Zásada ekvivalence

1. 3. 2022

O CO SE JEDNÁ?

Úplný zákaz prodeje prostřednictvím internetu představuje tvrdé omezení soutěže, které nemůže těžit z výhod vyplývajících z blokové výjimky (VBER). Omezování on‑line prodejů je proto pod drobnohledem Komise a vnitrostátních soutěžních úřadů.

Soutěžitelé nicméně musí přistupovat opatrně i k pouhému omezování on-line prodeje. Tak například v rámci selektivního distribučního systému mohou sice dodavatelé stanovit podmínky, za nichž může být jimi vyráběné zboží dále prodáváno prostřednictvím internetu, pokud se tak děje za účelem ochrany jejich značky. Komise však dodává, že podmínky on-line prodeje distributorů musí být celkově rovnocenné podmínkám prodeje v kamenných prodejnách. Tento princip označujeme jako „zásadu ekvivalence“.

Pokud nejsou požadavky kladené na selektivní distributory v souvislosti s on-line prodejem rovnocenné těm uplatňovaným v off-line prodejních kanálech, distributorům to brání ve využívání internetu k oslovení velkého počtu zákazníků. Použití takových kritérií představuje podle VBER zakázané omezení aktivních anebo pasivních prodejů.

JAK JE TO NYNÍ?

Čl. 4 písm. c) VBER zakazuje omezení aktivních anebo pasivních prodejů koncovým zákazníkům ze strany selektivních distributorů. Těm musí být vždy umožněn (aktivní i pasivní) maloobchodní prodej. Zejména ve vztahu k internetovému prodeji pak Komise považuje za tvrdá omezení jakákoli opatření, která selektivní distributory prostřednictvím stanovení nerovnocenných výběrových kritérií (ve srovnání s podmínkami prodeje v kamenných prodejnách) odrazují od on-line prodeje. Zahrnutí takového ujednání vylučuje použitelnost VBER na celou distribuční dohodu.

Pokyny k vertikálním omezením výslovně stanoví, že ze zásady ekvivalence nevyplývá požadavek na to, aby výběrová kritéria pro on-line prodej a off-line prodej byla stejná. Místo toho musí sledovat totožný cíl a vést ke srovnatelnému výsledku. Rozdílnost kritérií navíc musí odrážet odlišnou povahu obou distribučních kanálů.

CO NASTANE PO 1. ČERVNU 2022?

Zdá se, že Komise se nově bude zaměřovat jen na skutečná omezení internetového prodeje. Zásada ekvivalence je totiž z návrhu Pokynů k vertikálním omezením zcela vypuštěna.

Vyšší důraz je naopak kladen na prevenci omezování účinného využívání internetu pro on-line prodej. Dodavatelé tedy s ohledem na rozdílnou povahu obou distribučních kanálů mohou v rámci systému selektivní distribuce stanovit pro autorizované distributory odlišná kritéria pro on-line prodej a pro off-line prodej. Nesmí jimi však přímo nebo nepřímo bránit v účinném využívání internetu.

Jako praktický příklad uvádí návrh Pokynů k vertikálním omezením tuto situaci:

Dodavatel bude moci stanovit zvláštní požadavky pro prodej prostřednictvím internetu, aby zachoval standard kvality služeb. Může tedy např. požadovat, aby maloobchodní prodejce provozoval on-line asistenční službu (help desk), hradil spotřebitelům náklady na vrácení zboží anebo používal zabezpečenou platební bránu. Obdobná ujednání by již neměla patřit na černou listinu zakázaných tvrdých omezení.

JAK SE TO PROJEVÍ V PRAXI?

V režimu nové blokové výjimky by mělo být upuštěno od zásady ekvivalence, která by měla být nahrazena testem „efektivního užívání internetu pro on-line prodej“.

JAK ZMĚNY HODNOTÍME?

Zrušení zásady ekvivalence vítáme. Za krok správným směrem považujeme i to, že posuzování jednotlivých omezení bude více navázáno na skutečné omezování on-line prodeje. Přestože zásadu ekvivalence nepovažujeme za špatnou, nová právní úprava zavádějící test „efektivního využívání internetu“ s sebou přinese vyšší míru právní jistoty.

V praxi je totiž s ohledem na značnou odlišnost obou světů často složité správně posoudit (ne)rovnocennost výběrových kritérií. Je například povinnost zřídit on-line podporu sedm dní v týdnu ukládaná e-shopům srovnatelná s požadavkem na zřízení zákaznického servisu v kamenné prodejně? Těžko říct. Stejně tak je těžké porovnávat on-line a off-line kritéria v situaci, v níž ve světě kamenných prodejen neexistuje příslušná alternativa. Může se jednat například o povinnost využívat k propagaci internetové vyhledávače anebo software pro automatickou analýzu internetového prodeje. Obdobné výkladové obtíže by měly být tedy odstraněny. Soutěžitelům to umožní pružnější nastavení hybridní distribuční strategie, která bude lépe využívat on-line i off-line prodejní kanály.

Distribution Law Center

Zpravodaj DLC Countdown pro vás zajišťuje advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace anebo naši asistenci s nastavením distribučního systému, s důvěrou se obraťte na partnera Roberta Nerudu anebo na partnera Štěpána Štarhu.

Nová právní úprava obsažená ve VBER by měla vstoupit v platnost 1. června 2022.

Chcete se dozvědět více? Zůstaňte s námi…

Až do 1. června 2022 vám rádi budeme poskytovat pravidelný informační servis obsahující všechny podstatné informace týkající se změny pravidel pro uzavírání vertikálních dohod. To vše proto, abyste se společně s námi mohli dobře připravit na budoucnost. Budeme rovněž rádi, pokud navštívíte internetové stránky platformy DLC anebo její profil na sociální síti LinkedIn. Naleznete zde mnohem více informací týkajících se vertikálních dohod, a to z pohledu soutěžního i závazkového práva. Celkem 27 týmů specializovaných právníků z celé Evropy pracuje na tom, aby se platforma stala vaším oblíbeným zdrojem informací, na kterém budete hledat praktické rady pro vaše podnikání.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross