Dočasný převod vlastnického práva v dohodách o obchodním zastoupení

11. 1. 2022

O CO SE JEDNÁ?

V minulém vydání zpravodaje DLC Countdown jsme se zabývali tím, že soutěžní právo má vlastní definici obchodního zastoupení. A tak platí, že ten, kdo je „obchodním zástupcem“ ve smyslu občanského práva, nemusí být zároveň „obchodním zástupcem“ tak, jak jej chápou předpisy na ochranu soutěže.

Smluvní vztah splňuje znaky obchodního zastoupení ve smyslu soutěžního práva pouze v případě, že zmocněnec (ve smyslu občanského práva obchodní zástupce) v souvislosti s uzavíráním anebo sjednáváním smluv na účet zmocnitele (ve smyslu občanského práva zastoupeného) nenese žádná rizika, resp. nese pouze rizika zanedbatelná. Pokud jsou kritéria testu obchodního zastoupení naplněna, obchodní zástupce je považován za nedílnou součást stejného soutěžitele jako zmocnitel. Soutěžní právo se v takovém případě na dohody uzavírané v této souvislosti mezi zmocněncem a zmocnitelem jednoduše neuplatní. Pokud jsou však na zmocněnce přenášena vyšší než zanedbatelná rizika, je třeba se v rámci takového dodavatelsko-odběratelského vztahu řídit stejnými pravidly, která se běžně uplatní na dohody uzavírané mezi dodavateli a jejich nezávislými distributory. Zmocnitel v takovém případě například nemůže zmocněnci nařizovat, aby prodával smluvní zboží za stanovenou cenu nebo aby ukončil dodávky na určitá území anebo vybraným zákazníkům.

Typickým znakem obchodního zastoupení ve smyslu občanského práva je skutečnost, že na obchodního zástupce nepřechází vlastnické právo ke zboží. Vlastnické právo totiž při zprostředkování prodeje ze strany obchodního zástupce přechází ze zmocnitele přímo na finálního zákazníka. Pokud tomu tak není a vlastnictví přechází, byť dočasně, na „zmocněnce“, pak tento subjekt zboží prostě jen samostatně prodává dál, což je však neslučitelné se závazkovým pojetím obchodního zastoupení.

JAK JE TO NYNÍ?

Podle stávajících Pokynů k vertikálním omezením se obchodním zástupcem rozumí právnická nebo fyzická osoba, které je uděleno právo jednat ve prospěch jiné osoby (zmocnitele) nebo v její prospěch uzavírat smlouvy, ať už vlastním jménem či jménem zmocnitele, v souvislosti s nákupem zboží ze strany zmocnitele nebo v souvislosti s prodejem zboží dodávaného zmocnitelem.

Z uvedené definice vyplývá řada důležitých zvláštností obchodního zastoupení:

  • Definice obchodního zastoupení se vztahuje jak na zmocnitele, kteří jednají jménem a na účet zmocnitele, tak na jiné zprostředkovatele, kteří sice jednají na účet zmocnitele, avšak vlastním jménem (např. v rámci komisního prodeje).
  • Pro uplatnění definice obchodního zastoupení není rozhodné, zda zmocněnec pro zmocnitele zboží prodává nebo jej pro něj nakupuje.
  • Základním úkolem obchodního zástupce je, aby na účet zmocnitele vyjednával anebo uzavíral smlouvy o prodeji či nákupu zboží. Proto příslušná definice ani nepočítá s tím, že by obchodní zástupci nabývali k dotčenému zboží vlastnické právo.

CO NASTANE PO 1. ČERVNU 2022?

Praktické zkušenosti však ukazují, že dočasný převod vlastnického práva na obchodního zástupce může být v mnoha situacích vhodný nebo dokonce nezbytný. Důvody přitom nijak nesouvisí se soutěžním právem. Obvykle mohou být dány potřebou dodržet daňové či účetní předpisy nebo jinou zvláštní vnitrostátní právní úpravu. Rovněž může jít o důsledek přání zákazníků, kteří si z různých důvodů mohou přát obchodovat přímo s obchodním zástupcem, nikoli se zmocnitelem.

Návrh nové právní úpravy ve znění, které je nyní k dispozici, se s touto praktickou potřebou vypořádává. Pokud obchodní zástupce prodávající zboží na účet zmocnitele získá dočasně (na velmi krátkou dobu) ke zboží vlastnické právo, taková skutečnost nebude pro příště překážkou pro to, aby příslušná dohoda byla považována za obchodní zastoupení ve smyslu soutěžního práva. To však bude platit jen tehdy, pokud obchodní zástupce ani nadále neponese v souvislosti s převodem vlastnictví vyšší než zanedbatelné náklady anebo jiná rizika.  

JAK SE TO PROJEVÍ V PRAXI?

Aktuální návrh Pokynů k vertikálním omezením výslovně umožňuje, aby zmocnitel v režimu obchodního zastoupení (jak jej chápe soutěžní právo) krátkodobě převedl vlastnické právo ke smluvnímu zboží na zmocněnce před tím, než bude toto zboží prodáno koncovému zákazníkovi.

JAK ZMĚNY HODNOTÍME?

Možnost krátkodobého převodu vlastnického práva dá obchodním zástupcům větší flexibilitu při výkonu jejich podnikatelské činnosti. To se může při zprostředkovatelském prodeji zboží hodit. Nová úprava přitom zaručí, že převodem vlastnictví nebude dotčeno soutěžněprávní hodnocení příslušného vztahu jako dohody o obchodním zastoupení.

Není nám však zřejmé, proč se nyní dostupný návrh Pokynů k vertikálním omezením v tomto směru omezuje pouze na situace, v nichž dochází k prodeji zboží. Jinými slovy, proč možnost krátkodobého převodu vlastnického práva ke smluvnímu zboží není rozšířena i na situace, v nichž zmocněnec na účet zmocnitele zboží nakupuje. Z pohledu soutěžního práva pro takový rozdíl neexistuje jakýkoli důvod. Pokud by ve výsledném znění Pokynů k vertikálním omezením nebyl tento nedostatek napraven, hrozí, že dočasný převod vlastnického práva na zmocněnce pověřeného k nákupu zboží pro zmocnitele vyloučí možnost použití konceptu obchodního zastoupení.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross