Ing. Mgr. Marián Minárik

Vedoucí advokát
CV
Projekty
Ocenění a média
E-mail
marian.minarik@havelpartners.cz
Právní specializace

Marián Minárik je advokátem a členem ekonomického týmu naší kanceláře. Specializuje se na poradenství v oblasti soutěžního práva a ekonomie, především pak na distribuční dohody, kartely, zneužití dominance, fúze a akvizice, veřejnou podporu, regulaci síťových odvětví a náhrady škod. Aktivně působí v České republice i na Slovensku.

V oblasti soutěžního práva se podílí na zastupování klientů v řízeních před národními soutěžními úřady, soudy a Evropskou komisí. Poskytuje též poradenství v oblasti compliance, včetně posuzování plánovaných projektů z pohledu antimonopolní regulace, přípravy compliance programů a specializovaných školení.

V oblasti soutěžní ekonomie se podílí na přípravě komplexních ekonomických reportů pro účely soudních či správních řízení, nebo komerčních sporů. Má rozsáhlé zkušenosti se sběrem dat, využitím kvantitativních technik (ekonometrie) a zpracováním ekonomických analýz např. v energetickém, telekomunikačním či automobilovém sektoru.

Marián hovoří plynně slovensky, česky, anglicky a německy. Absolvoval magisterská studia práv a ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně a studoval též na univerzitách ve Velké Británii a v USA. Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval pro německou advokátní kancelář Noerr.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

Jazyky
slovenský, český, anglický, německý
Vzdělání
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, titul Mgr.
 • Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, titul Ing.
 • University of Aberystwyth (UK)
 • John Marshall Law School (USA)
 • komplexní právní a ekonomické poradenství významnému výrobci nákladních automobilů ve sporech o náhradu škody v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o kartelové dohodě
 • dlouhodobé poradenství významnému telekomunikačnímu operátorovi mj. v oblastech restriktivních praktik a zneužití dominance
 • komplexní analýza soutěžního prostředí na trzích s elektřinou a plynem pro účely řízení Evropské komise
 • dlouhodobé poradenství významné petrochemické společnosti v soutěžních věcech, včetně analýzy jejího tržního postavení
 • poradenství významné potravinářské společnosti v souvislosti s šetřením soutěžního úřadu ve věci údajné vertikální cenové dohody, včetně přípravy komplexního ekonomického reportu
 • poradenství významnému importérovi osobních automobilů v oblasti soutěžní compliance a distribučních dohod
 • poradenství významnému poštovnímu operátorovi v souvislosti s řízením Evropské komise ve věci údajné nedovolené veřejné podpory
 • poradenství významné potravinářské společnosti v oblasti distribučních dohod, unilaterálního jednání a v souvislosti s přípravou námitek vůči spojení soutěžitelů
 • poradenství maloobchodnímu řetězci ve sporu o náhradu škody způsobené údajným nekalosoutěžním jednáním
 • právní a ekonomické poradenství několika dalším významným klientům v oblastech stlačování marží, predátorských cen, rabatových schémat a excesivních cen
Největší česko-slovenská nezávislá advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS jako již pravidelně s nastupujícím létem přistoupila k internímu povyšování. Kariérní postup zaznamenává od 1. 7. 2021 hned 10 advokátů – tři z nich se dostávají na pozici vedoucích advokátů a dalších sedm pak postupuje na pozici senior advokát. Trojice Kateřina Surková, Martin Drahotský a Jiří Kunášek, kteří dosud působili […]
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství společnosti Česká pošta, s. p. při úspěšné notifikaci veřejné podpory na financování provozu informačního systému datových schránek v letech 2018 – 2022 a na financování čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby v letech 2013 – 2017. Celková výše veřejné podpory jen za uvedená období […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross