pro korporátní klientelu

 • pravidelné služby zajišťující kompletní daňový servis a poradenství pro velké korporace
 • příprava přiznání k DPPO, včetně související dokumentace pro budoucí daňové kontroly
 • revize a strukturování smluv s dodavateli a odběrateli (včetně koordinace právního a daňového týmu bez součinnosti klienta)
 • daňové strukturování transakcí a investic
 • podpora ve všech oblastech daní, které souvisí s podnikáním v České republice a na Slovensku, zejména v oblastech daní z příjmů právnických osob, DPH a zdaňování zaměstnanců
 • řešení problematiky převodních (transferových) cen, včetně zpracování nebo aktualizace příslušné dokumentace
 • asistence korporacím s investiční pobídkou ve formě slevy na dani v rámci přípravy přiznání k DPPO, následných kontrol ze strany MFČR a MPO a komunikace s úřady
 • asistence korporacím uplatňujícím odčitatelnou položku na výzkum a vývoj (posouzení možnosti uplatnění odpočtu a souladu připravené dokumentace s legislativními požadavky, příprava dokumentace jako takové)
 • aktivní komunikace s auditory a s managementem korporací v centrálách, pomoc při řešení problémů, které mají přeshraniční prvek v rámci celé skupiny

Ostatní služby

 • zastupování před správcem daně v rámci daňových kontrol, případně jiných řízení
 • DPH compliance pro zahraniční plátce daně registrované v ČR
 • komplexní daňová due dilligence
Články - Rubriky
Zdroj: ČRo Plus Leden je každoročně čas, kdy začínají platit nové daňové povinnosti. Těch letošních je v porovnání s loňskem podstatně méně. Týkají se například zvýšení minimální mzdy anebo slev na poplatníka. A právě změny, které by neměli přehlédnout zvláště podnikatelé nebo majitelé firem, přibližuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus daňový partner HAVEL & PARTNERS David Krch.
Autoři: David Krch, Kamila Chládková Do léta 2019 byly pobídky oblíbeným nástrojem mnoha společností k podpoře jejich investic. Na základě zpřísnění podmínek klesl od září 2019 významně počet podaných žádostí a projekty schválené Vládou ČR jsou za poslední dva roky v řádu jednotek. Pro rok 2022 a následující období schválila předchozí vláda několik významných změn v oblasti […]
Autoři: David Krch, Kamila Chládková Přestože změn pro rok 2022 není mnoho, dovolíme si stručně shrnout ty nejvýznamnějších z nich a doplnit je o postřehy z judikatury a daňových kontrol z poslední doby. Zmíníme také novinky roku 2021, které budou k řešení v daňové agendě většiny společnosti na počátku Nového roku 2022. Jako každý rok i ten příští daňové změny […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS rozšířila svůj tým zaměřený na prevenci a řešení daňových sporů o dvě odbornice s unikátním know-how z daňové správy. Skupinu pro oblast daní a daňového práva doplnila advokátka Hana Erbsová, která dříve působila jako metodička správy daní a vedoucí oddělení na Generálním finančním ředitelství, a Alice Zemánková se zkušenostmi na […]
Autoři: David Krch, Vlaďka Laštůvková Nejvyšší správní soud koncem listopadu vydal rozhodnutí [1] ve sporu týkajícím se nastavení distribučního modelu ve farmaceutickém průmyslu ve vztahu k DPH, kterým zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, podle kterého bylo české farmaceutické společnosti doměřeno DPH z úplaty za marketingové služby (související s distribucí) poskytované do zahraničí. Nejvyšší správní soud stanovil, že […]
Autoři: David Krch, Martina Sumerauerová, Alice Zemánková Mnohé již bylo napsáno v souvislostí s novelizací daňového řádu od 1.1.2021, zejména změna ve způsobu zahájení daňové kontroly formou doručení Oznámení o zahájení daňové kontroly do datové schránky. Zahájení daňové kontroly je však až několikátým krokem v řadě, který správce daně obvykle činí v souvislosti s výkonem tzv. vyhledávací činnosti. Jelikož vyhledávací […]
Autor: David Krch, Kristýna Šlehoferová V rámci probíhajícího legislativního procesu by měla v nejbližších dnech vstoupit v účinnost novela zákona o DPH v oblasti e-commerce, která implementuje do české legislativy daňový balíček Rady Evropské unie. Tato novela s sebou nese významné změny v oblasti dovozu, přeshraničních obchodů v rámci Evropské unie a rozšiřuje využití zvláštního režimu jednoho správního místa. Dovoz zboží […]
Zdroj: E15 Léto je tu a po covidovém roce řada lidí stále pracuje převážně z domova. Nabízí se proto varianta zpříjemnit si léto v některé z dovolenkových destinací a pracovat z home office v zahraničí. Ale pozor, home office v cizině musí mít svá pravidla a podle právníků nese i jistá rizika. V pracovních smlouvách je zpravidla uvedené místo pracovního výkonu. […]
Autoři: Jan Koval, David Krch, Petra Sochorová Vzhledem k postupnému rozvolňování protiepidemických opatření, která ztěžovala možnost pracovně cestovat do zahraničí, bychom rádi stručně připomenuli pravidla tzv. „vyslání“, která platila již před vypuknutím pandemie. Rozhodnete-li se vyslat svého zaměstnance k výkonu práce do zahraničí, doporučujeme předem ověřit, jaké povinnosti pro Vás jako zaměstnavatele nebo Vašeho zaměstnance vyplývají z právního řádu státu, […]
Autoři: David Krch, Martina Jelínková S novelou daňového řádu se od 1. 1. 2021 mezi standardními lhůtami pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, na které jsme zvyklí (k 1. 4., případně k 1. 7. při podání daňovým poradcem), objevila novinka, a to možnost poplatníka podat daňové přiznání až do 3. 5. 2021, nicméně pouze pokud je učiněno […]
Autoři: David Krch, Josef Žaloudek, Martin Bureš Připomínáme, že ve sbírce zákonů vyšel pod č. 609/2020 Sb. daňový balíček pro rok 2021, který přinesl poměrně zásadní změny ve zdanění příjmů fyzických osob. V tomto upozornění bychom rádi stručně zdůraznili jedinou z nich: kde jsme dříve byli zvyklí na stabilní 15% sazbu daně, je nad určitý limit nově […]
Autoři: David Neveselý, David Krch, Josef Žaloudek Navazujeme na náš předchozí Tax Flash na toto téma a připomínáme dvě změny v oblasti daně z příjmů s mezinárodním prvkem, které již nabyly účinnosti nebo se jejich účinnost (resp. konec příslušné lhůty) brzy očekává. 1. Pravidlo ovládané zahraniční společnosti – povinnost „dodanit“ v ČR některé zahraniční dceřiné […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross