Konkurenční doložky po ukončení distribučních dohod

1. 2. 2022

O co se jedná?

Dodavatelé svým distributorům často odhalují své know-how. Pochopitelně nechtějí, aby se toto know‑how dostalo do rukou jejich konkurentů. Zvlášť naléhavý je tento problém v období krátce po ukončení distribuční dohody. Ex-distributor totiž pravděpodobně naváže spolupráci s jiným dodavatelem, a know-how tedy touto cestou může uniknout ke konkurenci.

Distribuční dohody proto mohou obsahovat tzv. konkurenční doložku po ukončení dohody. Jedná se o závazek, který distributorovi za určitých podmínek zakazuje v období po vypovězení nebo ukončení původní distribuční smlouvy distribuovat konkurenční zboží.

V nemnoha případech (např. při velmi nízkých tržních podílech obou smluvních stran) konkurenční doložka po ukončení smlouvy nevede k zakázanému omezení hospodářské soutěže. Ve většině situací je však potřeba ověřit, zda se na takové omezení vztahuje bloková výjimka (VBER). Jen tak lze mít jistotu, že konkurenční doložka je v souladu se soutěžním právem.

Jak je to nyní?

Nyní platné znění VBER stanoví pro uplatnění blokové výjimky na konkurenční doložky po ukončení distribučních dohod relativně přísné podmínky. Konkrétně je potřeba, aby takový závazek:

  • platil jen na konkurenční zboží anebo konkurenční služby;
  • byl omezen pouze na prostory a pozemky, ve kterých distributor působil během trvání dohody;
  • byl nezbytný k ochraně know-how, které distributor získal od dodavatele; a aby
  • trvání konkurenční doložky bylo omezeno maximálně na jeden rok po ukončení dohody.

Co nastane po 1. červnu 2022?

Současný návrh nové právní úpravy ponechává dosavadní pravidla beze změny.

Jak se to projeví v praxi?

Pro podnikatele tedy zůstane vše při starém.

Jak změny hodnotíme?

Podmínky pro uplatnění blokové výjimky na konkurenční doložky po ukončení distribučních dohod zůstávají i nadále velmi přísné. To platí zejména pro podmínku omezení konkurenční doložky na prostory a pozemky, ve kterých distributor působil během trvání dohody. Ke ztrátě výhod vyplývajících z blokové výjimky bude v praxi stačit, aby distributor změnil své obchodní prostory. A to třeba i v rámci stejného nákupního centra nebo menší obce.

Proto vnímáme určité napětí mezi tím, že konkurenční doložka po ukončení dohody musí být nezbytná k ochraně know-how dodavatele (což je sám o sobě velmi přísný požadavek) a jejím extrémním územním omezením. K vyřešení tohoto problému by podle nás pomohlo, pokud by konkurenční doložka mohla být uzavřena s platností na celé území, kde distributor uváděl smluvní zboží na trh. Tedy nikoli jen na konkrétní obchodní prostory anebo pozemky. Přínos VBER pro podnikatelskou praxi by byl v takovém případě mnohem vyšší.

DISTRIBUTION LAW CENTER

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu robert.neruda@havelpartners.cz) anebo na partnera Štěpána Štarhu (stepan.starha@havelpartners.cz). Budeme vám rádi k dispozici.

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OBSAŽENÁ VE VBER BY MĚLA VSTOUPIT V PLATNOST 1. ČERVNA 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross