Daňové právo

Popis služby
Ocenění a média
Tým

Naše služby v oblasti daňového práva

Daňový tým HAVEL & PARTNERS čítá patnáct specialistů a konzultantů s rozsáhlými a dlouholetými zkušenostmi z firem tzv. velké čtyřky (EY, PwC a Deloitte), kteří jsou připraveni poskytnout klientům podporu ve všech oblastech lokálních a do značné míry i mezinárodních daní. Tým, jehož členové působí primárně v Praze a v omezeném rozsahu i v Bratislavě, je schopen zabezpečit špičkový daňový servis mezinárodním korporacím, lokálním podnikatelským uskupením i privátním klientům a jejich rodinám.

Zajišťujeme velmi úzké propojení právních a daňových služeb s cílem poskytnout klientům kompletní službu na jednom místě: Těsná inkorporace daňového týmu do struktury advokátní praxe a přítomnost advokátů zaměřených na daňové právo přinášejí unikátní stupeň provázanosti daňové a právní agendy, a tím maximální synergii služeb v obou oblastech. Disponujeme jedinečnou kombinací právní odbornosti a znalostí tuzemské i mezinárodní daňové problematiky.

Jsme nejvíce doporučovanou kanceláří v kategorii Daňové právo v oficiální české a  slovenské soutěži Právnická firma roku.

Daňové služby pro privátní klientelu

 • poradenství majitelům a manažerům společností, sportovcům, umělcům a významným osobnostem veřejného života
 • daňové strukturování držby, správy a ochrany privátního majetku
 • příprava daňových přiznání fyzických osob včetně související komunikace s finančními úřady
 • celoroční poradenství omezující stres posledních dnů před podáním daňového přiznání
 • kompletní zastupování fyzické osoby na základě generální plné moci, včetně zajištění veškeré komunikace s finančním úřadem

Daňové služby pro korporátní klientelu

 • pravidelné služby zajišťující kompletní daňový servis a poradenství pro velké korporace
 • příprava přiznání k DPPO, včetně související dokumentace pro budoucí daňové kontroly
 • revize a strukturování smluv s dodavateli a odběrateli (včetně koordinace právního a daňového týmu bez součinnosti klienta)
 • daňové strukturování transakcí a investic
 • podpora ve všech oblastech daní, které souvisí s podnikáním v České republice a na Slovensku, zejména v oblastech daní z příjmů právnických osob, DPH a zdaňování zaměstnanců
 • řešení problematiky převodních (transferových) cen, včetně zpracování nebo aktualizace příslušné dokumentace
 • asistence korporacím s investiční pobídkou ve formě slevy na dani v rámci přípravy přiznání k DPPO, následných kontrol ze strany MFČR a MPO a komunikace s úřady
 • asistence korporacím uplatňujícím odčitatelnou položku na výzkum a vývoj (posouzení možnosti uplatnění odpočtu a souladu připravené dokumentace s legislativními požadavky, příprava dokumentace jako takové)
 • aktivní komunikace s auditory a s managementem korporací v centrálách, pomoc při řešení problémů, které mají přeshraniční prvek v rámci celé skupiny

Ostatní služby

 • zastupování před správcem daně v rámci daňových kontrol, případně jiných řízení
 • DPH compliance pro zahraniční plátce daně registrované v ČR
 • komplexní daňová due dilligence
Články - Rubriky
Autor: David Krch, Jaroslav Šuchman, Martina Sumerauerová Díky vývoji IT technologií se za posledních několik let výrazně rozšířily možnosti digitalizace účetních a daňových dokladů.  Ještě před několika lety pracovala s digitalizovanými doklady pouze část našich klientů, dnes již neznáme téměř nikoho, kdo by tuto možnost v nějaké formě nevyužíval, neboť digitalizace dokladů přináší mnoho výhod, včetně významné […]
Autoři: David Krch, Vlaďka Laštůvková Ve farmaceutickém průmyslu se v nedávné době otevřela diskuse nad správným nastavením distribučních modelů ve vztahu k DPH. Stojí za tím rozhodnutí Městského soudu v Praze, ve kterém byl potvrzen názor daňové správy, že v posuzovaném případě měl český distributor do základu daně za prodej léčiv zahrnout také úplatu za marketingové služby hrazenou […]
Autoři: David Krch, David Neveselý, Josef Žaloudek Vážení klienti a obchodní partneři, ve Sbírce zákonů byl dne 25. 9. 2020 vyhlášen zákon č. 386/2020 Sb. („Novela“), který má za následek zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem pro vklady vlastnického práva k nemovitým věcem provedeným katastrem nemovitostí od 1. 12. 2019. Daň z nabytí nemovitých […]
Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla pod vedením Ondřeje Floriána komplexní právní poradenství společnosti Pražská teplárenská a.s., která je součástí skupiny Energetický a průmyslový holding, a.s. a dlouhodobě patří k lídrům teplárenského trhu, při odštěpení jejího majetku do pěti nástupnických společností. Na jedné z nejkomplexnějších přeměn obchodních společností, kterou kancelář v tomto roce realizovala, se […]
Autoři: Ondřej Florián, Pavlína Petráčková, Eliška Dittrichová Dnešního dne nabyla účinnosti novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru SARS CoV-2 („zákon“), která rozšiřuje okruh osob, které mohou žádat stát o kompenzaci, a to o některé ze společníků společností s ručením omezeným. Dosavadní právní úprava totiž umožňovala žádat […]
Autoři: David Krch, Josef Žaloudek Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, navazujeme na náš předchozí článek ke kompenzačnímu bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“), ve kterém jsme Vás formou otázek a odpovědí informovali o jeho pravidlech. Nyní přicházíme s několika aktualitami, které vycházejí z již schválené novely zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými […]
Autoři: David Krch, Josef Žaloudek Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, přicházíme k Vám se shrnující informací týkající se podpory osob samostatně výdělečně činných („OSVČ“) v souvislosti s krizovými opatřeními a bojem proti koronaviru CoV-2, která byla schválena Parlamentem České republiky a podepsána prezidentem. Naše shrnutí jsme si pro zjednodušení dovolili připravit formou otázek a odpovědí, přičemž je možné, […]
Autoři: David Krch, Martin Bureš, Lucie Čirková Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, přicházíme s aktualizovanými informacemi k opatřením Vlády České republiky („vláda“) v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19. Upozorňujeme, že vláda schválila kromě „Liberačního daňového balíčku 1“ seznam opatření nazvaný „Liberační daňový balíček 2“. Dále vyšly dne 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů novelizované předpisy v oblasti pojistného osob […]
Autoři: David Krch, Josef Žaloudek, Martin Bureš Vážení klienti a obchodní partneři, rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 vláda České republiky („vláda“) připravila a schválila tzv. Liberační daňový balíček. Vláda tedy v rámci svých pravomocí přistoupila zejména na výraznou regulaci sankcí, které by mohly plynout z nedodržení zákonných lhůt a ostatních požadavků. Níže […]
Zdroj: Estate (11/2019) HAVEL & PARTNERS, nejúspěšnější a nejkomplexnější advokátní kancelář na českém a slovenském právním trhu, výrazným způsobem posílila svou poradenskou skupinu zaměřenou na daňové právo. Od září tohoto roku se její součástí stal tým zkušených daňových poradců ze společnosti Tax Advisory Services s.r.o. Proč k takovému kroku kancelář přistoupila, objasňují partner David Neveselý […]
Zdroj: Forbes (5/2019) Již v roce 2008 začali formovat první poradenský tým v České republice zaměřený čistě na nejvýznamnější a nejmovitější klienty. Ten je dnes s počtem více než 20 seniorních právníků a daňových odborníků zdaleka největší na trhu. „V uplynulých deseti letech jsme realizovali již několik stovek rodinných holdingů a struktur držby, desítky trustů, stovku svěřenských […]

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross